Oslo Areal AS


Oslo Areal er et miljøbevisst eiendomsselskap i vekst med fokus på kontoreiendommer nært kommunikasjonsknutepunkt i Oslo-området.
Både i våre utviklingsprosjekter og i forvaltning av eiendommene forsøker vi å bidra til at Oslo blir en enda bedre by å arbeide, leve og bo i – rett og slett en levende by!
Bærekraft som fokus
Vi skal alltid oppleves som solide og engasjerte samarbeidspartnere og utleiere.
I prosjektene våre har vi fokus på sosial bærekraft som for eksempel å gi noe tilbake til byen i form av transformasjon, forbedring av uterom og utvikling av bygulv og rekreasjonssteder.
Miljømessig bærekraft oppnås både gjennom miljøsertifisering av Oslo Areal som selskap, men også i de fleste prosjekter vi er involverte i. Grensevingen 7 var det første rehabiliteringsprosjektet som fikk BREEAM NOR Excellent i Norge, og har vært med på å sette standarden på hvordan man rehabiliterer bygg på en miljømessig og økonomisk bærekraftig måte. Landemerket på Majorstua, KPMG-bygget, er miljøsertifisert BREEAM NOR In-Use med karaktereren Very Good. Vi er også i gang med å miljøsertifisere flere av eiendommene våre.
osloareal.no

Hovedsamarbeidspartnere

TelenorDNV-GLNorconsultEquinorAsplan ViakLundin NorwayLøvenskioldBaker Hughes a GE CompanyNorkartBærum kommuneFranzefossDNBAzetsSandvika Storsenter