Vi trenger kandidater til Årets gründer i Asker og Bærum!

På næringslivsdagen 2019 skal vi kåre Årets gründer i Asker og Bærum, men før det trenger vi kandidater. Send inn dine forslag til post@bn.no

Statutter for: Årets Gründer i Asker og Bærum
Prisen gis ut gjennom et samarbeid mellom NHO i Oslo og Akershus, KIB (Kvinner i Business) Bærum næringsråd, Asker næringsråd, Bærum kommune og Asker kommune.
Målsetningen med prisen er at den skal stimulere til nyetablering i kommunene.

1.Prisen tildeles en gründer med næringsvirksomhet i Asker eller Bærum
2.Gründeren må ha etablert egen virksomhet i løpet av de siste 5 år.
3. Kandidater kan velges ut fra alle næringskategorier/bransjer.
4. Det legges vekt på følgende ved rangering av kandidater:

  1. Nyskaping og kreativitet
  2. Lønnsomhet og verdiskaping
  3. Synlighet lokalt
  4. Samarbeidsvilje med andre næringsaktører
  5. Ved ellers like vurderinger av kandidater, prioriteres minoritet språklige, yngre arbeidstakere og personer som på grunn av sykdom har måttet omstille seg nytt arbeid.
  6. Prisen som er på kr. 25.000.- deles ut årlig når det finnes kandidater som dekkes av statuttene. Utdelingen skjer i forbindelse med et arrangement tilknyttet næringslivet i enten Asker eller Bærum.

Pengene skal benyttes til videre utvikling av bedriften.

Prisen deles ut etter en vurdering foretatt ev en jury. Juryen har medlemmer pekt ut fra, Bærum næringsråd, Asker næringsråd, Kvinner i Business, Budstikka og NHO Oslo og Akershus.

Annonse_2019_-_Arets_grunder

 

 

Hovedsamarbeidspartnere

TelenorDNV-GLNorconsultEquinorAsplan ViakPBT-GruppenLundin NorwaySwecoLøvenskioldBaker Hughes a GE CompanySandvika StorsenterNorkartFranzefossDNBAzets