Fjern flaskehalsen på E18

– Vi trenger å fjerne den flaskehalsen Lysakerkrysset utgjør i dag. Konsekvensene E18 har for byutvikling i Bærum har vært mye omtalt. Næringslivets behov har i mindre grad kommet fram, derfor er vi glad for at våre medlemmer nå mobiliserer før Stortingets behandling, sier Einar Schultz, styreleder i Bærum Næringsråd.

Mye står på spill når Stortinget 10. mars skal behandle utbygging og finansiering av E18 fra Lysaker til Ramstadsletta. Utbyggingen skal bidra til å nå målet om nullvekst i veitrafikken, samtidig som arbeidstakere kommer seg til jobben og næringslivet får varer og tjenester fram.

Bedre for pendlere – og de som må kjøre

Over 70 000 arbeidstakere pendler mellom Oslo og vestregionen hver dag. Med en forventet befolkningsvekst på 60 000 mennesker i og rundt hovedstaden de neste årene, vil tallet på pendlere øke. Den planlagte utbyggingen vil gi bedre fremkommelighet for busser.

– Selv om flere skal reise kollektivt, må noen kjøre. Rørleggere kan ikke ta bussen med verktøy og utstyr, grønnsaker kan ikke sendes i posten. I dag bruker næringsdrivende i regionen for mye tid i kø, og leveransene blir uforutsigbare, sier Schultz.

Mindre kø og mer forutsigbar reisetid

Forbedringen som politikerne nå skal beslutte vil gi ny avkjøring til Fornebu og fjerne Lysakerkrysset som flaskehals. Det blir også en ny tverrforbindelse fra Høvik til Gjønnes. I sum vi dette gi håndverkere og transportører mindre tid i kø og mer forutsigbar reisetid. Det betyr økt lønnsomhet for bedriftene, bedre service for kundene, høyere skatteinntekter til fellesskapet og reduserte utslipp.

­– Fjerning av flaskehalsen på Lysaker har også stor betydning for langtransporten. E18 er en livsnerve for store deler av næringslivet i hele Sør-Norge. Fjerning av flaskehalser vil derfor få positive effekter også for virksomheter langt utenfor Osloregionen, sier Einar Schultz.

Forventer forutsigbarhet

E18 vest for Oslo er Norges mest trafikkerte vei, men lite er forandret på 50 år. 22 år er gått siden flyplassen på Fornebu ble lagt ned, og ennå er ikke første spadetak for ny vei og ny bane til Fornebu tatt.

– Forutsigbarhet er det viktigste politikere bidrar med for næringslivet. Nå ligger det et forslag på bordet, og vi forventer at Stortinget stemmer ja til utbygging og finansiering av E18 fra Lysaker til Ramstadsletta i mars, avslutter Schultz.

Hovedsamarbeidspartnere

TelenorDNV-GLNorconsultEquinorAsplan ViakLundin NorwaySwecoLøvenskioldBaker Hughes a GE CompanyNorkartBærum kommuneFranzefossDNBAzetsSandvika Storsenter