Årets gründer 2020 – Vi trenger gode kandidater!

VI SØKER KANDIDATER TIL ÅRETS GRÜNDER I ASKER OG BÆRUM 2020

For sjette gang skal det deles ut en pris på kr 25.000 til en gründer fra Asker eller Bærum som har utmerket seg spesielt og har lykkes med sin lille eller store idé. Vi søker i disse dager etter gode kandidater og ønsker innspill innen 31. oktober.

Prisen gis ut av Asker kommune og Bærum kommune gjennom et samarbeid med Asker Næringsforening, Budstikka, Bærum Næringsråd, KIB (Kvinner i Business) og NHO Viken. Målsetningen med prisen er at den skal stimulere til nyetablering i kommunene.

En jury bestående av representanter fra ovennevnte virksomheter vil velge ut årets kandidat som vil få overrakt prisen av ordførerne i Asker og Bærum i forbindelse med et hyggelig arrangement senere i høst.

Frist for å melde inn kandidater er satt til 31. oktober 2020.

Se vedlagte informasjon og statutter.

Nominér årets gründer 2020 Statutter for prisen årets gründer

Hovedsamarbeidspartnere

TelenorDNV-GLNorconsultEquinorAsplan ViakLundin NorwayLøvenskioldBaker Hughes a GE CompanyNorkartBærum kommuneFranzefossDNBAzetsSandvika Storsenter