13. november – Webinar med tema: «Hva mener næringslivet om utviklingen av Bærum2040?»

fredag 13. november 2020

Bærum kommune jobber frem langsiktige målsettinger for Bærumssamfunnet i 2040, og har behov for innspill og dialog med representanter fra næringslivet.

Start: 08:30
Slutt: 10:00
Sted: Digitalt møte

Bærekraftsmål nummer 17 – samarbeid for å nå målene – er viktigere enn noen gang, og Bærum kommune trenger Bærums næringsliv med på laget.

I samarbeid med Bærum kommune og Smart City Bærum ønsker vi på initiativ fra kommunen å invitere både små og store bedrifter til å møtes for å diskutere de langsiktige målsettingene og hvordan vi skal nå de.

I møtet ønsker vi å blant annet å diskutere følgende temaer og spørsmål:

  • Hvilken rolle spiller næringslivet i steds- og samfunnsutviklingen i kommunen og hvilke prinsipper ser næringslivet må ligge til grunn for fremtidig arealutvikling i Bærum (funksjonsblanding, attraktivitet, tilgjengelighet osv).
  • I tillegg er Bærum kommune interesserte i å høre hvilke rammevilkår som anses som viktige i fremtiden for å etablere eller beholde relevante bedrifter lokalisert i kommunen (eks. lokalisering, infrastruktur, tilgjengelighet, kortreist arbeidskraft, gode kommunale tjenester osv).

Vi legger opp til et møte med presentasjon av rammer og fremdrift for kommuneplanens samfunnsdel og langsiktig arealstrategi, samt en oversikt over hvilke samarbeidsformer og -arenaer kommunen har med næringslivet i dag.

Vi tar i bruk verktøyet Menti for å strukturere diskusjon og sikre at alle som har innspill kommer til orde.

HER ER LINK TIL WEBINARET – ÅPENT FOR ALLE: Click here to join the meeting

HJERTELIG VELKOMMEN!

       

13. november - Påmelding til digitalt møte med Bærum kommune & SmartCity Bærum

  • Fornavn (mellomnavn)Etternavn 
    Legg til deltakere og skriv inn navn


Hovedsamarbeidspartnere

TelenorDNV-GLNorconsultEquinorAsplan ViakLundin NorwayLøvenskioldBaker Hughes a GE CompanyNorkartBærum kommuneFranzefossDNBAzetsSandvika Storsenter