24. september – Bysykkel workshop i samarbeide med SmartCity Bærum

tirsdag 24. september 2019

Bærum kommune og Ruter samarbeider for å få til en ny fremtidsrettet bysykkelordning i Bærum. I den forbindelse ønsker SmartCity Bærum, sammen med Ruter og Bærum Næringsråd å invitere til en workshop.

Start: 09:00
Slutt: 11:30
Sted: Kunsskapssenteret i Sandvika- rom 459, Otto Sverdrups Plass 4

Fremtidens bysykkelordning skal være et tilbud til innbyggere og de som jobber i Bærum. Vi ønsker at bysykkelordningen bidrar til å gjøre det enklere å reise miljøvennlig til/fra jobb, som arbeidsreiser og i fritiden. For å sikre en vellykket og attraktiv bysykkelordning ønsker vi at næringslivet tar en aktiv rolle i utforming og videreutvikling av ordningen.

Hensikten er:

  • Næringslivet inviteres til tidlig dialog slik at kommunen og Ruter får bedre innsikt i eksisterende behov og fremtidige ønsker
  • Vi ønsker å belyse potensiale av ulike type mikromobilitetsformer
  • Diskutere samarbeidsmodeller og rollefordeling mellom næringslivet og offentlig aktører.

Møtet er gratis og avsluttes med enkel lunsj.

Sted: Kunnskapssenteret i Sandvika, Otto Sverdrups plass 4 – rom 459

MELD DEG PÅ HER:

24. september - Bysykkelworkshop med SmartCity Bærum

  • Fornavn (mellomnavn)Etternavn 
    Legg til deltakere og skriv inn navn


Hovedsamarbeidspartnere

TelenorDNV-GLNorconsultEquinorAsplan ViakLundin NorwaySwecoLøvenskioldBaker Hughes a GE CompanyNorkartBærum kommuneFranzefossDNBAzetsSandvika Storsenter