Hilsen fra Ordfører Lisbeth Hammer Krog til næringslivet i Bærum

Til næringslivet i Bærum

Mine tanker går til arbeids- og næringslivet i Bærum. Vi har vært igjennom en tøff periode, og tiden vi går inn i nå vil bli enda tøffere. Den nye forskriften som ble vedtatt 11. november innebærer tiltak som får store konsekvenser for hele samfunnslivet vårt.

Samarbeidet mellom næringslivet og kommunen er viktig, og vi skal ha en god dialog med blant annet Bærum Næringsråd og Asker og Bærum handelstandsforening i tiden fremover. For å hjelpe det lokale arbeidslivet, frivilligheten og næringslivet under korona-pandemien, har Bærum kommune satt av 100 millioner kroner i den såkalte Bærumspakken. Midlene skal i hovedsak sikre at kommunen opprettholder sin aktivitet gjennom å forsere eksisterende prosjekter, igangsette nye, og ikke minst etablere tiltak for å styrke lokal handel. Et av tiltakene som er igangsatt er kampanjen «Har det i Bærum». Kampanjen vil vare ut året, og fokuserer spesielt på at lokal handel bidrar til gode lokalmiljø og til et rikt frivillig organisasjonsliv.

 Vi snakker mye om dugnadsånden i det norske samfunnet. Den står svært høyt i vårt Bærum. Jeg er enormt stolt av hva vi sammen skaper år etter år. Nå handler det om at vi tar et tak for det lokale.

Derfor er min oppfordring til dere at vi sammen støtter opp under vår kampanje «HarDetiBærum» og  benytter lokale leverandører av tjenester og produkter når vi handler til jul i år.

I denne tiden er det også ekstra viktig å ta vare på hverandre. En arbeidsplass er også en viktig sosial arena. Når vi ikke kan treffes fysisk, er det viktig å ta en telefon, en prat eller en digital lunsj med kollegaer.

En lett tilgjengelig oversikt over råd og regler som gjelder i Bærum om korona finner du her.

Takk for at dere bidrar! 

Vennlig hilsen
Lisbeth Hammer Krog
Ordfører i Bærum kommune

 

Hovedsamarbeidspartnere

TelenorDNV-GLNorconsultEquinorAsplan ViakLundin NorwayLøvenskioldBaker Hughes a GE CompanyNorkartBærum kommuneFranzefossDNBAzetsSandvika Storsenter