16. september – Kompetansehevingsseminar med tema «Levedyktige bedrifter behøver ledere som greier å utnytte de ansattes muligheter!»

onsdag 16. september 2020

I samarbeid med Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS og Ansvarlig Helse AS inviterer vi til et meget aktuelt tema som en del av Bærumspakken

Start: 08:00
Slutt: 10:00
Sted: Thon Hotel Oslofjord, Sandvika

   

FILMEN FRA KOMPETANSEHEVINGSSEMINARET

HER ER FOREDRAGET TIL ANSVARLIG HELSE: PDF Foredraget til Vibeke Hammer

HER ER FOREDRAGET TIL ADVOKATFIRMAET FRØYSAA & BJØRKGÅRD: Asle Skola Arbeidsgivers styringsrett

I en utfordrende tid for våre bedrifter fokuserer vi de ansatte som ressurs.

De ansatte utgjør musklene i norske bedrifter, og det ligger store muligheter i de ansattes indre styrke og mentale vitalitet. I praksis er det likevel mange som sliter med å levere til arbeidsgivers forventning. Det kan være personlige utfordringer, permanente eller forbigående, eller et dårlig arbeidsmiljø, manglende oppfølging eller dårlig kommunikasjon. At en ansatt sliter virker ofte demotiverende både for han/hun og bedriften, og det er ressurskrevende for bedriften dersom lederen ikke greier å få til et ansettelsesforhold til å fungere.

I dette seminaret ønsker vi å fokusere på medarbeiders prestasjon ut fra et økonomisk og juridisk perspektiv. Hva kan du som leder gjøre for å få den ansatte til å fungere, og hva slags kompetanse bør du hente inn for å løse floken? Vibeke Hammer fra Ansvarlig helse vil snakke om medarbeiderskap, ansvar og engasjement og gi et økonomisk perspektiv på medarbeiders prestasjon.    

 I arbeidsforholdet gjelder også rettslige plikter, både for arbeidsgiveren og den ansatte. Arbeidsgiver har i tillegg en styringsrett over den ansatte, men selvsagt ikke uten begrensninger. Hvilke begrensninger gjelder, og hva har arbeidsgiver lov til gjennom styringsretten? Det er avsagt mange dommer om temaet, som også er rikelig behandlet i juridisk teori. Advokat Asle Skola ønsker å gi deg innsikt i de grunnleggende prinsippene for styringsretten, og noen gode praktiske eksempler for fornuftig og god styring av den enkelte.

PROGRAM

Kl. 08.00 Velkommen med enkel frokost  Kl. 08.30 Dagens foredrag:
– Trender, og et økonomisk perspektiv på medarbeiders prestasjon. Medarbeiderskap, ansvar og engasjement. Ved Vibeke Hammer fra Ansvarlig Helse AS
– Arbeidsgivers styringsrett. Hva har arbeidsgiver lov til og hvilke begrensninger gjelder? ved Asle Skola fra Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS  Kl.10.00 Takk for en god og lærerik start på dagen sammen!


Asle Skola er advokat og partner i Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS, og har over 20 år med erfaring som jurist. Arbeidsrett er en av hans hovedfagområder, og han har bred erfaring fra rådgivning, forhandlinger og tvisteløsninger om arbeidsforhold. Asle har erfaring fra både offentlig sektor og privat næringsliv, og har erfaring fra organisasjons- og fagforeningsarbeid. Han er opptatt av å se mulighetene hos den ansatte, og å finne gode og bærekraftige løsninger både for den ansatte og for bedriften.
Vibeke C. Hammer driver Ansvarlig Helse AS. Hun er har hatt mange roller i næringslivet, startet flere firmaer og har lang erfaring fra forretningsutvikling i ABB/YIT/Caverion systemt. Hun forstår leders rolle og forretningsdrift, samtidig som hun har opparbeidet seg et grundig helhetsbilde av suksesskriterier for gode interne prosesser. Hun har beveget seg fra ingeniør til terapeut – og har i de siste 12 årene undervist i dyptgripende vaneendring på individnivå. Hun representere noe folk flest ikke tror er mulig – nemlig raske og varige personlige endringer. En kunnskap som er svært nyttig når vi mennesker møter nye rammer og står fast. Det fremheves hennes evne til å konkretisere, slik at tilhører er i stand til å omdanne det de lærer til praktisk virke.

Kompetansehevingsseminaret er åpent for alle og er gratis.

  

Hovedsamarbeidspartnere

TelenorDNV-GLNorconsultEquinorAsplan ViakLundin NorwayLøvenskioldBaker Hughes a GE CompanyNorkartBærum kommuneFranzefossDNBAzetsSandvika Storsenter