Prosjekt «Klimaklokt næringsliv»

Et prosjekt i samarbeid med Asplan Viak, Norconsult, Norkart, Andenæs, SmatCity Bærum og Bærum kommune klimaklok.
I forprosjektet som foreløpig er finanisert av Klimaklok (BK) skal det lages en verktøykasse for følgende målgrupper:

  1. Bygg og bygårder av eldre dato som skal/må/bør renoveres
  2. Leietakere og ansatte i bedrifter som ikke selv kan påvirke energibruk
  3. Nybygg

Hovedmålsetningen med prosjektet er at alle kan være med og bidra og verktøykassen skal inneholde incentiver og gode råd for hvordan påvirke klimaklokt næringsliv innen tre områder

  • Transport/mobilitet
  • Bygg/energi
  • Ressursbruk

Alle kan være med å bidra og vi ønsker å mobilisere næringslivet!

Hvorfor bli med på dette?

Godt omdømme
Å være en attraktiv arbeidsplass
Konkurransefortrinn i forhold til offentlige anbud
Engasjerte medarbeidere

Alle kan bidra til et bærekraftig samfunn – bli med på dugnaden!

For mer informasjon ta kontakt på post@bn.no

Hovedsamarbeidspartnere

TelenorDNV-GLNorconsultEquinorAsplan ViakLundin NorwaySwecoLøvenskioldBaker Hughes a GE CompanyNorkartBærum kommuneFranzefossDNBAzetsSandvika Storsenter