4. november – Frokostmøte om Hydrogen – et viktig nullutslippsstoff!

fredag 4. november 2016

Start: 08:00
Slutt: 11:00
Sted: Formannskapssalen, Bærum Rådhus

I samarbeid med SmartCity Bærum, Asplan Viak, Akershus Fylkeskommune og UnoX inviterer vi til frokostmøte fredag 4 november i Formannskapssalen i Bærum Rådhus klokken 0800-1100.

hydrogen

Program:
Hydrogen som et viktig nullutslippsstoff i Bærum og Norge
Hydrogenstasjonen på Kjørbo
Hydrogenstrategi for Oslo og Akershus, samt støtteordninger
Se – og prøvekjør en hydrogenbil

4. november - Påmelding frokostmøte om Hydrogen

  • Fornavn (mellomnavn)Etternavn 
    Legg til deltakere og skriv inn navn


Hydrogen er en utslippsfri energibærer som kan brukes som drivstoff i transportsektoren, som innsatsfaktor i industriproduksjon, og som lagringsmedium for fornybar energi. Eneste utslipp ved forbrenning er vann. Hydrogen kan produseres både av naturgass (reformering) og strøm (vann-elektrolyse). Kombinert med CO2-fangst og lagring er hydrogenproduksjon fra naturgass også en reell nullutslippsløsning.

Norge har store mengder fossil og fornybar energi som gir muligheter for storskala produksjon av hydrogen i fremtiden – hydrogen som kan brukes i hjemmemarkedet eller eksporteres til kunder i utlandet. Vi har ledende teknologimiljøer og lang erfaring med hydrogenteknologi. Dersom vi lykkes med å etablere et CO2-lager på norsk sokkel, kan vi produsere hydrogen fra naturgass med CCS, og levere utslippsfri energi fra gassfelt på norsk sokkel. Hydrogen kan tas i bruk som utslippsfri energibærer i transportsektoren, både på bil, tungtransport og på sjøen. Norske verft og teknologileverandører kan ta en posisjon i utvikling av hydrogenteknologi i båter og skip. Norske selskaper kan utvikle systemer for sikker lagring, transport og distribusjon av hydrogen til sluttbruker. Og norske industribedrifter kan bruke hydrogen til å redusere CO2-utslippene fra industrielle prosesser.

Møtet er gratis, men det er begrenset med plasser så først til mølla prinsippet gjelder!

Hovedsamarbeidspartnere

TelenorDNV-GLNorconsultEquinorAsplan ViakLundin NorwayLøvenskioldBaker Hughes a GE CompanyNorkartBærum kommuneFranzefossDNBAzetsSandvika Storsenter