Årsmøtet i Bærum næringsråd utsatt!

Kjære medlemmer i Bærum næringsråd

Bærum næringsråd tar ansvar og følger kommunale,  og nasjonale retningslinjer for å begrense smitte. I den forbindelse utsettes gjennomføring av det planlagte årsmøtet  24.mars,  og alle aktiviteter, uavhengig av antall deltakere,  innstilles i mars og april

Gitt den ekstraordinære situasjonen, kan vedtektene avvikes hva gjelder kravet om når årsmøtet må avholdes.

Når årsmøte utsettes til et senere tidspunkt i 2020,  vil den nye datoen for årsmøtet være styrende for hvilke frister som gjelder for innkalling og forslag. Styret kan velge å benytte de sakspapirene som allerede er utarbeidet til det planlagte årsmøtet. Styret og rådet i Bærum næringsråd,  sitter fram til ordinært årsmøte er avholdt i 2020.

Administrasjonen i Bærum næringsråd vil være tilgjengelige frem til påske på hjemmekontor, og vil holde medlemmene orientert om aktiviteter, prosjekter og annet på bn.no og Facebook.

Årsrapport for 2019 sendes ut digitalt i uke 13 som planlagt.

Ved spørsmål, ta  kontakt med daglig leder.

Hovedsamarbeidspartnere

TelenorDNV-GLNorconsultEquinorAsplan ViakPBT-GruppenLundin NorwaySwecoLøvenskioldBaker Hughes a GE CompanySandvika StorsenterNorkartFranzefossDNBAzets