Husleiestøtte til gründere i forbindelse med Bærumspakken!

Bærum kommune tilbyr via Bærumspakken en lokal støtteordning for gründerbedrifter med behov for refusjon av husleie. Bærum næringsråd er prosjekteier og gjennomfører utbetalinger på vegne av Bærum kommune.

Kriterier for å kunne søke om husleiestøtte.;

Foretaket må ha registrert adresse i Bærum.
Foretaket må ha faste husleiekostnader for å kunne motta tilskudd.
Som faste kostnader menes kostnader som ikke kan reduseres på kort sikt i takt med aktivitetsnivået. (Husleieavtaler har ofte bindingstid og oppsigelsestid)

Innvilgede søknader vil få minimum en måneds utgifter refundert. Støtte utover den første måneden må ses i sammenheng med antall søkere i ordningen. Maksimumstid for refusjon er 3 måneder.
Støtte kan søkes for perioden 01.04.2020 – 30.07.2020, og maksimalsum det kan søkes refusjon for på kr. 4.500, – pr. måned eks mva.  Søknadsfrist er 01. november 2020.

Bedrifter som innfrir følgende kriterier, er velkommen til å søke: post@bn.no

 • Registrert aksjeselskap (AS)
 • Registrert etter 01.01.2018 og før 31.03.2020
 • Omsetningen over kr. 60.000, – i siste regnskapsår. Dette gjelder ikke bedrifter registrert i 2020. (Dokumentasjon må vedlegges)
 • Har ikke fått innvilget tilsvarende refusjon gjennom statlige, fylkeskommunale og kommunale ordninger
 • Har betalt alle offentlige skatter og avgifter
 •  Har ikke utbetalt utbytte

 

Det skal også opprettes 3 gratis inkubatorplasser til benyttelse i en periode på 3- tre måneder. Inkubatorplassene vil være på Bærum International Hub. Det tilbys 3. timers veiledning i forbindelse med plassene.

Kriterier for å søke gratis inkubatorplass:

Foretaket må ha registrert adresse i Bærum

 • Registrert Enkeltpersonforetak eller Aksjeselskap
 • Registrert etter 01.01.2019 og før 31.03.2020
 • Omsetning under 60.000 i siste regnskapsår. Dette gjelder ikke bedrifter registrert i 2020. (Dokumentasjon må vedlegges)
 • Har betalt alle offentlige skatter og avgifter
 • Har ikke utbetalt utbytte

Ta kontakt med Elisbeth Kalsnes direkte hos Bærum international Hub for informasjon om ledige plasser.

Hovedsamarbeidspartnere

TelenorDNV-GLNorconsultEquinorAsplan ViakLundin NorwaySwecoLøvenskioldBaker Hughes a GE CompanyNorkartBærum kommuneFranzefossDNBAzetsSandvika Storsenter