Dinamo Forlag


Dinamo Forlag ble etablert 1. september 2001, som ett blant flere selskap i kommunikasjonshuset DINAMO.

Fra 2006 er forlaget eid og drevet av Ottar Samuelsen og Merete Henriksen. Vi er et kompaktforlag med oppdragspublikasjoner som satsningsfelt. Vi er det eneste forlaget i landet som har dette som hovedsatsningsområde.

Oppdragsbøker er eksternfinansierte prosjekter med næringslivet, organisasjoner, institusjoner, stiftelser, foreninger og privatpersoner.

Forlagssjef Ottar Samuelsen har lang fartstid i reklamebransjen. Han er en av fem gründere bak kommunikasjonshuset DINAMO (etablert 1997).

Redaktør Merete Henriksen har omfattende erfaring fra forlagsbransjen. Allerkonsernet på 1980-tallet, siden Dreyers Forlag, J. W. Cappelens Forlag og Cappelen Akademisk. De siste 15 årene i Dinamo Forlag.
dinamoforlag.no

Hovedsamarbeidspartnere

TelenorDNV-GLNorconsultEquinorAsplan ViakLundin NorwayLøvenskioldBaker Hughes a GE CompanyNorkartBærum kommuneFranzefossDNBAzetsSandvika Storsenter