Bleiker videregående skole


Bleiker videregående skole er en yrkesfagskole med over 400 elever i fagene elektro, helse- og oppvekst, service- og samferdsel, IKT-servicefag, designe og håndverk/medieproduksjon, teknikk og industriell produksjon/kjøretøy, påbygg og avdeling for tilrettelagt opplæring . Hvert år har vi over 130 elever som går ut av videregående og over i lære i forskjellige fag. Bleiker videregående er med på å skaffe næringslivet ny rekruttering både gjennom læretiden og ikke minst gjennom praksis.

Hovedsamarbeidspartnere

TelenorDNV-GLNorconsultEquinorAsplan ViakLundin NorwayLøvenskioldBaker Hughes a GE CompanyNorkartBærum kommuneFranzefossDNBAzetsSandvika Storsenter