20. oktober – Næringslivsdagen 2015 – «Fra kommuner til region»

tirsdag 20. oktober 2015

Start: 11:30
Slutt: 14:30
Sted: Scandic Fornebu

Påmeldingen er lukket – ta kontakt på post@bn.no for spørsmål

Bærum Næringsråd inviterer til næringslivskonferanse:

«Fra kommuner til region »
Innbyggerne – Næringsutvikling – Infrastruktur

Tid og sted:
Tirsdag 20. oktober 2015 kl. 11.30 – 14.30
Scandic Fornebu, Martin Linges vei 2, 1364 Fornebu

11.30 – 12.30 Registrering med servering av tapas
12.30 – 14.30 Plenumskonferanse

Info:
Bindende påmelding: www.bn.no
Konferanseavgift: Medlemmer kr. 300,- Øvrige kr. 1.250,-

Velkommen til Næringslivsdagen 2015
Ane Maria Mjaaseth, direktør Bærum Næringsråd

Jan Tore Sanner, Kommunal- og moderniseringsminister
Hvilke utfordringer står vi ovenfor relatert til regionens fremtid?
Dialog mellom Lisbeth Hammer Krog, ordfører Bærum kommune og Lene Conradi, ordfører Asker kommune ledet av Tor Christian Bakken
Hvordan ser kommunene på en kommunesammenslåing?
Hvilke muligheter og utfordringer vil dette innebære for næringslivet, innbyggerne og for regionen forøvrig?

Filmfremvisning: Asker og Bærum gjennom tidene
Produsert av Lars Bull, daglig leder Glefs

Kristin Skogen Lund, adm. direktør NHO
Norsk økonomi står ovenfor utfordringer og omstillinger. Hvordan kan regionen forberede seg på de endringene som kommer?

Christian Nørgaard Madsen, adm. direktør Multiconsult AS
Regionen har store infrastrukturutfordringer. Hva er status i forhold til ny E18? Hvordan vil det totale trafikkbildet se ut frem mot 2030?

Baard Schumann, adm. direktør Selvaag Bolig
Hvilke behov vil innbyggerne og regionen ha i forhold til fremtidens befolkningsvekst?

Maalfrid Brath, styreleder i Ungt Entreprenørskap Norge og konsernsjef i Manpower Group
Vi har et arbeids- og næringsliv i rask endring. På hvilken måte kan de unge i dag være rustet til å møte kravene arbeidslivet stiller?

En stor takk til våre sponsorer;
Bærum kommune, Selvaag Bolig, Multiconsult, Norconsult, Nordea, Frontica Business Solutions, Technopolis Fornebu, Budstikka og Copycat!

 

 

Hovedsamarbeidspartnere

TelenorDNV-GLNorconsultEquinorAsplan ViakLundin NorwayLøvenskioldBaker Hughes a GE CompanyNorkartBærum kommuneFranzefossDNBAzetsSandvika Storsenter