22. november – Fagseminar: «Dagens bilpool – fremtidens mobilitetstjenester» i samarbeide med SmartCity Bærum

fredag 22. november 2019

Hvordan kan kommunene redusere behovet for privatbil både i jobbsammenheng og i fritiden?

Start: 08:30
Slutt: 13:30
Sted: Formannskapssalen i Bærum Rådhus, Sandvika

 • Hvordan ser fremtidens mobilitet og bildeling ut?
 • Er det ulike modeller for by og bygd?
 • Hva er fremtidens booking- og nøkkel løsninger?
 • Hvilken rolle skal næringslivet ha?
 • Hvilken rolle skal offentlige aktører ha?

PROGRAM

Kl. 08.30 – 09.00: Kaffe & mingling

Kl.09.00 – 11.30:

 • Velkommen og introduksjon til temaet ved kommunaldirektør Arthur Wøhni, Bærum kommune
 • Teknologi for bærekraftig bevegelsesfrihet og mobilitet kort om rapport fra ekspertutvalget  ved adm.dir. Bernt Reitan Jenssen i Ruter
 • Hvilken rolle har offentlige aktører?Ruter ved Leder mobilitetstjenester Vibeke Harlem og VY Bybil ved daglig leder Espen Dyb Løvold
 • Erfaringer fra private bildelingsaktører. HYRE Bjørn Helge Briskeby, Otto fra Bertel o.Steen ved Are Knutsen, MoveAbout ved Jan-Olaf Willums

Kl. 11.30 – 12.00: Enkel lunsj

kl. 12.00 – 13.00: Kommunale løsninger i dag og tanker for fremtiden

 • Mobilitet som en tjeneste: Bergen kommunes erfaring fra dialogkonferansen vedMarina Magerøy, Bergen kommune
 • Potensialeformerbildeling: Miljøenheten i Stavanger kommunes erfaringer med forprosjektog kartlegging ved rådgiver Imme Dirks Eskeland
 • Bruk av ekstern bilpool: Oslo kommunes erfaringer ved bymiljøetaten ved seksjonssjef Jan Magne Vik
 • Bærum kommune dagens løsning ved konst. kommunalsjef tekniske tjenester Svein Finnanger, og enhetssjef Elisabeth Sageng

kl. 13.00 – 13.25: Paneldebatt med spørsmål fra salen, ledet av Marianne Koller, Bærum kommune

Paneldeltagere: Offentlige og private aktører, kommune og fylkeskommune

kl. 13.25 – 13.30:

 • Avslutning & Vel Hjem! Hilsen SmartCity Bærum og Bærum næringsråd

                 

Arrangementet er gratis for medlemmer av SmartCity Bærum og Bærum næringsråd, men krever påmelding grunnet matservering

22. november - Påmelding fagseminar om "Dagens bilpool - fremtidens mobilitetstjenester."

 • Fornavn (mellomnavn)Etternavn 
  Legg til deltakere og skriv inn navn


Hovedsamarbeidspartnere

TelenorDNV-GLNorconsultEquinorAsplan ViakLundin NorwayLøvenskioldBaker Hughes a GE CompanyNorkartBærum kommuneFranzefossDNBAzetsSandvika Storsenter