Vi trenger kandidater til kåringen av årets bedrift i Bærum!

Vi ønsker kandidater til årets bedrift i Bærum. Juryarbeidet starter i begynnelsen av oktober,  og selve kåringen vil foregå i februar. Det er Nordea som står bak intiativet og i juryen sitter foruten representanter fra Nordea, Bærum næringsråd, Budstikka og Bærum kommune.

Kandidater kan sendes til post@bn.no

Statutter

§1. Prisen ”Årets Bedrift i Bærum” er opprettet av Avdelingsbank Asker & Bærum i Nordea Bank Norge ASA, tidligere Kreditkassen, og utdeles årlig.

§2. Formålet med prisen er å gi anerkjennelse til bedrifter eller institusjoner som siste år har gjort en ekstra innsats for å fremme næringslivet i Bærum.

§3. Juryen bør ved utvelgelsen av aktuelle kandidater gi en begrunnelse for valget. Minst ett av følgende kriterier bør inngå i vurderingen:

• Prisvinneren er en bedrift/institusjon som har perspektiver som er interessante og kan være en stimulans for det lokale marked.
• Prisvinneren har utviklet og produsert et produkt eller en tjeneste som har vekket oppmerksomhet
• Prisvinneren har bidratt til god markeds- og kundekommunikasjon, også gjennom media, som kan tjene som forbilde for næringslivet.
• Prisvinneren har gjort et fortjenestefullt arbeid med å legge forholdene til rette for vekst i det lokale næringsliv.
• Prisvinneren har vist spesielt initiativ til fremme av næringslivets interesser
• Prisvinneren har gjennom nytenking bedret forholdene for næringslivet i Bærum

§4. Juryen skal bestå av representanter fra følgende bedrifter/institusjoner :

– Nordea Bank Norge ASA
– Bærum Næringsråd
– Budstikka Media
– Bærum Kommune

§5. Juryen kan beslutte å ikke dele ut prisen ett år hvis den ikke finner egnede kandidater
§6. Prisen er en skulptur som hver prisvinner får til odel og eie.
§7. Juryen ledes av en representant fra Nordea som også står for sammenkalling til møter.

Hovedsamarbeidspartnere

TelenorDNV-GLNorconsultEquinorAsplan ViakPBT-GruppenLundin NorwaySwecoLøvenskioldBaker Hughes a GE CompanySandvika StorsenterNorkartFranzefossDNBAzets