5. september – Næringslivsfrokost med tema: «Slik drifter og utvikler du selskapet ditt.»

onsdag 5. september 2018

Hva er det egentlig som skal til for å drifte et selskap, og hvordan skal selskapet utvikles? Hvordan bør samhandlingen mellom drift og utvikling innrettes?

Start: 08:00
Slutt: 10:00
Sted: Bærum Kulturhus, Sandvika

Frokost serveres fra kl. 08.00 & selve seminaret kl. 08.30

I dette seminaret peker kunnskapshuset Azets og Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS på to kritiske suksessfaktorer: regnskap og avtaler.

Regnskap og avtaler er nemlig grunnpilarene i driften av alle selskaper. Selskapets utvikling bygger på selskapets avtaler. Målrettet utvikling skjer gjennom den forvaltning, tilsyn og kontroll styret og ledelsen skal utføre, og der de samlede rettigheter og forpliktelser i avtalene er byggeklossene.

Oppdaterte regnskaper er ledelsens og styrets verktøy i dette arbeidet. Gjennom regnskapene sammenfattes selskapets økonomiske stilling til enhver tid, og slik dette påvirkes av utviklingen i de avtale- og kontraktsforhold selskapet bygger sin virksomhet på. Har du dette på plass, legger du grunnlaget for en god dynamikk blant alle bedriftens roller og interessenter: fra styret, daglig leder og de ansatte til kundene dine og andre eksterne målgrupper.

Vi ser blant annet nærmere på viktigheten av et solid avtaleverk, tilgjengelige og oppdaterte regnskapsrapporter, regnskapet som grunnlag for gode beslutninger og kontroll. For å nevne noe.

Seminaret er for deg som vil lære om sunn og god selskapsdrift – selve livsgrunnlaget for selskapet ditt, og den verdiutviklingen vi alle ønsker å oppnå gjennom en godt drevet virksomhet!

                   

Om Azets

Azets er et teknologidrevet kunnskapshus. Selskapet er en ledende leverandør av teknologi og tjenester innenfor regnskap, lønn, HR, bemanning og rådgivning i Norden.

Om Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS

Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS er særlig rettet mot SMB og privatpersoner, og yter juridiske tjenester innen forretningsjus, familie og arv og fast eiendom. Firmaet er sentralt lokalisert på Lysaker. Visjonen er «alltid tett på» – tett på regionen, klientene, oppdragene, kompetansen og hverandre – til det beste for klienten.

PÅMELDING ER NÅ STENGT.  ETTERNØLERE BES SENDE TIL gry@bn.no

Hovedsamarbeidspartnere

TelenorDNV-GLNorconsultEquinorAsplan ViakLundin NorwaySwecoLøvenskioldBaker Hughes a GE CompanyNorkartBærum kommuneFranzefossDNBAzetsSandvika Storsenter