30. januar – Temakurs i økonomistyring for nystartede bedrifter med BDO

onsdag 30. januar 2019

Start: 17:00
Slutt: 20:00
Sted: Bærum næringsråd, Kjørboveien 12-24

Kurset avholdes  i Kjørboveien 12-24 (henvendelse hovedresepson Asplan Viak)
Klokken 17:00 – 20:00

Økonomistyring for nystartede selskap,  ved Morten Skarra og Roald Haugland i BDO

Bolk 1:                         Etablering og oppstart

Bolk 2:                         Formaliteter og krav

Bolk 3:                         Drift og styring

Bolk 4:                         Finansieringsmuligheter

Bolk 5:                         Annet å passe på !

Under bolk 1 vil vi snakke om valg av styre og daglig leder, valg av selskapsform og aksjonærforhold med blant det å ta opp en kompanjong/medeier.

Under bolk 2 vil vi snakke om krav til formaliteter vedr regnskap, merverdiavgifts registrering, fakturaopplysninger, netthandel, skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Ansettelsesavtaler og OTP og feriepenger osv også.

Under bolk 3 vil vi snakke om regnskpsrapportering, årsregnskap og ligningspapirer, budsjett og likviditetsstyring, ordning og reda mot andre rundt virksomheten som regnskapsfører, kemner og skatteetaten

Under bolk 4 vil vi snakke om forskjellige muligheter innen finansiering med vekt på egenkapital og fremmedkapital. Og litt om kapitalbehov dersom man vokser…

Under bolk 5 vil vi snakke litt om GDPR, varslings i ht Arbeidsmiljøloven, intellectual property og kanskje litt om risikostyring

Kurset er en del av tilbudet til Etablerertjenesten i Asker og Bærum, men medlemmer av Bærum næringsråd er velkommen til å delta. Påmelding for medlemmer direkte til post@bn.no

Hovedsamarbeidspartnere

TelenorDNV-GLNorconsultEquinorAsplan ViakLundin NorwayLøvenskioldBaker Hughes a GE CompanyNorkartBærum kommuneFranzefossDNBAzetsSandvika Storsenter