Norway China Business Hub AS


Kinesisk forretningsutvikling:
Betydningen av den økonomiske veksten i Kina undervurderes av norsk næringsliv. Vi har for lite kunnskap om dette i Norge. Hvilke konsekvenser økt konkurranse og oppkjøp fra kineserne betyr for Norges og Europas konkurranseevne og velferdsmodeller er avgjørende å forstå for norske næringslivsledere.
I en stadig mer globalisert verden er mangelen på kulturforståelse medvirkende til at mange muligheter går tapt, og at oppkjøp over landegrensene mislykkes. Vi arbeider for å styrke kulturforståelsen i norsk nærings- og samfunnsliv. Vi hjelper også norske bedrifter med å peke på kritiske faktorer knyttet til kinesisk kulturforståelse, og hvorfor og hvordan en organisasjon bør forholde seg til dette.
www.laerkinesisk.no

Hovedsamarbeidspartnere

TelenorDNV-GLNorconsultEquinorAsplan ViakLundin NorwayLøvenskioldBaker Hughes a GE CompanyNorkartBærum kommuneFranzefossDNBAzetsSandvika Storsenter