Innovasjonscamp i Bærumsskolen!

I uke 11, skal vi igjen, sammen med Ungt Entreprenørskap Akershus og Bærum kommune gjennomføre Innovasjonscamp for Bærumsskolen.

Innovasjonscamp er utviklet for elever i ungdomsskolen, og er en treningsleir med fokus på kreativitet og nyskaping. Elevene får et reelt oppdrag med en definert problemstilling, som de skal presentere
en løsning på, innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget blir gitt av Bærum kommune.
Elevene jobber med oppdraget i grupper på 3–6 elever og presenterer løsningene for en jury, som kårer en vinner ut ifra gitte kriterier. Samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv er sentralt i en Innovasjonscamp.

OPPDRAGET TIL ELEVENE i år – «Smarte byer og samfunn»

Takk til alle som har tilbudt seg å sitte i jury!!

Hovedsamarbeidspartnere

TelenorDNV-GLNorconsultEquinorAsplan ViakLundin NorwaySwecoLøvenskioldBaker Hughes a GE CompanyNorkartBærum kommuneFranzefossDNBAzetsSandvika Storsenter