16. september- Frokostseminar om styrearbeid

onsdag 16. september 2015

Start: 08:00
Slutt: 10:00
Sted: Brækhus Dege Sandvika

Advokat Sven Krohn vil belyse realiteten i styreansvaret med eksempler fra reelle saker. Ansvaret i slike saker ligger ikke kun hos styremedlemmene som aktivt beslutter og gjennomfører rettstridige disposisjoner. Også selskapets øvrige tillitspersoner som ikke har medvirket aktivt kan komme i ansvarsposisjon.

Statsautorisert revisor Roald Haugland vil komme inn på bestemmelser i regnskaps- og aksjeloven som styremedlemmer bør kjenne til. Han vil også komme inn på hvordan styremedlemmer med enkle handlinger kan kvalitetssikre regnskapsrapporteringen, herunder hvilke forholdstall som kan hjelpe styremedlemmer å følge opp virksomheten.
Gjennomgangen tar utgangspunkt i situasjonen for små og mellomstore bedrifter, og vil være er mest relevant for disse.

Frokost serveres fra klokken 08:00 og seminaret starter klokken 08:30
Seminaret er gratis for medlemmer av næringsrådet og inviterte gjester.
Bindende påmelding til bn.no

16. september - påmelding frokostseminar om styrearbeid

  • Fornavn (mellomnavn)Etternavn 
    Legg til deltakere og skriv inn navn


Hovedsamarbeidspartnere

TelenorDNV-GLNorconsultEquinorAsplan ViakLundin NorwayLøvenskioldBaker Hughes a GE CompanyNorkartBærum kommuneFranzefossDNBAzetsSandvika Storsenter