Advokatfirmaet Dehn DA


Advokatfirmaet Dehn er et nyetablert firma, hvor mange av advokatene kommer fra Brækhus sitt kontor i Sandvika. Dehn vil videreføre, styrke og utvikle denne virksomheten. Advokatene i Dehn har kompetanse og erfaring på de fleste rettsområder, og bistår både virksomheter, privatpersoner og det offentlige. Dehn er det største advokatfirmaet i Asker og Bærum, og bistår klienter fra flere deler av landet. Vi yter både løpende juridisk rådgivning og bistår i mindre og mer komplekse enkeltsaker. En betydelig del av våre klienter har vi representert i en årrekke, og vi legger stor vekt på gode klientrelasjoner. Vi er opptatt av å avdekke klientenes reelle behov og å oppnå gode resultater på et tidlig stadium. Vi jobber ofte i team for å dekke ulike kompetanseområder og sikre effektiv fremdrift og kvalitet. Vår rådgivning skal gi klientene merverdi.
Advokatfirmaet Dehn er en solid og trygg leverandør av juridiske tjenester. Våre advokater tilbyr spesialisert bistand innen de fleste forretningsjuridiske disipliner. Flere av oss innehar også styreverv. Innenfor privatretten har vi et bredt fagmiljø og yter bistand til privatpersoner og det offentlige. Dehn har en rekke advokater med omfattende prosedyreerfaring og har en godkjent mekler. Våre advokater har faste verv for Asker og Bærum tingrett, Borgarting lagmannsrett, Fylkesmannen i Oslo og Akershus og en rekke kommuner i Akershus. Dehn holder også kurs for næringslivet, det offentlige og privatpersoner. For å kunne bistå våre klienter i alle faser av eiendomstransaksjoner har vi også en advokat som utfører oppgjørsmegling med sikkerhetsstillelse hos finanstilsynet.
I Dehn har vi et unikt sosialt miljø som gir grunnlaget for et godt samarbeid hvor vi deler kompetanse og erfaringer. Vi opplever dette som en styrke og et konkurransefortrinn.
I klientrelasjonen ønsker vi at det skal være nærhet og personlig kontakt mellom advokat og klient. Advokatene i Dehn er kunnskapsrike, imøtekommende, jordnære og har høy faglig stolthet. Vårt mål er å hjelpe våre klienter raskt og effektivt. Vi ønsker å jobbe sammen med klientene våre for at de skal nå sine mål.
Sammen finner vi frem!
dehn.no

Hovedsamarbeidspartnere

TelenorDNV-GLNorconsultEquinorAsplan ViakLundin NorwaySwecoLøvenskioldBaker Hughes a GE CompanyNorkartBærum kommuneFranzefossDNBAzetsSandvika Storsenter