HAR DET I BÆRUM – en kampanje med hensikt å bidra til økt lokal handel, både blant privatpersoner og mellom næringsdrivende.

Lokalsamfunn er lagarbeid og lokal handel skaper gode lokalsamfunn. Når du handler lokalt, bidrar du til å gjøre ditt eget lokalmiljø rikere. Lokale virksomheter støtter lokale lag og foreninger.

Handler du lokalt bidrar du aktivt til å bygge et godt lokalmiljø. Det innebærer gode muligheter for interessant arbeid, godt handels- og tjenestetilbud og ikke minst et rikt frivillig organisasjonsliv.

BRUK #hardetibærum NÅR DU LEGGER UT GODE LOKALE HISTORIER I SOSIALE MEDIER. Følg gjerne siden på Facebook og bidra med bilder og historier!

I Bærum er vi så heldige at vi har et fantastisk rikt tilbud av varer og tjenester. Med mange handelssentre og flere næringsområder er det knapt den ting som ikke finnes eller kan leveres i kommunen.

Her er noen gode grunner til at du bør vurdere å handle lokalt:

Lokale bedrifter bidrar til lokale lag og foreninger

Ta deg en tur på den lokale idrettsbanen, eller se på programmet fra amatørteateret. Du vil se at de fleste sponsorene er lokale virksomheter. Og er det en stor kjede som sponser, så er det ofte den lokale butikken som fremheves.
Lokale bedrifter bidrar til det frivillige organisasjonslivet på mange måter. Både gjennom rene kronebidrag, men også gjennom hjelp, gaver og praktisk bistand. Det er den nærmeste virksomheten som bidrar mest til din lokale, frivillige organisasjon.
Ifølge en rapport fra Institutt for samfunnsforskning stammer nesten hver femte krone i budsjettene til lokale lag og foreninger fra lokale aktører.

Sikrer lokale arbeidsplasser

Lokal handel sikrer naturligvis lokale arbeidsplasser. Det gjør lokalmiljøet mer attraktivt, både for de som bor der og folk som vurderer å flytte til området. Arbeidsplasser tiltrekker seg nye arbeidsplasser og gir totalt sett et sterkere og mer interessant arbeidsmarked.

…. og mye mye mer! Les mer om kampanjen på HARDET.NO

 

 

Hovedsamarbeidspartnere

TelenorDNV-GLNorconsultEquinorAsplan ViakLundin NorwayLøvenskioldBaker Hughes a GE CompanyNorkartBærum kommuneFranzefossDNBAzetsSandvika Storsenter