20. september – Frokostmøte med tema; «Nytt planprogram for Fornebu-hva betyr det for næringslivet på Fornebu?»

tirsdag 20. september 2016

Start: 07:30
Slutt: 09:30
Sted: Radisson Blue Park Hotel

Fornebu-området er i fortsatt utvikling. Nylig ble det gjort vedtak om å øke målet for antall boliger i området, og også å se på alternative sambruksmodeller for de inntil nå ubebygde områdene.
Det er viktig at det nye planprogrammet, som nå er ute til høring, ivaretar næringslivets interesser og behov på en god måte.

Bærum Kommune, i samarbeid med Bærum Næringsråd og SmartCity Bærum, inviterer derfor til et frokostmøte
Tirsdag 20. September 2016 kl 07.30 – 09.30 på Radisson Blu Park hotell – Fornebuveien 8
Programmet vil være som følger:
07.30 Frokost
08.00 Velkommen og introduksjon
Næringssjef Tore Gulli
08.05 Fornebu – det store bildet framover
Kommunaldirektør Arthur Wøhni
08.25 Planprogrammet – hva betyr det for næringslivet?
Karen P. Gunleiksrud
08.45 Spørsmål og svar. Det vil bli skrevet referat fra møtet
09.15 Korte informasjoner fra Bærum Næringsråd, SmartCity Bærum og Næringssjefen
09.30 Slutt (senest)
Deltagelsen er gratis, men av hensyn til bevertningen ber vi om påmelding

20. september - Påmelding frokostmøte om nytt planprogram på Fornebu

  • Fornavn (mellomnavn)Etternavn 
    Legg til deltakere og skriv inn navn


Hovedsamarbeidspartnere

TelenorDNV-GLNorconsultEquinorAsplan ViakLundin NorwayLøvenskioldBaker Hughes a GE CompanyNorkartBærum kommuneFranzefossDNBAzetsSandvika Storsenter