18. November – Kompetansehevingsseminar «Hvordan få nettmøtene til å bli effektive samhandlingsarenaer»

onsdag 18. november 2020

Foredragsholdere er Teams-eksperten Bjørn Hopland i Smartendring og møte-eksperten Finn Gomnæs i Team Training

Start: 08:00
Slutt: 10:30
Sted: Thon Hotel Oslofjord, Sandvika

«Hvordan få nettmøtene til å bli effektive samhandlingsarenaer»

Erfaringer forteller at nettmøter oftest brukes som informasjonsverktøy og at motivasjonen for å delta er dalende. Nettmøter vil være en viktig lederverktøy fremover. Det er derfor viktig å  løfte kompetansen både på det møtetekniske og på bruk av de mulighetene Teams og gir for effektivisering av samhandling.

Bjørn Hopland i Smartendring  og Finn Gomnæs i Team Training vil vise hvordan nettmøtene ved hjelp av Teams kan bli effektive samhandlingsarenaer.

Seminaret gjennomføres gjennom simulering av en møteprosess.

Seminaret vil gi deltakerne:

– En sjekkliste for å kvalitetssikre møteprosessen fra innkalling til utsendelse møtereferatet.

– Kunnskap om hvordan basiskompetanse i møteledelse må anvendes for å skape effektive nettmøter

– Kunnskap om bruk av Microsoft teams i et nettmøte

Hold av datoen og meld deg gjerne på allerede nå!

Mer informasjon kommer nærmere seminardato.

Vi inviterer til hotellets deilige frokostbuffet og mingling fra kl. 08:00.

Foredragene er fra kl 08:30 – kl 10:30.

Kompetansehevingsseminaret er åpent for alle og er gratis.

        

 

18. november - Påmelding kompetansehevingsseminar

  • Fornavn (mellomnavn)Etternavn 
    Legg til deltakere og skriv inn navn


Hovedsamarbeidspartnere

TelenorDNV-GLNorconsultEquinorAsplan ViakLundin NorwayLøvenskioldBaker Hughes a GE CompanyNorkartBærum kommuneFranzefossDNBAzetsSandvika Storsenter