Tilbud om kompetansehevingstiltak for små- og mellomstore bedrifter!

Bærum kommune tilbyr via Bærumspakken styrking av SMB bedrifter gjennom rettede kompetansetiltak.

På vegne av Bærum kommune, gjennomfører Bærum næringsråd dette prosjektet som prosjekteier, og deltakelsen blir gratis for bedriftene. 

SMB segmentet er grunnfjellet i norsk næringsliv, også i Bærum. Et viktig skritt for å sikre bedriftene langsiktig, er kompetanseheving som raskt kan omdannes i praksis.

  • Vi skal identifisere og utvikle 3-5 kritiske kompetanseområder som kan bidra til å styrke inntil 10 pilotbedrifter innen SMB segmentet, og lage kompetansehevingspakker for hvert enkelt av fagområdene.
  • I tillegg har vi som mål å tilby et kompetansehevingsseminar i måneden som er åpent for alle. Disse får du informasjon om og meder deg på via bn.no. Seminarene blir filmet og filmen tilgjengeliggjøres her om ikke lenge, slik at du kan se foredragene i etterkant.I tillegg legges foredragene ut under de respektive arrangementene etter hvert seminar.

Løsningene som iverksettes i pilotbedriftene skal følges opp og vi vil forsøke å finne problemområder og løsninger som i størst mulig grad er allmenngyldige, slik at de evt. kan tilbys et større utvalg bedrifter senere.

Kompetanseområdene vil ta utgangspunkt i tilbakemeldingene fra rådgivningstjenesten vi har drevet siden april, og vil være innen fagområdene økonomi/finans, jus, HR, IT, forretningsstrategi, markedsføring/kommunikasjon og bærekraft. Hvordan disse vektes blir avhengig av tilbakemeldingene på behov hos de små- og mellomstore bedriftene som blir med i pilotprosjektet.

Har din bedrift behov for bedriftsintern opplæring innenfor gitte fagfelt, send en søknad om å bli med i pilotprosjektet på e-post post@bn.no uten noen kostnad for bedriften!

Hovedsamarbeidspartnere

TelenorDNV-GLNorconsultEquinorAsplan ViakLundin NorwayLøvenskioldBaker Hughes a GE CompanyNorkartBærum kommuneFranzefossDNBAzetsSandvika Storsenter