Gründersjansen 2019

For andre året har vi sammen med Asker næringsråd fått tildelt midler fra IMDI for å gjennomføre Gründersjansen.

GRÛNDERSJANSEN er et halvårlig mentoring-/støtteprogram for 20 personer med innvandrerbakgrunn, som er bosatt i Asker eller Bærum kommune og som ønsker å starte egen
virksomhet.
Programmet er støttet av IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet), og er gratis for deltakerne. Programmet gjennomføres i regi Asker Næringsråd og Bærum Næringsråd.

Den enkelte deltaker i programmet vil få en egen mentor fra næringslivet i Asker eller Bærum som vil følge vedkommende i seks måneder. Deltakerne får i tillegg nødvendig og relevant kunnskap og
motivasjon, blant annet gjennom tre fellessamlinger med andre deltakere. Målet med programmet er å gjøre deltakerne mer rustet til å iverksette sin forretningsidè, styrke sine nettverk og bli integrert i
arbeidslivet i regionen på en positiv måte.

Krav til deltakere for å kunne søke
Det er et krav at deltakere i programmet snakker norsk, har gyldig oppholdstillatelse og er over 18 år,og at de har et genuint engasjement for å starte egen virksomhet. Vi vil innledningsvis vurdere den
enkeltes forretningsidè og hvorvidt denne virker realistisk å gjennomføre.

Til dette programmet trenger vi mentorer som kan bistå den enkelte kandidat. Ta gjerne kontakt på post@bn.no dersom dette er av interesse.

Hovedsamarbeidspartnere

TelenorDNV-GLNorconsultEquinorAsplan ViakPBT-GruppenLundin NorwaySwecoLøvenskioldBaker Hughes a GE CompanySandvika StorsenterNorkartFranzefossDNBAzets