18. juni – “Bærekraftig innovasjon for bedrifter og samfunn”

torsdag 18. juni 2020

Start: 09:00
Slutt: 11:00
Sted: Digitalt møte

Presentasjonene fra seminaret ligger her:20.06.18 – presentasjoner samlet

Påmelding til seminar om “Bærekraftig innovasjon for bedrifter og samfunn”

  • Fornavn (mellomnavn)Etternavn 
    Legg til deltakere og skriv inn navn


Bærum Kommune, NTNU, Bærum næringsråd og SmartCity Bærum inviterer næringslivet til et samarbeidsseminar innen bærekraft den 18/6-2020 kl 09.00-11.00. Seminaret vil foregå digitalt og alle påmeldte vil få invitasjone til valgte møteplattform.

Seminaret er en direkte oppfølging og videreføring av møtet den 6/12-2019 hvor følgende tre områder ble identifisert for nærmere konkretisering: Smart byutvikling, Sirkulær økonomi og Datadrevet Innovasjon.Seminarets hensikt er å etablere samarbeidsaktivitet som er forretningsmessig interessant for bedriftene og som samtidig styrker bærekraftig utvikling i kommunene. Det vil bli fulgt opp gjennom 3 workshops – en for hvert av områdene – i dagene 21-23. juni med mål om å ha fått frem noen konkrete prosjekter for videre utvikling over sommeren.

Program:
09.00    Velkommen
Kommunaldirektør Bente Rudrud Herdlevær og Dekan Olav Bolland, fakultet for ingeniørvitenskap

09.20    Næringslivets muligheter knyttet til Bærekraftig utvikling
Daglig leder Ane Maria Mjaaseth, Bærum Næringsråd

09.30    Oppfølging av Strategisk forum for Bærum
Daglig Leder Unni Larsen, Smart City Bærum,

09.40    Samarbeidsmekanismer og forslag til prosjektsamarbeid – NTNU

  • Smart byutvikling, Alenka Temeljotov-Salaj, Professor Institutt for Bygg- og miljøteknikk
  • Sirkulær økonomi, Helge Brattebø Leder for NTNUs strategiske satsningsområde Bærekraft
  • Datadreven innovasjon, Trym Holter, Direktør for NTNU Open AI-lab
  • Hvordan samarbeide – Samarbeidsmodeller,  Professor Ingvald Strømmen

10.20    Innspill fra 3 næringsaktører

  • Smart byutvikling, Norconsult, Anja Standal, PhD Kandidat Urban Design/ Bymorfologi, Master i Arkitektur,By- og stedsutvikling Sandvika
  • Sirkulær økonomi, Nils Ivar Nilsen, Miljø- og Breeamrådgiver i Veidekke
  • Datadrevet innovasjon, Eirik Kristensen, Veidekke

10.50    Invitasjon til workshoper Smart byutvikling, Sirkulær økonomi og Datadrevet innovasjon
Direktør Strategi og Utvikling, Stein Erik Skilhagen, Bærum kommune

11.00    Avslutt

 

Hovedsamarbeidspartnere

TelenorDNV-GLNorconsultEquinorAsplan ViakLundin NorwayLøvenskioldBaker Hughes a GE CompanyNorkartBærum kommuneFranzefossDNBAzetsSandvika Storsenter