26. mars – Webinar avlyst! «Ny mobilitetsløsning i Bærum»

torsdag 26. mars 2020

I samarbeid med SmartCity Bærum, Bærum kommune og Ruter, inviterer vi til workshop og innlegg om den nye mobilitetsløsningen i Bærum

Start: 09:00
Slutt: 11:30
Sted: Technopolis, Martin Linges vei 25, Fornebu - Møterom Abel

Vi må dessverre meddele at det planlagt webinaret er avlyst.

I mars vil Bærum kommune ha valgt en leverandør for den nye mobilitetsløsningen i Bærum. Vi ønsker med denne workshopen å:

  • dele info om den videre prosessen og fremdriftsplanen
  • møte valgt leverandør for mikromobilitetsløsning i Bærum kommune
  • få innsikt i leverandørens tilnærming til utforming av tilbudet, foreslåtte lokasjoner, strekninger, etc.
  • å forstå næringslivets mulighetsrom for involvering/ påvirkning av løsningen

For å sikre en vellykket og attraktiv løsning ønsker kommunen og SmartCity Bærum at næringslivet tar en aktiv rolle i utforming og videreutvikling av ordningen.

Derfor inviterer vi dere som næringslivsaktører til denne samlingen for å legge frem deres tanker og behov overfor leverandøren og Ruter i et 5 minutters innlegg, fulgt av ytterlige 5 minutter for diskusjon og spørsmål. For å få taletid, send en epost til laura.herzig@ruter.no innen 12. mars.

PROGRAM

08:45  Kaffe & mingling

09:00  Velkommen ved Bærum næringsråd og SmartCity Bærum

09:05  Ruter informerer om fremdriftsplan, prosess for involvering og valgt leverandør  ved Laura Herzig og Claes Kanold

09:15  Erfaringer fra dagens ordning på Fornebu

09:30  Leverandør informerer om sin tilnærming til næringslivet

10:15-10:30  PAUSE

10:30  Innlegg fra næringslivsaktører

11:15  Oppsummering og veien videre

11:30  SLUTT

Arrangementet er gratis for våre medlemmer og inviterte av SmartCity Bærum & Bærum kommune.

PÅMELDING UNDER – HJERTELIG VELKOMMEN!

          

 

Hovedsamarbeidspartnere

TelenorDNV-GLNorconsultEquinorAsplan ViakLundin NorwaySwecoLøvenskioldBaker Hughes a GE CompanyNorkartBærum kommuneFranzefossDNBAzetsSandvika Storsenter