Vårt Sandvika AS


Vårt Sandvika AS er et by-og næringsselskap som har som mål å vitalisere Sandvika by gjennom aktiviteter og arrangement som skal virke positivt på byens omdømme. Selskapet skal delta i den fysiske utformingen av byen og være en aktiv parter i stimulerende aktiviteter for handels-,kontor- og servicenæringene.

Selskapet er eiet av Bærum kommune, sentrale gårdeiere i Sandvika by og handels-, kontor- og servicebedrifter.

Hovedsamarbeidspartnere

TelenorDNV-GLNorconsultEquinorAsplan ViakLundin NorwaySwecoLøvenskioldBaker Hughes a GE CompanyNorkartBærum kommuneFranzefossDNBAzetsSandvika Storsenter