13. januar – Workshop med tema «Effektive møter i en digital hverdag»

onsdag 13. januar 2016

Start: 14:00
Slutt: 16:00
Sted: Bærum næringsråd - Technopolis Fornebu

”Vi kan ikke møtes på denne måten lenger”
Undersøkelser viser at ledere bruker 50% av arbeidsdagen til møter. 17% er direkte bortkastet (DN 2014). Deltakere opplever mange av møtene som demotiverende tidstyver

Opplever du at møtevirksomhet i din bedrift kan effektiviseres?
Da kan en investering på 2 timer gi nyttige impulser og verktøy til fornyelse av møteprosessene

Basert på mer enn 30 års erfaring fra lederutvikling, teamutvikling og prosessutvikling har Finn Gomnæs utviklet analyseverktøy for å effektivisere virksomhetens møtevirksomhet og systematisert ”best practice” for ulike typer møter i konseptet TeamMeeting.

Finn Gomnæs vil presentere konseptet gjennom en workshop i Bærum Næringsråds lokaler onsdag 13. januar. 14.00 -16.00

Hovedhensikten med workshopen er å gi informasjon om hvilke muligheter virksomheter har til å redusere møtekostnader og effektivisere møtevirksomheten.
Deltakerne vil få innsikt i systematikk og verktøy som kan anvendes for starte en fornyelsesprosess i egen virksomhet.

Hovedmål med konseptet TeamMeeting
 Redusere kostnader og effektivisere møtevirksomheten
 Øke lederes muligheter til å utøve lederskap og sikre samhandling
 Få møtene til å bli arenaer for å sikre kvalitet og hastighet i virksomhetens arbeidsprosesser.
 Skape utviklingsarenaer for å forandre, fornye og håndtere grunnleggende problemer i virksomheten.
 Få møtene bli et sted der deltakerne henter energi og motivasjon.

13.januar - Workshop "Effektive møter i en digital hverdag"

  • Fornavn (mellomnavn)Etternavn 
    Legg til deltakere og skriv inn navn


 

Hovedsamarbeidspartnere

TelenorDNV-GLNorconsultEquinorAsplan ViakLundin NorwayLøvenskioldBaker Hughes a GE CompanyNorkartBærum kommuneFranzefossDNBAzetsSandvika Storsenter