24. november – NTNU inviterer til webinar om materialeffektivitet og klima

tirsdag 24. november 2020

Materialeffektive bolig og bil - nøkkel til utslippsreduksjon

Start: 10:00
Slutt: 11:30
Sted: Webinar

I forbindelse med at det internasjonale ressurspanelet lanserer rapporten “Resource Efficiency and Climate Change: Material Efficiency Strategies for a Low-Carbon Future”, inviterer NTNU Bærekraft sammen med Miljødirektoratet, Circular Norway og Grønn Byggallianse til et webinar om materialeffektivitet og klima.

Den nye rapporten viser at utslipp fra produksjon av ulike materialer nå er sammenlignbart med utslipp fra landbruk, skogbruk og endring i arealbruk, men det har fått mindre oppmerksomhet i klimadebatten. Det er derfor på tide å se lenger enn energieffektivitet for å redusere det globale karbonavtrykket.

Med dette som utgangspunkt, vil vi under webinaret få presentert det internasjonale ressurspanelet og deres arbeid med ressurs- og materialeffektivitet. I tillegg presenterer aktører fra næringslivet sine erfaringer med materialeffektivitet innen bygg- og transportsektoren. Etter presentasjonene blir det mulighet til å stille spørsmål til de som har presentert.

Her finner dere ressurspanelets rapport «Resource Efficiency and Climate Change: Material Efficiency Strategies for a Low-Carbon Future».

Rapporten oppsummeres også i denne videoen: “How can Resource Efficiency contribute to the fight against climate change?”

Meld deg på webinaret her

Hovedsamarbeidspartnere

TelenorDNV-GLNorconsultEquinorAsplan ViakLundin NorwayLøvenskioldBaker Hughes a GE CompanyNorkartBærum kommuneFranzefossDNBAzetsSandvika Storsenter