30. august – Næringslivsfrokost med tema: «Arbeidslivet er digitalt – Hvordan heve grunnkompetansen i din bedrift?»

torsdag 30. august 2018

Hvordan medarbeidere med god digital kompetanse øker bedriftens effektivitet og konkurransefortrinn. Og hvordan motivere medarbeidere til læring og gjennomføre en kompetanseheving?

Start: 08:00
Slutt: 10:00
Sted: Fontenehuset Bærum, Rådmann Halmrasts vei 9, Sandvika

Frokost serveres fra kl.08.00 og seminaret starter kl. 8.30

I dette seminaret presenterer Briga AS, sammen med Kompetanse Norge og Bama – gruppen, hvordan bedrifter kan skape konkurransefortrinn gjennom å heve bedriftens samlede digitale kompetanse. Nøkkelord er motivasjon og mestring.

Arbeidslivet er digitalt. Det betyr at de aller, aller fleste arbeidsprosesser krever tilstrekkelig basisferdigheter, herunder digitale ferdigheter og kommunikasjons-ferdigheter. Jo bedre kompetanse hos alle medarbeidere, desto høyere effektivitet og bedre service kan bedriften yte.

Medarbeideres ferdigheter og bruk av digitale medier varierer sterkt. Alle bedrifter har arbeidsrutiner og prosedyrer som inkluderer bruk av ett eller flere digitale verktøy.

Manglende ferdigheter kan være skambelagt og derfor hodes skjult – man trenerer eller utsetter oppgaver, eller utfører dem feil. Noe som igjen får negative konsekvenser for bedriften totalt sett.

PROGRAM

  1. Åpning ved Gry Skådinn, Bærum Næringsråd,
  2. Kort presentasjon av Fontenehuset ved Cecilie Hirsch Tjersland
  3. Kort presentasjon av Briga ved daglig leder Jan Erik Forseth
  4. Om Kompetansepluss arbeid ved Anders Fremming Anderssen i Kompetanse Norge
  5. Om strategisk kompetansearbeid i Bama-gruppen ved HR-rådgiver Hans Henrik Andresen
  6. Stands med mulighet for interessante samtaler i etterkant av seminaret

Seminaret med frokost er gratis for medlemmer av Bærum Næringsråd og gjester av Briga.

Fontenehuset ligger 50 meter fra bussterminal og tog, og det er godt med parkering på taket.

PÅMELDING ER NÅ STENGT, etternølere send e-post til gry@bn.no

Hovedsamarbeidspartnere

TelenorDNV-GLNorconsultEquinorAsplan ViakLundin NorwaySwecoLøvenskioldBaker Hughes a GE CompanyNorkartBærum kommuneFranzefossDNBAzetsSandvika Storsenter