Et oppdrag til 8- klasse på alle skoler i Bærum
Innovasjonscamp er utviklet for elever i ungdomsskolen. Innovasjonscamp er en treningsleir med fokus på
kreativitet og nyskaping. Elevene får et reelt oppdrag med en definert problemstilling, som de skal presentere
en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget blir gitt av en bedrift eller organisasjon fra privat eller
offentlig sektor. Elevene jobber med oppdraget i grupper på 3–6 elever og presenterer løsningene for en jury,
som kårer en vinner ut ifra gitte kriterier.
Samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv er sentralt i en Innovasjonscamp. Den eksterne oppdragsgiveren
gir elevene den bakgrunnsinformasjonen de trenger for å løse utfordringen de får presentert. Gruppen må
samarbeide om å finne fram til den mest innovative løsningen. Tilbud om veiledning underveis i prosessen øker
elevenes læringsutbytte.

Bærum næringsråds medlemmer er velkommen til å være med som jurymedlemmer for å kåre beste skole våren .  Ta kontakt på post@bn.no ved interesse.

Hovedsamarbeidspartnere

TelenorDNV-GLNorconsultEquinorAsplan ViakLundin NorwayLøvenskioldBaker Hughes a GE CompanyNorkartBærum kommuneFranzefossDNBAzetsSandvika Storsenter