Medlemsbedrifter

UncheckedBedriftsnavnCheckedBransje

A

Advokater (4)

Sandvika Advokatkontor DA
Sandvika Advokatkontor DA har siden 1956 gitt advokattjenester til private og næringsdrivende. Med historie, lokalkunnskap, og faglig tyngde bistår vi våre klienter med personlig service og lidenskap for faget. Alle våre advokater har betydelig prosedyreerfaring.
Ved å engasjere en av våre advokater får du en dedikert og dyktig advokat med erfaring innen akkurat din problemstilling. Vi er her for deg!

www.sandvikaadvokat.no

Advokatfirmaet Dehn DA
Advokatfirmaet Dehn er et nyetablert firma, hvor mange av advokatene kommer fra Brækhus sitt kontor i Sandvika. Dehn vil videreføre, styrke og utvikle denne virksomheten. Advokatene i Dehn har kompetanse og erfaring på de fleste rettsområder, og bistår både virksomheter, privatpersoner og det offentlige. Dehn er det største advokatfirmaet i Asker og Bærum, og bistår klienter fra flere deler av landet. Vi yter både løpende juridisk rådgivning og bistår i mindre og mer komplekse enkeltsaker. En betydelig del av våre klienter har vi representert i en årrekke, og vi legger stor vekt på gode klientrelasjoner. Vi er opptatt av å avdekke klientenes reelle behov og å oppnå gode resultater på et tidlig stadium. Vi jobber ofte i team for å dekke ulike kompetanseområder og sikre effektiv fremdrift og kvalitet. Vår rådgivning skal gi klientene merverdi.
Advokatfirmaet Dehn er en solid og trygg leverandør av juridiske tjenester. Våre advokater tilbyr spesialisert bistand innen de fleste forretningsjuridiske disipliner. Flere av oss innehar også styreverv. Innenfor privatretten har vi et bredt fagmiljø og yter bistand til privatpersoner og det offentlige. Dehn har en rekke advokater med omfattende prosedyreerfaring og har en godkjent mekler. Våre advokater har faste verv for Asker og Bærum tingrett, Borgarting lagmannsrett, Fylkesmannen i Oslo og Akershus og en rekke kommuner i Akershus. Dehn holder også kurs for næringslivet, det offentlige og privatpersoner. For å kunne bistå våre klienter i alle faser av eiendomstransaksjoner har vi også en advokat som utfører oppgjørsmegling med sikkerhetsstillelse hos finanstilsynet.
I Dehn har vi et unikt sosialt miljø som gir grunnlaget for et godt samarbeid hvor vi deler kompetanse og erfaringer. Vi opplever dette som en styrke og et konkurransefortrinn.
I klientrelasjonen ønsker vi at det skal være nærhet og personlig kontakt mellom advokat og klient. Advokatene i Dehn er kunnskapsrike, imøtekommende, jordnære og har høy faglig stolthet. Vårt mål er å hjelpe våre klienter raskt og effektivt. Vi ønsker å jobbe sammen med klientene våre for at de skal nå sine mål.
Sammen finner vi frem!
dehn.no

Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS
Advokatfirmaet Frøysaa og Bjørkgård AS er et fullservice advokatfirma. Vi ønsker å være din samtalepartner og rådgiver i juridiske prosesser. Våre advokater legger vekt på faglig kompetanse og er opptatt av å avdekke alle forhold som kan ha betydning for utfallet av en sak.

Vi har erfaring og kompetanse innen de respektive rettsområder, og prosederer ofte saker for ting- og lagmannsrett. Våre advokater er tilgjengelige og imøtekommende ovenfor våre klienter.

www.fbadvokat.no

Advokatfirma Nicolaisen & Co
arbeidsrett; eiendomsmegling; forretningsjus
www.advonico.no

Arbeidsformidling (5)

Asker Produkt AS
Produksjon av kaker, brød og catering for lokalt marked og eget bakeriutsalg i Asker
Produksjon av skilt- og treprodukter samt gravferdsmarkeringer. Kunder i hele Norge
Tiltaksbedrift for NAV med deltagere i arbeidsforberedende trening hvor målet er å komme nærmere jobb eller i jobb.
Godkjent lærebedrift med lærlinger og lærekandidater.
Vekstbedrift heleid av Asker kommune .
www.aprod.no

Interimleder AS
InterimLeder AS ble etablert i 2001, og har siden da levert hundrevis av topp- og mellomledere til norsk og internasjonalt næringsliv.
Vår unike database på over 2 000 interimledere, er toppledere, mellomledere og prosjektledere med erfaring fra de aller fleste bransjer.
Med Norges største database av interimledere, en unik spisskompetanse innen interimledelse, og en effektiv matchingsprosess, er vi næringslivets foretrukne samarbeidspartner på midlertidig ledelse.
Uansett hvilken ledelsesutfordring du har, er garantien vår den samme: I løpet av 10 dager vil du ha ett av de beste hodene i landet på plass i lederstolen.
Våre interimledere kan på kort varsel tre inn i en stilling, og komme raskt i gang uten en lang opplæringsperiode - fordi de har solid erfaring fra tilsvarende stillinger eller oppdrag.

Les mer om InterimLeder på: http://interimleder.no/ eller følg med på bloggen: http://blogg.interimleder.no/interimleder.no

Interim Norge AS
Interim Norge AS er ledende i Norge med å tilby bedriftseiere, foretaksstyrer, beslutningstakere, offentlig sektor og organisasjoner midlertidig operativ gjennomføringskraft på topp, mellomleder, prosjekt og spesialistnivå.

Interim Norge AS provides interim operational leadership drive on top and middle level management to private and public organizations, including specialists and project managers.

interimnorge.no

Briga AS
Briga AS tilbyr et bredt spekter av tjenester innen Kurs, Kompetanse og Tiltak for Bedrifter, Offentlige, samt Privat Kunder.

Vi er i dag 34 engasjerte medarbeidere, pluss flere tilknyttede konsulenter, med meget relevant fag- og markeds-kompetanse innenfor våre tjenesteområder. De ansatte i Briga har til dels meget høy formalkompetanse innen et bredt spekter av fagfelt, samt lang og bred erfaring fra kurs, rådgivning, veiledning, salg, jobbrettede tiltak, samt næringslivserfaring fra mange ulike bransjer.

Briga er en verdibasert virksomhet. Vi jobber for at verdiene våre skal være synlige i alt arbeidet vårt, og i måten vi møter våre kolleger og kunder på. Våre verdier er:

I Briga jobber vi målrettet med endringsprosesser. Arbeidslivet er i kontinuerlig endring, og i tråd med disse endringene kreves omstillingsevne og læringsvilje av den enkelte medarbeider.
Vi kartlegger kundens behov gjennom profesjonell dialog, og sammen synliggjør vi målsettinger og sammenhengen mellom mål, nåsituasjon, kompetanse- og endringsbehov. Slik finner en planmessig og målrettet endring sted. Når gapet mellom nåsituasjon og ønsket tilstand er avdekket, iverksettes aktiviteter slik at målene nås, og den enkelte etablerer den nødvendige «Bridging-the-Gap - broen over gapet».

www.briga.no

NAV Bærum
www.nav.no

Arbeidsinkludering (2)

Gustav Käser Training Int. AS Asker & Bærum
Gustav Käser grunnla selskapet i 1963. Mens han tilpasset seg behovene som endret seg raskt i et komplekst forretningsmiljø, har det grunnleggende systemet som Gustav Käser utviklet, blitt værende den ledende filosofien til gustavkäser gruppen og partnere opp til i dag. Gruppen gir sine tjenester til kunder over hele verden fra kontorer i Europa, Asia og Amerika.

gustavkäser sammarbeider med mennesker over hele verden i deres lokale markeder, og har også vist evnen til å designe og levere internasjonale endringsprogrammer for selskaper som driver over hele verden. Til dette formålet har vi et spesialisert team med senior trenere og støttemedarbeidere som opperer fra hvert av våre kontorer.

gustavkaeser.com

Asker Produkt AS
Produksjon av kaker, brød og catering for lokalt marked og eget bakeriutsalg i Asker
Produksjon av skilt- og treprodukter samt gravferdsmarkeringer. Kunder i hele Norge
Tiltaksbedrift for NAV med deltagere i arbeidsforberedende trening hvor målet er å komme nærmere jobb eller i jobb.
Godkjent lærebedrift med lærlinger og lærekandidater.
Vekstbedrift heleid av Asker kommune .
www.aprod.no

Arbeidsrettet rehabilitering (2)

Gustav Käser Training Int. AS Asker & Bærum
Gustav Käser grunnla selskapet i 1963. Mens han tilpasset seg behovene som endret seg raskt i et komplekst forretningsmiljø, har det grunnleggende systemet som Gustav Käser utviklet, blitt værende den ledende filosofien til gustavkäser gruppen og partnere opp til i dag. Gruppen gir sine tjenester til kunder over hele verden fra kontorer i Europa, Asia og Amerika.

gustavkäser sammarbeider med mennesker over hele verden i deres lokale markeder, og har også vist evnen til å designe og levere internasjonale endringsprogrammer for selskaper som driver over hele verden. Til dette formålet har vi et spesialisert team med senior trenere og støttemedarbeidere som opperer fra hvert av våre kontorer.

gustavkaeser.com

Fontenehuset Bærum
Arbeidsfellesskap for psykisk syke, - arbeidsrettet rehabilitering
www.fontenehuset-baerum.no

Arkitekter (3)

Paradis Interiørarkitekter
Interiørarkitekt-kontor som jobber med små og store prosjekter for private kunder og næringslivet.
Lokalt forankret i Asker.
www.paradisinterior.no

Indigo Arkitekter AS
Et arkitektkontor i Bærum som arbeider med varierte typer prosjekter. Prosjektering av boliger, næringsbygg , regulering, interiør.

Hartmann Arkitekter
arkitektur; interiør
www.hartark.no

Æresmedlem (2)

Torger Reve
foredrag; klynger; strategi

Hjalmar Aass

B

Bank (7)

Sparebank 1
lån; nettbank; sparing og pensjon
www.sparebank1.no

Nordea
investering; lån; sparing og pensjon
www.nordea.no

Handelsbanken Lysaker
kapitalforvaltning; lån; sparing og pensjon
www.handelsbanken.no

Handelsbanken Sandvika
kapitalforvaltning; lån; sparing og pensjon
www.handelsbanken.no

Fornebubanken
forsikring; lån; sparing
fornebubanken.no

DNB
investering; lån og eiendom; sparing og pensjon
www.dnb.no

Danske Bank
forsikring; investering; sparing og pensjon
www.danskebank.no

Begravelsesbyrå (1)

Jølstad Begravelsesbyrå
dødsannonse; gravferdssermoni; gravmonumenter
jolstad.no

Bergverksdrift (1)
Bilforhandler (3)
Bilpleiesenter (1)

Oslo Produksjon & Tjenster AS
bilpleie; industrivask; innramming; transfertrykk

Blomster og planter (1)
By- og næringsselskap (2)

Mølladammen næringspark DA
Næringspark
mdnp.no

Vårt Sandvika AS
Vårt Sandvika AS er et by-og næringsselskap som har som mål å vitalisere Sandvika by gjennom aktiviteter og arrangement som skal virke positivt på byens omdømme. Selskapet skal delta i den fysiske utformingen av byen og være en aktiv parter i stimulerende aktiviteter for handels-,kontor- og servicenæringene.

Selskapet er eiet av Bærum kommune, sentrale gårdeiere i Sandvika by og handels-, kontor- og servicebedrifter.

Bygg og anlegg (11)

Lefdal Installasjon AS
Lefdal Installasjon er en ledende installasjonsbedrift med betydelig kompetanse og bredt leveringsspekter innen: Elkraftinstallasjoner, tele og data, og sikkerhetsløsninger. Som totalleverandør utfører vi alle typer sterk – og svakstrømsinstallasjoner til nærings- og offentlige bygg, boliger og leiligheter. Utførelsene varierer fra mindre serviceoppdrag og enkeltinstallasjoner til omfattende prosjekter og langsiktige serviceavtaler.
Vi står for hele installasjonsprosessen, fra planlegging og prosjektering til gjennomføring. Om du ønsker det kan vi ta oss av oss av drift, service og vedlikehold av dine installasjoner.
Vårt fremste mål er å gjøre det enkelt og formålstjenlig å samarbeide med oss. Det har vi oppnådd gjennom oppbygging av kompetanse kombinert med fremtidsrettede visjoner og mål gjennom 77 år i bransjen.
Lefdal Installasjon ønsker å være mer enn en solid leverandør for sine kunder, men også et kompetansesenter. Det innebærer at vi gir råd om den siste utviklingen i bransjen og om praktiske og kostnadseffektive installasjoner. Det betyr moderne, lønnsomme og miljøriktige løsningene. Dyktige fagfolk står for prosjektledelse og gjennomføring for å nå denne målsettingen. Dette gjøres i nært samarbeid med kunder enten det er byggherrer, konsulenter, privatpersoner eller byggentreprenører.
www.lefdal.no

Backe Stor-Oslo AS
Backe Stor-Oslo er en tradisjonsrik entreprenør med markedsområde fra Oslo til Kongsberg. Vi bistår med å utvikle prosjekter fra idé til ferdig leveranse, og har bred erfaring med både yrkesbygg og boligbygg. Selskapet har spesielt høy kompetanse på totalentrepriser og «åpen bok»-prosjekter.
Selskapet omsetter for ca 600 MNOK og har 100 ansatte.
Selskapet er en del av BackeGruppen som er en av Norges 10 største entreprenører.
backegruppen.no

Forbo Flooring AS
Forbo Flooring AS er en av verdens største produsenter av tepper, belegg og inngangssystemer.
Forbo er også produsent av verdens mest miljøvennlige gulv. Forbo jobber aktivt for god bærekraft, være seg økonomisk og miljøvennlig bærekraft.
Forbo er representert i 33 land og på alle kontinenter. Med 12 fabrikker hvor 11 ligger i Europa og 1 fabrikk i Russland. Alle fabrikkene i Forbo systemet benytter i hovedsak fornybar energi.

www.forbo.com

Topaas og Haug
grunnarbeid; masseflytting; transport
www.topaasoghaug.no

Sivilingeniør Martin Stensaker
prosjektering; rådgivning; totalprosjekt
www.stensakeras.no

Moderne Byggfornyelse
ombygging; prosjektering; vedlikehold
www.byggfornyelse.no

Løvenskiold-Vækerø
byggevarer
www.lovenskiold.no

JM Norge
eiendomsforvaltning; eiendomsutvikling
www.jm.no

Geonor
geoteknisk utstyr
geonor.no

Oslofjord Varme AS
kundeservice; smarte løsninger; strøm
Fjernvarme, fjernkjøling
www.oslofjordvarme.no

Andersen Calle Murmester
baderom; pussarbeider; støpearbeider
calleandersen.no

C

coaching (3)

Gustav Käser Training Int. AS Asker & Bærum
Gustav Käser grunnla selskapet i 1963. Mens han tilpasset seg behovene som endret seg raskt i et komplekst forretningsmiljø, har det grunnleggende systemet som Gustav Käser utviklet, blitt værende den ledende filosofien til gustavkäser gruppen og partnere opp til i dag. Gruppen gir sine tjenester til kunder over hele verden fra kontorer i Europa, Asia og Amerika.

gustavkäser sammarbeider med mennesker over hele verden i deres lokale markeder, og har også vist evnen til å designe og levere internasjonale endringsprogrammer for selskaper som driver over hele verden. Til dette formålet har vi et spesialisert team med senior trenere og støttemedarbeidere som opperer fra hvert av våre kontorer.

gustavkaeser.com

AGA SPINNOFF AS
MÅLRETTET KUNDEPLEIE FOR NÆRINGSLIVET
SpinnOff tilbyr kundepleiearrangement og samarbeid om planlegging/utarbeidelse av kundepleieaktiviteter. SpinnOff arrangerer blant annet innenfor feltene
GOLF, FOTBALL, KONSERTER, KURS - KONFERANSER, MESSER, JUBILEUM, OPERA, TEATER, COACHING, FORELESERE, INTERNE ARRANGEMENT - KINO – CURLING eller det du trenger hjelp til.
På websiten www.spinnoff.no kan du lese mer om mulighetene.
www.spinnoff.no

Betula Consult - Grønn Drift
coaching; heafhunting; karriereveiledning
Betula Consult tilbyr PR og kommunikasjonstjenester - Coaching, headhunting og karriereveiledning.
www.gronndrift.no

D

Designere (5)

07 Media AS
Lite designkontor som jobber med branding og markedsføring på tvers av flater og kanaler. Vi har lang erfaring med branding, identitetsbygging, konseptutvikling og kampanjer og jobber med både store og små kunder.
Vårt mål er å bidra til våre kunders verdiskaping gjennom tett samarbeid over tid.

07.no

Tanken Bak
www.tankenbak.no

HG Media
HG Media leverer alt av design, trykk og dekor.
Som det største trykkeriet mellom Oslo og Drammen er vi en naturlig samarbeidsparter i Bærum.
I våre lokaler på Rud produserer vi alt fra større og mindre trykksaker til foliering av lokaler og biler.
Med fagfolk, erfaring og egne montører leverer vi både kvalitet og gode priser.


www.hgmedia.no

Cockpit Kommunikasjon
event; grafisk design; kommunikasjon
cockpitkommunikasjon.no

Munch design
brosjyrer; logoer; reklame; visuell identitet; webdesign
Ett kontor, tre designhjerner, ulike innfallsvinkler, forskjellige erfaringer, vitebegjærlige, imøtekommende, arbeidssomme og grundige.
www.munch-design.no

Digital Markedsføring (4)

K2kompetanse AS
K2 kompetanse AS leverer kompetanseutvikling til næringsliv og offentlige virksomheter. Vårt mål er å tilføre virksomheter kompetanse som strategisk virkemiddel for utvikling og vekst.
Vi analyserer virksomhetenes kompetansebehov og tilbyr skreddersydd opplæring og rådgivning. Vårt store nettverk av dyktige fagpersoner gjør at vi kan tilby et bredt spekter av tjenester – alt fra enkle kurs til langsiktige prosesser og rådgivning.

k2kompetanse.no

07 Media AS
Lite designkontor som jobber med branding og markedsføring på tvers av flater og kanaler. Vi har lang erfaring med branding, identitetsbygging, konseptutvikling og kampanjer og jobber med både store og små kunder.
Vårt mål er å bidra til våre kunders verdiskaping gjennom tett samarbeid over tid.

07.no

Digitalfjord.no AS
Digitalfjord’s viktigste fokusområder som garanterer vekst er Søkemotoroptimalisering (SEO), Innholdsmarkedsføring (Content Marketing) og Konverteringsoptimalisering (Conversion Rate Optimization – CRO).
Digitalfjord beveger seg bort fra den tradisjonelle medie- reklamebyrå fokus på provisjoner og kreative utmerkelselser, og erstatter det med forpliktelse til å bygge bedre nettsider for å skape mer trafikk, flere prospekter og nye kunder.
digitalfjord.no

Tanken Bak
www.tankenbak.no

Dokumenthåndtering (2)

Konica Minolta
Konica Minolta er en av landets største leverandører av kopi og printløsninger både til offentlig og privat sektor. Våre multifunksjonsmaskiner (printer/skanner/kopierer) gir brukerne en effektiv og bekymringsløs hverdag på kontoret gjennom å en betydelig forenkling og effektivisering av rutiner og arbeidsoppgaver.
I tillegg til multifunksjonsmaskiner leverer Konica Minolta programvareløsninger som hjelper bedrifter med dokumenthåndtering, herunder finne igjen dokumenter, skanning og arkivering. En rekke undersøkelser dokumenterer betydelige kostnader forbundet med bedrifters dokumenthåndtering. Vi har lang erfaring i å hjelpe bedrifter med å redusere disse kostnadene.
Som medlem i Bærum Næringsråd vil dere nyte gode av meget konkurransedyktige priser både maskin og programvareløsninger
Vi foretar gjerne en uforpliktende gjennomgang både av deres nåværende maskinløsning og rutinene i forbindelse med papirflyt og håndtering av dokumenter. Med våre meget konkurransedyktige maskiner og løsninger, samt avtalen med Bærum Næringsråd i bunn, er vi overbevist om at vi kan tilby en vesentlige rimeligere og mer effektiv løsning.
Ta kontakt med Konica Minolta og Richard Hercz på mail:richard.hercz@KonicaMinolta.no eller telefon 989 05 716 for en uforpliktende prat.

www.konicaminolta.no

HG Media
HG Media leverer alt av design, trykk og dekor.
Som det største trykkeriet mellom Oslo og Drammen er vi en naturlig samarbeidsparter i Bærum.
I våre lokaler på Rud produserer vi alt fra større og mindre trykksaker til foliering av lokaler og biler.
Med fagfolk, erfaring og egne montører leverer vi både kvalitet og gode priser.


www.hgmedia.no

E

Eiendom (35)

Condovita Bærum
Utbygger av private omsorgsboliger / seniorboliger i Bærum
condovita.no

N3zones Group AS
N3zones Group er med over 20 års erfaring markedsledende innen bærekraftige entreløsninger for inngangspartier og entreer i Norge/Sverige. Vi har utviklet og eier varemerkene Renholdssoner, N3zones og Stopzones og har gjennomført mer enn 15 000 installasjoner med ett eneste mål for øye: å stoppe mest mulig smuss og fuktighet! Det internasjonale varemerke N3zones® ble lansert i Sverige i begynnelsen av oktober 2014.
Innovative løsninger:
N3zones Groups løsninger består av mange enkeltelementer som til sammen gir kunden en helhetlig løsning som holder det den lover, dag etter dag, i all slags vær. Alle løsningene våre, enten du velger Renholdssoner eller Stopzones, er fleksible i bruk og enkle å vedlikeholde.

Verdidrevet kultur:
N3zones Group har en kultur bygget på sterke verdier og et ønske om å gjøre verden til et bedre sted ved å være en leverandør som tar miljø og klima på alvor. Vi er også medlem av Initiativ for etisk handel. Denne holdningen til vår egen virksomhet er en viktig motivator og rettesnor for alle våre ansatte, som med rette føler stolthet over og lojalitet til arbeidsplassen sin.

n3zonesgroup.no

Banco Management AS

Cedro AS
eiendom; prosjektutvikling

OBOS Eiendomsforvaltning AS
eiendomsforvaltning; eiendomsinvestor; eiendomsmegling
www.obos.no

NCC Property Development AS
eiendomsutvikling; innovasjon.bærekraftige løsninger
www.ncc.no

Storebrand Lysaker Torg
eiendomsforvaltning; selskapsutvikling
www.storebrand.no

Mustad Eiendom
eiendomsforvaltning; eiendomsutleie; eiendomsutvikling
mustadeiendom.no

Bane NOR Eiendom
drifte og vedlikeholde eiendom; eie og forvalte; eiendomsutvikling; stasjonsutvikling
www.romeiendom.no

Technopolis
eiendomshandel; eiendomsutleie
www.technopolis.no

Østerås Kjøpesenter
butikker; eiendomshandel; eiendomsutleie
www.osteras-senter.no

Strand Invest
eiendomshandel; eiendomsutleie

Privatmegleren Thøgersen & Partner
eiendomsmegling
www.privatmegleren.no

Moderne Byggfornyelse
ombygging; prosjektering; vedlikehold
www.byggfornyelse.no

Løxaveien 11
eiendomshandel; eiendomsutleie

Løvenskiold-Vækerø
byggevarer
www.lovenskiold.no

Krogsveen
eiendomsmegling
krogsveen.no

KLP Eiendom
eiendomshandel; eiendomsutleie
www.klpeiendom.no

Kate
aksjeinvestering; eiendomsutvikling

Johs. Hansen Eiendom
eiendomsforvaltning; eiendomsutleie; eiendomsutvikling

JM Norge
eiendomsforvaltning; eiendomsutvikling
www.jm.no

Holt Eiendom
eiendomshandel; eiendomsutleie

Hibas Eiendom
salg; service; utleie
hibas.no

Johs Haugerudsvei A/S
eiendomshandel; eiendomsutleie

Hamang Papirfabrikk
eiendomsforvaltning; eiendomshandel; eiendomsutvikling

Handelsstedet Bærums Verk
butikkhandel; eiendomshandel; eiendomsutleie
www.baerumsverk.no

Fornebuporten
eiendomshandel; eiendomsutleie; eiendomsutvikling
fornebuporten.no

Fornebu Utvikling
eiendomsforvaltning; eiendomsutvikling
www.fornebulandet.no

Ferd
eiendomsinvestor; investeringsstrategi; sosiale entreprenører
ferd.no

Eiffel Eiendom
eiendomshandel; eiendomsutleie

DNB
investering; lån og eiendom; sparing og pensjon
www.dnb.no

Bærum Eiendom
eiendomshandel; eiendomsutleie

Autoville
eiendomshandel; eiendomsutleie

Asker og Bærum Boligbyggelag
eiendomsmegling; forvaltning; medlemskap

Villa Fredheim
kunst og kultur; utleie
Kontorlokalene i Villa Fredheim byr på stilfull, leken og kreativ sjarme i historisk miljø i kulturminne. Båtplasser ved Lakseberget.
www.villa-fredheim.no

Elektriske installasjoner (2)

Lefdal Installasjon AS
Lefdal Installasjon er en ledende installasjonsbedrift med betydelig kompetanse og bredt leveringsspekter innen: Elkraftinstallasjoner, tele og data, og sikkerhetsløsninger. Som totalleverandør utfører vi alle typer sterk – og svakstrømsinstallasjoner til nærings- og offentlige bygg, boliger og leiligheter. Utførelsene varierer fra mindre serviceoppdrag og enkeltinstallasjoner til omfattende prosjekter og langsiktige serviceavtaler.
Vi står for hele installasjonsprosessen, fra planlegging og prosjektering til gjennomføring. Om du ønsker det kan vi ta oss av oss av drift, service og vedlikehold av dine installasjoner.
Vårt fremste mål er å gjøre det enkelt og formålstjenlig å samarbeide med oss. Det har vi oppnådd gjennom oppbygging av kompetanse kombinert med fremtidsrettede visjoner og mål gjennom 77 år i bransjen.
Lefdal Installasjon ønsker å være mer enn en solid leverandør for sine kunder, men også et kompetansesenter. Det innebærer at vi gir råd om den siste utviklingen i bransjen og om praktiske og kostnadseffektive installasjoner. Det betyr moderne, lønnsomme og miljøriktige løsningene. Dyktige fagfolk står for prosjektledelse og gjennomføring for å nå denne målsettingen. Dette gjøres i nært samarbeid med kunder enten det er byggherrer, konsulenter, privatpersoner eller byggentreprenører.
www.lefdal.no

Guriby Elektroentreprenør
strøm
www.guriby.no

Energi (3)

Head Energy Øst AS
www.headenergy.no

Oslofjord Varme AS
kundeservice; smarte løsninger; strøm
Fjernvarme, fjernkjøling
www.oslofjordvarme.no

DNV GL
ekspertrådgivning; pålitelighetsanalyser; programvare
www.dnv.no

Engroshandel (11)

Nofuel Norway ENK
Levering av siste generasjons ladeløsninger for elbiler og hybride biler beregnet til bruk i næringsbygg, borettslag samt offentlige og private parkeringsplasser.
www.nofuel.no

Wilh Willumsen
kjemiske produkter; silikon; termoplastikk
www.willumsen.no

Tropisk design
blomster; grønne vegger; interiørbeplantning
www.tropiskdesign.no

Møbel Meglerne
grossister; kontormøbler
www.mobelmeglerne.no

Materialhåndtering
grossister; maskiner
material.as

Kinnarps
kontormøbler
www.kinnarps.com

Interconnect
import; radio; salg; tv
www.interconnect.no

Høvik Industriutvikling
grossister; maskiner

Hobart Norge
kjøle- og fryseutstyr; maskiner; storkjøkkenprodukter
www.hobart.no

Geonor
geoteknisk utstyr
geonor.no

Ferd
eiendomsinvestor; investeringsstrategi; sosiale entreprenører
ferd.no

Entreprenører (4)

Bærum International Hub
Internasjonal Hub i Bærum tilbyr Inkubator og co-workingspace.
Et stort business-angel-nettverk og mentorer er også ressurser rundt selskapene som leier i Hub'en.
BIH har fokus på å hjelpe entreprenører/gründere og tilbyr kurs og opplæring i denne forbindelse.
Et konferansesenter med stor park utenfor leies ut til selskaper og eventer.
Hovedfokuset til BIH er internasjonale tema med fagfelt som helse og bærekraft bredt forstått.

www.binthub.com

Topaas og Haug
grunnarbeid; masseflytting; transport
www.topaasoghaug.no

Moderne Byggfornyelse
ombygging; prosjektering; vedlikehold
www.byggfornyelse.no

Guriby Elektroentreprenør
strøm
www.guriby.no

Ergonomiske hjelpemidler (1)

Ergoline
Spesialtilapssede hjelpemidler
www.ergo-line.com

Eventbyråer (4)

Bjørn markaopplevelser
Som kjentmann i Oslomarka og skogene vest for Oslo, tar jeg med enkelt personer og grupper/bedrifter på turer i marka året rundt. Orrhaneleik, trugeturer, naturfoto, ørettfiske, og padleturer er noe av det jeg tilbyr i mitt firma.
markaopplevelser.no

AGA SPINNOFF AS
MÅLRETTET KUNDEPLEIE FOR NÆRINGSLIVET
SpinnOff tilbyr kundepleiearrangement og samarbeid om planlegging/utarbeidelse av kundepleieaktiviteter. SpinnOff arrangerer blant annet innenfor feltene
GOLF, FOTBALL, KONSERTER, KURS - KONFERANSER, MESSER, JUBILEUM, OPERA, TEATER, COACHING, FORELESERE, INTERNE ARRANGEMENT - KINO – CURLING eller det du trenger hjelp til.
På websiten www.spinnoff.no kan du lese mer om mulighetene.
www.spinnoff.no

Medvind Eventbyrå
fest; jubileum; konferanse
www.medvind.no

Cockpit Kommunikasjon
event; grafisk design; kommunikasjon
cockpitkommunikasjon.no

Eventlokale (3)

Bærum Kulturhus
Kulturhuset arrangerer forestillinger innenfor flere kunstneriske uttrykk i egen regi og leier ut lokaler til kulturarrangementer og møtevirksomhet til leietagere.
baerumkulturhus.no

Chitra House Oslo
Chitra House Oslo er et helt unikt sted for konferanser, viktige møter, produktlanseringer, kick-off, afternoon-tea, julebord, foredrag, bryllup og feiring av spesielle merkedager. Eiendommen har en fantastisk beliggenhet ved sjøen på Fornebu og leies ut i sin helhet, Chitra House Oslo består av flotte rom og arealer både ute og inne, egnet for alt fra 2 til 600 personer. Alle arrangement hos oss er unike og vi behandler alle våre gjester med ærlighet, ydmykhet og diskresjon.
www.chitra.no

Tanken Bak
www.tankenbak.no

F

Fagformidling (1)
Film (1)
Filmproduksjon (3)

SEMCO International
SEMCO er et konsulentfirma med mer enn 40 års historie i det norske markedet. Vi er meget erfarne konsulenter som arbeider med å gjøre virksomheter i privat og offentlig sektor bedre. Hos oss vi du treffe konsulenter som har ledererfaring og er vant til å bidra til å analysere forbedringsområder, legge planer for forbedring og skape forandring. Vi er hands on, involverte og ærlige - bare gode råd og god gjennomføring.

Vi bistår virksomheter med bl.a. styring og struktur, omstilling, endring og forbedring (Lean), lederskap og organisasjonsforbedring, entreprenørskap og innovasjon.

semco.no

Tanken Bak
www.tankenbak.no

Barebrafolk
kommunikasjon; lydarbeid; PR; profilartkler; rådgiving; reklame; tekst; trykksakproduksjon; videoproduskjon
www.barebrafolk.no

Finans (5)

Telenor
telekommunikasjon
www.telenor.no

Formuesforvaltning
personlig service; porteføljeforvaltning; skatterådgivning
www.formuesforvaltning.no

Ferd
eiendomsinvestor; investeringsstrategi; sosiale entreprenører
ferd.no

DNB
investering; lån og eiendom; sparing og pensjon
www.dnb.no

Equatex Norway AS
outsorucing; rådgivning; transaksjoner
www.equatex.com

Firmagaver (1)

Mint Profil og Reklame AS
Mint leverer profil-, reklame- og firmagaver til næringslivet over hele landet.

Forretningsidé:
Mint Profil og Reklame skal være den foretrukne partner for bedrifter som ser verdien i å forsterke sitt budskap gjennom riktige profil- og gaveprodukter, skapt med kunnskap, kreativitet og kvalitet.

Visjon:
Et friskt førstevalg! Vi skal gjennom kunnskap, kreativitet og kvalitet skape de beste profil- og gaveprodukter for våre kunder.

www.mintpr.no

Flyttevirksomhet (2)

Flytteservice AS
Flyttebyrå med nedslagsfelt i Oslo og Akershus.
Etablert i 1997.
Driver med flytting, lager, renhold, pakking, transport,
budbil, bortkjøring av søppel, boligstyling.

www.flytteservice.no

NFB International Relocations
europa flytting; nasjonal flytting; oversjøisk flytting
www.nfbir.no

Foreninger og organisasjoner (7)

Bærum International Hub
Internasjonal Hub i Bærum tilbyr Inkubator og co-workingspace.
Et stort business-angel-nettverk og mentorer er også ressurser rundt selskapene som leier i Hub'en.
BIH har fokus på å hjelpe entreprenører/gründere og tilbyr kurs og opplæring i denne forbindelse.
Et konferansesenter med stor park utenfor leies ut til selskaper og eventer.
Hovedfokuset til BIH er internasjonale tema med fagfelt som helse og bærekraft bredt forstått.

www.binthub.com

Fontenehuset Bærum
Arbeidsfellesskap for psykisk syke, - arbeidsrettet rehabilitering
www.fontenehuset-baerum.no

SmartCity Bærum
"grønne" løsninger; miljøvennlig næringsutvikling
www.smartcitybaerum.no

Sandvika Byutvikling
medlemsorganisasjon

Kvinner i Business
kvinnenettverk; medlemsorganisasjon
kvinneribusiness.no

Henie Onstad Kunstsenter
lokaler og utleie; utstillinger
www.hok.no

Lysakerbyen Næringsvel
medlemsorganisasjon

Forlag (1)

Dinamo Forlag
Dinamo Forlag ble etablert 1. september 2001, som ett blant flere selskap i kommunikasjonshuset DINAMO.

Fra 2006 er forlaget eid og drevet av Ottar Samuelsen og Merete Henriksen. Vi er et kompaktforlag med oppdragspublikasjoner som satsningsfelt. Vi er det eneste forlaget i landet som har dette som hovedsatsningsområde.

Oppdragsbøker er eksternfinansierte prosjekter med næringslivet, organisasjoner, institusjoner, stiftelser, foreninger og privatpersoner.

Forlagssjef Ottar Samuelsen har lang fartstid i reklamebransjen. Han er en av fem gründere bak kommunikasjonshuset DINAMO (etablert 1997).

Redaktør Merete Henriksen har omfattende erfaring fra forlagsbransjen. Allerkonsernet på 1980-tallet, siden Dreyers Forlag, J. W. Cappelens Forlag og Cappelen Akademisk. De siste 15 årene i Dinamo Forlag.
dinamoforlag.no

Forretningsutvikling (1)

Business Trainer AS
Hjelper bedriften din til å skape en strategisk plan for å øke salget og fortjenesten.
www.eirikmellbye.no

Forsikring (8)

Ly Forsikring
lyforsikring.no

Sparebank 1
lån; nettbank; sparing og pensjon
www.sparebank1.no

Nordea
investering; lån; sparing og pensjon
www.nordea.no

IF Forsikring
forsikring
www.if.no

Handelsbanken Lysaker
kapitalforvaltning; lån; sparing og pensjon
www.handelsbanken.no

Handelsbanken Sandvika
kapitalforvaltning; lån; sparing og pensjon
www.handelsbanken.no

Fornebubanken
forsikring; lån; sparing
fornebubanken.no

DNB
investering; lån og eiendom; sparing og pensjon
www.dnb.no

Foto (2)

Sundlofoto
Fotograf - alle oppdrag
Referanse innen bryllup. hund, landskap, sport, portrett og eiendom.
www.sundlofoto.no

Tanken Bak
www.tankenbak.no

Frisør (1)

Petite Frisørene
fargebehandling; hårklipp; styling
www.petite.no

G

Grafisk design (7)

Sundlofoto
Fotograf - alle oppdrag
Referanse innen bryllup. hund, landskap, sport, portrett og eiendom.
www.sundlofoto.no

07 Media AS
Lite designkontor som jobber med branding og markedsføring på tvers av flater og kanaler. Vi har lang erfaring med branding, identitetsbygging, konseptutvikling og kampanjer og jobber med både store og små kunder.
Vårt mål er å bidra til våre kunders verdiskaping gjennom tett samarbeid over tid.

07.no

Tanken Bak
www.tankenbak.no

HG Media
HG Media leverer alt av design, trykk og dekor.
Som det største trykkeriet mellom Oslo og Drammen er vi en naturlig samarbeidsparter i Bærum.
I våre lokaler på Rud produserer vi alt fra større og mindre trykksaker til foliering av lokaler og biler.
Med fagfolk, erfaring og egne montører leverer vi både kvalitet og gode priser.


www.hgmedia.no

Arba Inkludering
barnehagedrift; grafiske tjenester og produkter; vaktmestertjenester
www.arba.no

Cockpit Kommunikasjon
event; grafisk design; kommunikasjon
cockpitkommunikasjon.no

Munch design
brosjyrer; logoer; reklame; visuell identitet; webdesign
Ett kontor, tre designhjerner, ulike innfallsvinkler, forskjellige erfaringer, vitebegjærlige, imøtekommende, arbeidssomme og grundige.
www.munch-design.no

H

Handel (16)

HotSpring Massasjebad
På HotSpring er vårt største ønske å gi deg den absolutt beste SPA- og massasjebad- opplevelsen du kan oppnå som eier. Vi forstår at valg av leverandør er like viktig som valget av selve massasjebadet. Dette fordi å eie et massasjebad betyr et både langvarig forhold med produsenten så vel som til den lokale forhandleren. HotSpring hedrer dette forholdet ved å utstede hvert eneste massasjebad med beskyttelse i form av en solid garanti. Vi tilbyr trygghet ved å levere den beste service og support over hele Norge.

Vår integritet og styrke.
På HotSpring har vi en kultur for integritet som reflekterer vår forpliktelse til kvalitet og til å betjene våre kunder. Vi har vært markedsledende på kvalitet, hygiene og strømsparing i over 40 år og er verdens største merkevare av massasjebad. HotSpring Massasjebad AS leverer bad fra Watkins i USA og er en del av Masco Corporation. Sistnevnte er et anerkjent Fortune 500-selskap.

Vår satsing på kvalitet.
Vi er opptatt av å lage verdens beste massasjebad. Avansert ingeniørkunst og innovasjon gjør HotSpring uovertruffen i kvalitet og energieffektivitet. Vi er forpliktet til å sikre at våre massasjebad er enkle i bruk og vedlikehold. Vi setter standarden for å være energieffektive og miljøvennlige. Vår Highlife NXT serie er utformet av BMW DesignWorks.

Velkommen til en boblende verden av glede, helse og velvære!

hotspring.no

Procurator Norge
www.procurator.com

REMA 1000 Region Midtre Østland
Regionskontor for REMA 1000 sine butikker i Asker, Bærum, Buskerud og Romerike
www.rema.no

Konica Minolta
Konica Minolta er en av landets største leverandører av kopi og printløsninger både til offentlig og privat sektor. Våre multifunksjonsmaskiner (printer/skanner/kopierer) gir brukerne en effektiv og bekymringsløs hverdag på kontoret gjennom å en betydelig forenkling og effektivisering av rutiner og arbeidsoppgaver.
I tillegg til multifunksjonsmaskiner leverer Konica Minolta programvareløsninger som hjelper bedrifter med dokumenthåndtering, herunder finne igjen dokumenter, skanning og arkivering. En rekke undersøkelser dokumenterer betydelige kostnader forbundet med bedrifters dokumenthåndtering. Vi har lang erfaring i å hjelpe bedrifter med å redusere disse kostnadene.
Som medlem i Bærum Næringsråd vil dere nyte gode av meget konkurransedyktige priser både maskin og programvareløsninger
Vi foretar gjerne en uforpliktende gjennomgang både av deres nåværende maskinløsning og rutinene i forbindelse med papirflyt og håndtering av dokumenter. Med våre meget konkurransedyktige maskiner og løsninger, samt avtalen med Bærum Næringsråd i bunn, er vi overbevist om at vi kan tilby en vesentlige rimeligere og mer effektiv løsning.
Ta kontakt med Konica Minolta og Richard Hercz på mail:richard.hercz@KonicaMinolta.no eller telefon 989 05 716 for en uforpliktende prat.

www.konicaminolta.no

Sandvika Storsenter
butikker; kjøpesenter
www.thonshopping.no

Østerås Kjøpesenter
butikker; eiendomshandel; eiendomsutleie
www.osteras-senter.no

Østerby Kjøkkenstudio
innredningsartikler; salg; trevarer
www.huseby.no

Umoe gruppen
investering; restauranter; shipping
www.umoe.no

Trygge rom
digitalisering; låser; sikkerhetsløsninger
www.tryggerom.no

Transportsentralen Asker og Bærum
avfallshåndtering; betongtransport; renovasjon
www.tab.no

Norsk Tilhengersenter
biler og kjøretøy; detaljhandel
www.norsktilhengersenter.no

Møller Bil Asker og Bærum
bruktbil; ny bil; verksted
mollerbil.no

Løvenskiold-Vækerø
byggevarer
www.lovenskiold.no

Italian House of Norway
interiør; møbler
www.italianhouse.no

Handelsstedet Bærums Verk
butikkhandel; eiendomshandel; eiendomsutleie
www.baerumsverk.no

Coop Vestviken
matvarehandel

Helse (7)

Stendi Kompetanse AS
Undervisning innen helse og omsorg, kompetanseutvikling, sysselsettingstiltak
www.aleris.no

Bærum International Hub
Internasjonal Hub i Bærum tilbyr Inkubator og co-workingspace.
Et stort business-angel-nettverk og mentorer er også ressurser rundt selskapene som leier i Hub'en.
BIH har fokus på å hjelpe entreprenører/gründere og tilbyr kurs og opplæring i denne forbindelse.
Et konferansesenter med stor park utenfor leies ut til selskaper og eventer.
Hovedfokuset til BIH er internasjonale tema med fagfelt som helse og bærekraft bredt forstått.

www.binthub.com

Abbott
Abbott Diagnostic Division utvikler, produserer, markedsfører, selger og server produkter til helsevesenet. Våre kunder er I hovedsak sykehuslaboratorier. I Norge leverer vi et bredt produktspekter av produkter innenfor analyser og utstyr for diagnostisering og monitorering av ulike sykdommer.
www.abbott.com

AbbVie
AbbVie er et globalt, forskningsbasert biofarmasøytisk selskap som kombinerer fokuset og engasjementet til et innovativ bioteknologisk selskap med kompetansen og strukturen til en anerkjent farmasøytisk markedsleder. Vår første prioritet er pasientene og muligheten til å gi dem et bedre liv.
www.abbvie.no

DeconX
desinfisering; luftrenser
www.deconx.com

Naprapratgruppen
behandling; napraprati
www.naprapatgruppen.no

Ansvarlig Helse
coaching; foredrag; kurs
ansvarlighelse.no

Holdingselskap (2)

Nybakke Holding AS
Nybakke Holding AS eier 31% av Profesjonell Vaktmester Tjeneste AS og 47,5% av Profesjonell Bygg Tjeneste AS, som igjen eier PBT Teknisk Renhold (100%), PBT Entreprenør og Byggrenhold AS (100%), PBT Sør-Øst AS (100%), Skandinavisk Utemiljø Oslo AS (67%), og PBT Bergen AS (100%).
Vi leverer hovedsakling eiendomstjenester innen forvaltning, drift, renhold, brannvern, snø, asfalt, anleggsgartner, samt teknisk renhold som malingsfjerning, veiimpregnering, graffitifjerning, oljesanering og masse annet til eiendomsbesittere fra Skien til Jessheim, samt Hordaland.

www.pbt.no

NAMO Holding AS
Holdingselskap

Hoteller (5)

Thon Hotel Oslofjord
konferansesenter; møterom; overnatting
www.thonhotels.no

Scandic Fornebu
konferansesenter; møterom; overnatting
www.scandichotels.no

Radisson Blu Park Hotel, Fornebu
konferansesenter; møterom; overnatting
www.radissonblu.no

Quality Hotel Leangkollen
konferansesenter; møterom; overnatting
www.nordicchoicehotels.no

Quality Hotel Expo
konferansesenter; møterom; overnatting
www.nordicchoicehotels.com

I

Idrettsanlegg (6)
Interim ledelse (2)

Interimleder AS
InterimLeder AS ble etablert i 2001, og har siden da levert hundrevis av topp- og mellomledere til norsk og internasjonalt næringsliv.
Vår unike database på over 2 000 interimledere, er toppledere, mellomledere og prosjektledere med erfaring fra de aller fleste bransjer.
Med Norges største database av interimledere, en unik spisskompetanse innen interimledelse, og en effektiv matchingsprosess, er vi næringslivets foretrukne samarbeidspartner på midlertidig ledelse.
Uansett hvilken ledelsesutfordring du har, er garantien vår den samme: I løpet av 10 dager vil du ha ett av de beste hodene i landet på plass i lederstolen.
Våre interimledere kan på kort varsel tre inn i en stilling, og komme raskt i gang uten en lang opplæringsperiode - fordi de har solid erfaring fra tilsvarende stillinger eller oppdrag.

Les mer om InterimLeder på: http://interimleder.no/ eller følg med på bloggen: http://blogg.interimleder.no/interimleder.no

Interim Norge AS
Interim Norge AS er ledende i Norge med å tilby bedriftseiere, foretaksstyrer, beslutningstakere, offentlig sektor og organisasjoner midlertidig operativ gjennomføringskraft på topp, mellomleder, prosjekt og spesialistnivå.

Interim Norge AS provides interim operational leadership drive on top and middle level management to private and public organizations, including specialists and project managers.

interimnorge.no

Interiør (1)

Paradis Interiørarkitekter
Interiørarkitekt-kontor som jobber med små og store prosjekter for private kunder og næringslivet.
Lokalt forankret i Asker.
www.paradisinterior.no

IT (11)

Storekeeper AS
Vi leverer rådgivningstjenester, analyser og IT/-systemløsninger innenfor miljø, energi og renovasjon. Våre kunder er innenfor varehandel og eiendom.
www.storekeeper.no

Precise Prediction AS
Salg av maskinlærings-software og løsninger. Svært mange virksomheter benytter seg i liten grad av innsamlet data. Med Machine Learning og prediktiv analyse omsetter vi data til verdifulle verktøy som kan redusere risiko, effektivisere beslutningsprosesser og gi innsikt om fremtiden.
www.preciseprediction.no

Konica Minolta
Konica Minolta er en av landets største leverandører av kopi og printløsninger både til offentlig og privat sektor. Våre multifunksjonsmaskiner (printer/skanner/kopierer) gir brukerne en effektiv og bekymringsløs hverdag på kontoret gjennom å en betydelig forenkling og effektivisering av rutiner og arbeidsoppgaver.
I tillegg til multifunksjonsmaskiner leverer Konica Minolta programvareløsninger som hjelper bedrifter med dokumenthåndtering, herunder finne igjen dokumenter, skanning og arkivering. En rekke undersøkelser dokumenterer betydelige kostnader forbundet med bedrifters dokumenthåndtering. Vi har lang erfaring i å hjelpe bedrifter med å redusere disse kostnadene.
Som medlem i Bærum Næringsråd vil dere nyte gode av meget konkurransedyktige priser både maskin og programvareløsninger
Vi foretar gjerne en uforpliktende gjennomgang både av deres nåværende maskinløsning og rutinene i forbindelse med papirflyt og håndtering av dokumenter. Med våre meget konkurransedyktige maskiner og løsninger, samt avtalen med Bærum Næringsråd i bunn, er vi overbevist om at vi kan tilby en vesentlige rimeligere og mer effektiv løsning.
Ta kontakt med Konica Minolta og Richard Hercz på mail:richard.hercz@KonicaMinolta.no eller telefon 989 05 716 for en uforpliktende prat.

www.konicaminolta.no

SEMCO International
SEMCO er et konsulentfirma med mer enn 40 års historie i det norske markedet. Vi er meget erfarne konsulenter som arbeider med å gjøre virksomheter i privat og offentlig sektor bedre. Hos oss vi du treffe konsulenter som har ledererfaring og er vant til å bidra til å analysere forbedringsområder, legge planer for forbedring og skape forandring. Vi er hands on, involverte og ærlige - bare gode råd og god gjennomføring.

Vi bistår virksomheter med bl.a. styring og struktur, omstilling, endring og forbedring (Lean), lederskap og organisasjonsforbedring, entreprenørskap og innovasjon.

semco.no

AppearIn
appear.in

Telenor
telekommunikasjon
www.telenor.no

Simula
forskning; rådgivning
www.simula.no

NTC Services
informasjonsteknologi; konsulentvirksomhet
ntcservices.no

Canal Digital
bredbånd; kabel-tv; parabol
www.canaldigital.no

Bouvet
kommunikasjon; kurs; teknologi
www.bouvet.no

ABR Regnskap AS
it-systemer; kurs; økonomisk rådgivning
abregnskap.com

K

Kaffemaskiner/kaffebønner (1)

King Coffee AS
King Coffee leverer byens beste kontorkaffe, og vi bruker forretninger til å gjøre verden bedre. Vi har en fremtidsrettet og involverende forretningsmodell som gir næringslivet mulighet til å ta et fremtidsrettet og verdiorientert valg.
Som kunde av King Coffee får du ikke bare byens beste kontorkaffe, du bidrar også til:
- at tusenvis av barn får bedre vann-, sanitær- og hygieneforhold
- at kaffebønder får mulighet til å utvikle plantasjen sin
- å hjelpe mennesker tilbake til arbeidslivet

Vi er en kommersiell aktør som kombinerer høy produktkvalitet med samfunnsansvar.
Vi håper du har lyst til å bli med!

www.kingcoffee.no

Karttjenester (1)
Klinikker (1)
Klubber (1)

Stabæk Fotball
event; fotball; supportereffekter
www.stabak.no

Kommunikasjon (10)

KarConsulting
KAR Consulting ble etablert mai 2011. Selskapet eies og drives av Kari-Anne Røisland.
Selskapet har fokus på salg, service, ledelse og HR.
Selskapet leverer oppdrag som kurs, foredrag, trening, prosesser, rekruttering, headhunting, management for hire og coaching.
Vi bruker også verktøy som mystery shopper, adferdsprofiler, kundeundersøkelse, medarbeider og lederundersøkelse.

Mitt serviceløfte til deg som kunde er:
Gjøre mitt aller beste
Sette meg inn deres situasjon
Gi ærlige tilbakemelding for videre utvikling av bedriften

Hvilken forskjell gjør dette for dere?
En reel mulighet for diskusjon og refleksjon som kan føre til endringer og forbedringer i kundeopplevelsen

Hvilken forskjell gjør dette for deres kunder?
At kundefokus og serviceopplevelsen hos deres forsterkes

www.karconsulting.no

07 Media AS
Lite designkontor som jobber med branding og markedsføring på tvers av flater og kanaler. Vi har lang erfaring med branding, identitetsbygging, konseptutvikling og kampanjer og jobber med både store og små kunder.
Vårt mål er å bidra til våre kunders verdiskaping gjennom tett samarbeid over tid.

07.no

Digitalfjord.no AS
Digitalfjord’s viktigste fokusområder som garanterer vekst er Søkemotoroptimalisering (SEO), Innholdsmarkedsføring (Content Marketing) og Konverteringsoptimalisering (Conversion Rate Optimization – CRO).
Digitalfjord beveger seg bort fra den tradisjonelle medie- reklamebyrå fokus på provisjoner og kreative utmerkelselser, og erstatter det med forpliktelse til å bygge bedre nettsider for å skape mer trafikk, flere prospekter og nye kunder.
digitalfjord.no

SEMCO International
SEMCO er et konsulentfirma med mer enn 40 års historie i det norske markedet. Vi er meget erfarne konsulenter som arbeider med å gjøre virksomheter i privat og offentlig sektor bedre. Hos oss vi du treffe konsulenter som har ledererfaring og er vant til å bidra til å analysere forbedringsområder, legge planer for forbedring og skape forandring. Vi er hands on, involverte og ærlige - bare gode råd og god gjennomføring.

Vi bistår virksomheter med bl.a. styring og struktur, omstilling, endring og forbedring (Lean), lederskap og organisasjonsforbedring, entreprenørskap og innovasjon.

semco.no

Ticato AS
ticato.no

Telenor
telekommunikasjon
www.telenor.no

Perplex
event; medietrening; nett-tv
www.perplexmedia.no

Bouvet
kommunikasjon; kurs; teknologi
www.bouvet.no

Barebrafolk
kommunikasjon; lydarbeid; PR; profilartkler; rådgiving; reklame; tekst; trykksakproduksjon; videoproduskjon
www.barebrafolk.no

Munch design
brosjyrer; logoer; reklame; visuell identitet; webdesign
Ett kontor, tre designhjerner, ulike innfallsvinkler, forskjellige erfaringer, vitebegjærlige, imøtekommende, arbeidssomme og grundige.
www.munch-design.no

kompetanseutvikling (1)

K2kompetanse AS
K2 kompetanse AS leverer kompetanseutvikling til næringsliv og offentlige virksomheter. Vårt mål er å tilføre virksomheter kompetanse som strategisk virkemiddel for utvikling og vekst.
Vi analyserer virksomhetenes kompetansebehov og tilbyr skreddersydd opplæring og rådgivning. Vårt store nettverk av dyktige fagpersoner gjør at vi kan tilby et bredt spekter av tjenester – alt fra enkle kurs til langsiktige prosesser og rådgivning.

k2kompetanse.no

komunikasjon (4)

LinkedKurs
LinkedKurs er et selskap som hjelper bedrifter og enkeltpersoner i næringslivet med å utnytte potensialet som ligger i LinkedIn. Med hjelp av konkrete strategier og taktikker hjelper vi deg med å mestre plattformens fulle verdi, slik du får et større og mer kvalitativt nettverk, bedre forretningsmuligheter og karriereutvikling. Tjenestene som tilbys er blant annet:

• Digitale kurs som trinn for trinn tar deg gjennom akkurat det du trenger for å mestre LinkedIn.
• Coaching og veiledning hvor du får personlig og tilpasset hjelp spesielt for din situasjon og
dine forretningsmål.
• Foredrag og digitale workshops for grupper og firmaer slik dere sammen kan effektivisere
måten ni bla. finner nya kunder på og skaper langvarige relasjoner.
www.linkedkurs.se

Contento Consulting
www.contento.no

Tanken Bak
www.tankenbak.no

HG Media
HG Media leverer alt av design, trykk og dekor.
Som det største trykkeriet mellom Oslo og Drammen er vi en naturlig samarbeidsparter i Bærum.
I våre lokaler på Rud produserer vi alt fra større og mindre trykksaker til foliering av lokaler og biler.
Med fagfolk, erfaring og egne montører leverer vi både kvalitet og gode priser.


www.hgmedia.no

konferansesenter (5)

Bærum International Hub
Internasjonal Hub i Bærum tilbyr Inkubator og co-workingspace.
Et stort business-angel-nettverk og mentorer er også ressurser rundt selskapene som leier i Hub'en.
BIH har fokus på å hjelpe entreprenører/gründere og tilbyr kurs og opplæring i denne forbindelse.
Et konferansesenter med stor park utenfor leies ut til selskaper og eventer.
Hovedfokuset til BIH er internasjonale tema med fagfelt som helse og bærekraft bredt forstått.

www.binthub.com

Bærum Kulturhus
Kulturhuset arrangerer forestillinger innenfor flere kunstneriske uttrykk i egen regi og leier ut lokaler til kulturarrangementer og møtevirksomhet til leietagere.
baerumkulturhus.no

Kunnskapssenteret i Sandvika
Vi ønsker deg velkommen!
Kunnskapssenteret i Sandvika tilbyr topp moderne kurs- og konferansefasiliteter i mange ulike størrelser alt fra 4 til 220 personer.
Kunnskapssenteret tilbyr:
Topp moderne kurs- og konferansefasiliteter.
2 auditorier
16 møterom
4 dataopplæringsrom
36 undervisningsrom
2 musikksaler, 18 musikkrom, 1 øvingsleilighet
Møterom for spesialpedagogisk opplæring

www.baerum.kommune.no

Chitra House Oslo
Chitra House Oslo er et helt unikt sted for konferanser, viktige møter, produktlanseringer, kick-off, afternoon-tea, julebord, foredrag, bryllup og feiring av spesielle merkedager. Eiendommen har en fantastisk beliggenhet ved sjøen på Fornebu og leies ut i sin helhet, Chitra House Oslo består av flotte rom og arealer både ute og inne, egnet for alt fra 2 til 600 personer. Alle arrangement hos oss er unike og vi behandler alle våre gjester med ærlighet, ydmykhet og diskresjon.
www.chitra.no

Euforum AS - Telenor Arena
Norges største og ledende innendørs multifunksjonsarena for konserter, events, messer, sport og familie mv. I tillegg til å huse de største innendørs konsertene her til lands, har arenaen også blitt en senter for messe-, kurs, kongress og konferansevirksomhet. Uansett størrelse, har vi lokalene som passer. Ta kontakt med oss for et godt tilbud.
telenorarena.no

kongressenter (1)

Euforum AS - Telenor Arena
Norges største og ledende innendørs multifunksjonsarena for konserter, events, messer, sport og familie mv. I tillegg til å huse de største innendørs konsertene her til lands, har arenaen også blitt en senter for messe-, kurs, kongress og konferansevirksomhet. Uansett størrelse, har vi lokalene som passer. Ta kontakt med oss for et godt tilbud.
telenorarena.no

Konsulentselskaper (21)

travelmanager.no
travelmanager.no tilbyr reiseadministrasjon som en tjeneste med mål om å effektivisere, kostnadsoptimalisere og strukturere drift av reisetjenester. Med bred kompetanse, erfaring som forretningsreisende og lang fartstid fra reiselivsbransjen tilbys rådgivning og alt av tjenester din bedrift måtte behøve for å drive deres travel management enda mer effektivt og profesjonelt med viktig fokus på sikkerhet for de reisende.
www.travelmanager.no

Strategic Consulting Group
Vi hjelper våre kunder med å utvikle lønnsomme strategier og tydelige strategiske markedsposisjoner. Deretter hjelper vi dem med å utvikle klare sammenhenger mellom virksomhetens aktivitetssystem, samt dens innovasjonsevne, ledelse og markedsføring. På den måten kan virksomheten stå i den strategiske markedsposisjonen over tid.
scgroup.no

KarConsulting
KAR Consulting ble etablert mai 2011. Selskapet eies og drives av Kari-Anne Røisland.
Selskapet har fokus på salg, service, ledelse og HR.
Selskapet leverer oppdrag som kurs, foredrag, trening, prosesser, rekruttering, headhunting, management for hire og coaching.
Vi bruker også verktøy som mystery shopper, adferdsprofiler, kundeundersøkelse, medarbeider og lederundersøkelse.

Mitt serviceløfte til deg som kunde er:
Gjøre mitt aller beste
Sette meg inn deres situasjon
Gi ærlige tilbakemelding for videre utvikling av bedriften

Hvilken forskjell gjør dette for dere?
En reel mulighet for diskusjon og refleksjon som kan føre til endringer og forbedringer i kundeopplevelsen

Hvilken forskjell gjør dette for deres kunder?
At kundefokus og serviceopplevelsen hos deres forsterkes

www.karconsulting.no

Kanden Konsult AS
Kanden Konsult hjelper kunder å effektivisere salget og øke omsetningen – med salgskostnader så lave som mulig. Vi tilbyr effektiv salgstrening, salgsrådgivning og HR-orientert rekruttering. Vi skriver en salgsblog med nyttestoff om personlige utvikling, salg og ledelse, og sender ut et periodisk nyhetsbrev.

Vi har jobbet systematisk med salg, salgsledelse, salgsorientert toppledelse, salgsrådgivning og trening av selgere og ledere i over 25 år. Vi har bygget opp en betydelig metodebank og erfaringsbase, og vi kjenner etter hvert beste praksis i salg i de fleste bransjer og sammenhenger.

kanden.no

Business Trainer AS
Hjelper bedriften din til å skape en strategisk plan for å øke salget og fortjenesten.
www.eirikmellbye.no

DecisionNodes AS
DecisionNodes er et lite og fokusert konsulentselskap med spisskompetanse innen beslutnings- og usikkerhetsanalyse. Vår misjon er å hjelpe klienter med å forbedre sine evner til å ta beslutninger ved å tilby god støtte, opplæring og inspirasjon i bruk av beslutningsanalyse.

Vi har sett hvordan feilaktig analyse kan føre prosjekter på villspor, men vi har også erfart hvordan en gjennomtenkt tilnærming til beslutningsanalyse med strukturert håndtering av risiko og usikkerhet, kan bidra til bærekraftig vekst for en virksomhet. Vi kan demonstrere hvordan den rette kombinasjon av innsikt, samarbeid, beregninger og kommunikasjon har direkte innvirkning på beslutningskvalitet.

• Vi kan gi bedrifter direkte støtte i sitt daglige arbeid gjennom bistand til prosjektgjennomføring, problemstrukturering, utvikling av analytiske modeller og strømlinjeforming av beslutningsprosesser.
• Vi tilbyr en rekke kurs i beslutningsanalyse som kombinerer praktisk anvendelse av metode for å løse virkelige problemsituasjoner med relevant innsikt i vitenskapen som ligger i bunn.
• Våre korte inspirasjonsmøter har som formål å gi nye perspektiver og stimulere til diskusjoner rundt hvordan et strukturert rammeverk for strategisk beslutningstaking kan gi verdifull gevinst for en bedrift.
www.decisionnodes.com

Fønix Kompetanse AS
Vi arbeider med å sikre lønnsomhet for våre kunder gjennom effektive arbeidsprosesser, medarbeidere som tar ansvar, også for hverandre, og team som skaper topp resultater.
Forskning bekrefter at virksomheter som legger vekt på utvikling av sine medarbeidere og ledere, oppnår bedre resultater.
Teamet i Fønix Kompetanse består av voksne, erfarne rådgivere. Siden 1997 har vi levert tjenester til privat og offentlig sektor innen virksomhets- og medarbeiderutvikling, ledelse, prosjektledelse og rekruttering av spesialister.
For oss handler det om mennesker!

www.fonixkomp.no

House of Consulting
House of Consulting er et nettverksbasert konsulentselskap innen IT og prosjektledelse. Vi er en uavhengig aktør som jobber bredt ut i markedet og inngår samarbeid med frittstående konsulenter og konsulentselskap innen våre kompetanseområder.Gjennom vår nettverksmodell gir vi våre kunder tilgang til store deler av konsulentmarkedet fra ett sted.
House of Consulting er en del av Amesto-gruppen, et nordisk konsern med over 1000 ansatte.
www.houseofconsulting.no

SEMCO International
SEMCO er et konsulentfirma med mer enn 40 års historie i det norske markedet. Vi er meget erfarne konsulenter som arbeider med å gjøre virksomheter i privat og offentlig sektor bedre. Hos oss vi du treffe konsulenter som har ledererfaring og er vant til å bidra til å analysere forbedringsområder, legge planer for forbedring og skape forandring. Vi er hands on, involverte og ærlige - bare gode råd og god gjennomføring.

Vi bistår virksomheter med bl.a. styring og struktur, omstilling, endring og forbedring (Lean), lederskap og organisasjonsforbedring, entreprenørskap og innovasjon.

semco.no

C2U Norway AS
www.c2u.no

HumanPotential
bedrifstrådgivning; organisasjons- og lederutvikling
www.humanpotential.no

Sweco Norge
bygg- og konstruksjonsteknikk; prosjektadministrasjon; samferdselsteknikk
www.sweco.no

Sivilingeniør Martin Stensaker
prosjektering; rådgivning; totalprosjekt
www.stensakeras.no

Simula
forskning; rådgivning
www.simula.no

NTC Services
informasjonsteknologi; konsulentvirksomhet
ntcservices.no

Norconsult
ingeniørvirksomhet; konsulentvirksomhet
norconsult.no

Confidon
gjennomføring; oppfølging; planlegging
www.confidon.no

Bouvet
kommunikasjon; kurs; teknologi
www.bouvet.no

Betula Consult - Grønn Drift
coaching; heafhunting; karriereveiledning
Betula Consult tilbyr PR og kommunikasjonstjenester - Coaching, headhunting og karriereveiledning.
www.gronndrift.no

Asplan Viak
arkitektur; energi og miljø; samferdsel
www.asplanviak.no

Apertor
markedsbearbeiding; salg
www.apertor.net

Kontormaskiner (1)

Konica Minolta
Konica Minolta er en av landets største leverandører av kopi og printløsninger både til offentlig og privat sektor. Våre multifunksjonsmaskiner (printer/skanner/kopierer) gir brukerne en effektiv og bekymringsløs hverdag på kontoret gjennom å en betydelig forenkling og effektivisering av rutiner og arbeidsoppgaver.
I tillegg til multifunksjonsmaskiner leverer Konica Minolta programvareløsninger som hjelper bedrifter med dokumenthåndtering, herunder finne igjen dokumenter, skanning og arkivering. En rekke undersøkelser dokumenterer betydelige kostnader forbundet med bedrifters dokumenthåndtering. Vi har lang erfaring i å hjelpe bedrifter med å redusere disse kostnadene.
Som medlem i Bærum Næringsråd vil dere nyte gode av meget konkurransedyktige priser både maskin og programvareløsninger
Vi foretar gjerne en uforpliktende gjennomgang både av deres nåværende maskinløsning og rutinene i forbindelse med papirflyt og håndtering av dokumenter. Med våre meget konkurransedyktige maskiner og løsninger, samt avtalen med Bærum Næringsråd i bunn, er vi overbevist om at vi kan tilby en vesentlige rimeligere og mer effektiv løsning.
Ta kontakt med Konica Minolta og Richard Hercz på mail:richard.hercz@KonicaMinolta.no eller telefon 989 05 716 for en uforpliktende prat.

www.konicaminolta.no

Kontormøbler (1)

Movement AS
Movement driver med salg av brukte kontormøbler, og teknisk utstyr til bruk i næring.

www.movement.as

Kunst & kultur (5)

Sjøholmen AS
Nordens største Barnekunsthus. 1500 kvm kunst og kultur for alle. Sanseloft, 8 kunstnere har atelie i 2 etg. Sult har cafe, Lykkehaven flytter inn med eget galleri, kunstmagi, undervannskulpturpark Jason Taylor.
www.sjoholmen.com

Bærum Kulturhus
Kulturhuset arrangerer forestillinger innenfor flere kunstneriske uttrykk i egen regi og leier ut lokaler til kulturarrangementer og møtevirksomhet til leietagere.
baerumkulturhus.no

Euforum AS - Telenor Arena
Norges største og ledende innendørs multifunksjonsarena for konserter, events, messer, sport og familie mv. I tillegg til å huse de største innendørs konsertene her til lands, har arenaen også blitt en senter for messe-, kurs, kongress og konferansevirksomhet. Uansett størrelse, har vi lokalene som passer. Ta kontakt med oss for et godt tilbud.
telenorarena.no

Asker Museum
kulturelle arrangement; Museum
Asker Museum ligger på Hvalstad i Asker. Museet ble grunnlagt av kunsternerekteparet Tilla og Otto Valstad i 1949. Museet betår av deres hjem, en barokkinspirert hage og et tyvetalls hus fordelt på 30 mål.Under Asker Museum ligger også Hulda og Arne Garborgs hjem, Labråten. Dette ligger vis à vis Valstads hjem. Labråten var senter for Askerkretsen, et aktivt miljø i tiden på linje med Lysakerkretsen med Fritjof Nansen m.fler. Det Norke Teatret ble til på Labråten. Utenfor Konglungen. Asker Museum driver aktivt med skiftende ytstillinger, program for skoleklasser og varierte arrangementer, og har 30 000 besøkende i året.
So resultat av den landsomfattende museumsreformen har Asker Museum de siste årene vært en del av Akershusmuseet.
www.akersmus.no

Henie Onstad Kunstsenter
lokaler og utleie; utstillinger
www.hok.no

Kurs og foredrag (4)

Bærum International Hub
Internasjonal Hub i Bærum tilbyr Inkubator og co-workingspace.
Et stort business-angel-nettverk og mentorer er også ressurser rundt selskapene som leier i Hub'en.
BIH har fokus på å hjelpe entreprenører/gründere og tilbyr kurs og opplæring i denne forbindelse.
Et konferansesenter med stor park utenfor leies ut til selskaper og eventer.
Hovedfokuset til BIH er internasjonale tema med fagfelt som helse og bærekraft bredt forstått.

www.binthub.com

Bærum Kulturhus
Kulturhuset arrangerer forestillinger innenfor flere kunstneriske uttrykk i egen regi og leier ut lokaler til kulturarrangementer og møtevirksomhet til leietagere.
baerumkulturhus.no

SEMCO International
SEMCO er et konsulentfirma med mer enn 40 års historie i det norske markedet. Vi er meget erfarne konsulenter som arbeider med å gjøre virksomheter i privat og offentlig sektor bedre. Hos oss vi du treffe konsulenter som har ledererfaring og er vant til å bidra til å analysere forbedringsområder, legge planer for forbedring og skape forandring. Vi er hands on, involverte og ærlige - bare gode råd og god gjennomføring.

Vi bistår virksomheter med bl.a. styring og struktur, omstilling, endring og forbedring (Lean), lederskap og organisasjonsforbedring, entreprenørskap og innovasjon.

semco.no

Holtskog AS
www.holtskog.no

L

Lager (1)

Bring Frigo Warehouse
kjøl- og fryselagring; temperert gods; termo-transport

M

Markedsanalyse (4)

Strategic Consulting Group
Vi hjelper våre kunder med å utvikle lønnsomme strategier og tydelige strategiske markedsposisjoner. Deretter hjelper vi dem med å utvikle klare sammenhenger mellom virksomhetens aktivitetssystem, samt dens innovasjonsevne, ledelse og markedsføring. På den måten kan virksomheten stå i den strategiske markedsposisjonen over tid.
scgroup.no

07 Media AS
Lite designkontor som jobber med branding og markedsføring på tvers av flater og kanaler. Vi har lang erfaring med branding, identitetsbygging, konseptutvikling og kampanjer og jobber med både store og små kunder.
Vårt mål er å bidra til våre kunders verdiskaping gjennom tett samarbeid over tid.

07.no

SEMCO International
SEMCO er et konsulentfirma med mer enn 40 års historie i det norske markedet. Vi er meget erfarne konsulenter som arbeider med å gjøre virksomheter i privat og offentlig sektor bedre. Hos oss vi du treffe konsulenter som har ledererfaring og er vant til å bidra til å analysere forbedringsområder, legge planer for forbedring og skape forandring. Vi er hands on, involverte og ærlige - bare gode råd og god gjennomføring.

Vi bistår virksomheter med bl.a. styring og struktur, omstilling, endring og forbedring (Lean), lederskap og organisasjonsforbedring, entreprenørskap og innovasjon.

semco.no

Prognosesenteret Holding AS
www.prognosesenteret.no

Markedsføring på sosialemedier (1)

LinkedKurs
LinkedKurs er et selskap som hjelper bedrifter og enkeltpersoner i næringslivet med å utnytte potensialet som ligger i LinkedIn. Med hjelp av konkrete strategier og taktikker hjelper vi deg med å mestre plattformens fulle verdi, slik du får et større og mer kvalitativt nettverk, bedre forretningsmuligheter og karriereutvikling. Tjenestene som tilbys er blant annet:

• Digitale kurs som trinn for trinn tar deg gjennom akkurat det du trenger for å mestre LinkedIn.
• Coaching og veiledning hvor du får personlig og tilpasset hjelp spesielt for din situasjon og
dine forretningsmål.
• Foredrag og digitale workshops for grupper og firmaer slik dere sammen kan effektivisere
måten ni bla. finner nya kunder på og skaper langvarige relasjoner.
www.linkedkurs.se

Matleverandør (4)

Sant Gruppen
arrangementer; catering; festlokaler
www.sant.no

Lisa A/S
fryselager; kjølelager; syltetøy
www.lisasyltetoy.no

Coop Vestviken
matvarehandel

Annerledes Brød & Cirkus
arrangementer; catering; selskapslokaler
annerledes.no

Media (4)

Egne ord
Egne ord ved Andreas Gjølme.
Forfatter, skribent,kåsør, foredragsholder

07 Media AS
Lite designkontor som jobber med branding og markedsføring på tvers av flater og kanaler. Vi har lang erfaring med branding, identitetsbygging, konseptutvikling og kampanjer og jobber med både store og små kunder.
Vårt mål er å bidra til våre kunders verdiskaping gjennom tett samarbeid over tid.

07.no

AGA SPINNOFF AS
MÅLRETTET KUNDEPLEIE FOR NÆRINGSLIVET
SpinnOff tilbyr kundepleiearrangement og samarbeid om planlegging/utarbeidelse av kundepleieaktiviteter. SpinnOff arrangerer blant annet innenfor feltene
GOLF, FOTBALL, KONSERTER, KURS - KONFERANSER, MESSER, JUBILEUM, OPERA, TEATER, COACHING, FORELESERE, INTERNE ARRANGEMENT - KINO – CURLING eller det du trenger hjelp til.
På websiten www.spinnoff.no kan du lese mer om mulighetene.
www.spinnoff.no

Asker og Bærum Budstikke
e-avis; nyheter; sport

Megling (1)

Bedriftsmegler1
Bedriftsmegler1 bistår ved kjøp, salg og rådgivning i forbindelse med transaksjoner. Målgruppen er små og mellomstore bedrifter. Vi tilbyr målrettede og strukturerte arbeidsmetoder som beskrives og kontraktsfestes i megleravtalen.
Selskapet, som ble etablert i 2006, har erfarne bedriftsmeglere med god bakgrunn fra næringslivet som daglig ledere og styreledere. Alle har høyskoleutdannelse innenfor et eller flere av fagfeltene markedsføring, økonomi, finans, organisasjon og eiendom.
bmegler1.no

Mental trening og lederutvikling (3)

Gustav Käser Training Int. AS Asker & Bærum
Gustav Käser grunnla selskapet i 1963. Mens han tilpasset seg behovene som endret seg raskt i et komplekst forretningsmiljø, har det grunnleggende systemet som Gustav Käser utviklet, blitt værende den ledende filosofien til gustavkäser gruppen og partnere opp til i dag. Gruppen gir sine tjenester til kunder over hele verden fra kontorer i Europa, Asia og Amerika.

gustavkäser sammarbeider med mennesker over hele verden i deres lokale markeder, og har også vist evnen til å designe og levere internasjonale endringsprogrammer for selskaper som driver over hele verden. Til dette formålet har vi et spesialisert team med senior trenere og støttemedarbeidere som opperer fra hvert av våre kontorer.

gustavkaeser.com

SEMCO International
SEMCO er et konsulentfirma med mer enn 40 års historie i det norske markedet. Vi er meget erfarne konsulenter som arbeider med å gjøre virksomheter i privat og offentlig sektor bedre. Hos oss vi du treffe konsulenter som har ledererfaring og er vant til å bidra til å analysere forbedringsområder, legge planer for forbedring og skape forandring. Vi er hands on, involverte og ærlige - bare gode råd og god gjennomføring.

Vi bistår virksomheter med bl.a. styring og struktur, omstilling, endring og forbedring (Lean), lederskap og organisasjonsforbedring, entreprenørskap og innovasjon.

semco.no

Bravura AS
bravura.no

messehall (1)

Euforum AS - Telenor Arena
Norges største og ledende innendørs multifunksjonsarena for konserter, events, messer, sport og familie mv. I tillegg til å huse de største innendørs konsertene her til lands, har arenaen også blitt en senter for messe-, kurs, kongress og konferansevirksomhet. Uansett størrelse, har vi lokalene som passer. Ta kontakt med oss for et godt tilbud.
telenorarena.no

Møbler (1)

Movement AS
Movement driver med salg av brukte kontormøbler, og teknisk utstyr til bruk i næring.

www.movement.as

multifunksjonsarena (1)

Euforum AS - Telenor Arena
Norges største og ledende innendørs multifunksjonsarena for konserter, events, messer, sport og familie mv. I tillegg til å huse de største innendørs konsertene her til lands, har arenaen også blitt en senter for messe-, kurs, kongress og konferansevirksomhet. Uansett størrelse, har vi lokalene som passer. Ta kontakt med oss for et godt tilbud.
telenorarena.no

N

Næringsparker (2)

Grini Næringspark
eiendomshandel; eiendomsutleie
www.grini-naeringspark.no

Villa Fredheim
kunst og kultur; utleie
Kontorlokalene i Villa Fredheim byr på stilfull, leken og kreativ sjarme i historisk miljø i kulturminne. Båtplasser ved Lakseberget.
www.villa-fredheim.no

Nettverk (2)

Bærum International Hub
Internasjonal Hub i Bærum tilbyr Inkubator og co-workingspace.
Et stort business-angel-nettverk og mentorer er også ressurser rundt selskapene som leier i Hub'en.
BIH har fokus på å hjelpe entreprenører/gründere og tilbyr kurs og opplæring i denne forbindelse.
Et konferansesenter med stor park utenfor leies ut til selskaper og eventer.
Hovedfokuset til BIH er internasjonale tema med fagfelt som helse og bærekraft bredt forstått.

www.binthub.com

SEMCO International
SEMCO er et konsulentfirma med mer enn 40 års historie i det norske markedet. Vi er meget erfarne konsulenter som arbeider med å gjøre virksomheter i privat og offentlig sektor bedre. Hos oss vi du treffe konsulenter som har ledererfaring og er vant til å bidra til å analysere forbedringsområder, legge planer for forbedring og skape forandring. Vi er hands on, involverte og ærlige - bare gode råd og god gjennomføring.

Vi bistår virksomheter med bl.a. styring og struktur, omstilling, endring og forbedring (Lean), lederskap og organisasjonsforbedring, entreprenørskap og innovasjon.

semco.no

O

Olje og gass (5)

Equinor
offshoretjenester; råolje
www.equinor.com

Lundin Norway
utvinning av råolje og naturgass
www.lundin-norway.no

Geonor
geoteknisk utstyr
geonor.no

GE Oil & Gas, Vetco Gray Scandinavia
energy management; kraft og vann; olje og gass
www.ge-energy.com

DNV GL
ekspertrådgivning; pålitelighetsanalyser; programvare
www.dnv.no

Organisasjonsutvikling (1)

SEMCO International
SEMCO er et konsulentfirma med mer enn 40 års historie i det norske markedet. Vi er meget erfarne konsulenter som arbeider med å gjøre virksomheter i privat og offentlig sektor bedre. Hos oss vi du treffe konsulenter som har ledererfaring og er vant til å bidra til å analysere forbedringsområder, legge planer for forbedring og skape forandring. Vi er hands on, involverte og ærlige - bare gode råd og god gjennomføring.

Vi bistår virksomheter med bl.a. styring og struktur, omstilling, endring og forbedring (Lean), lederskap og organisasjonsforbedring, entreprenørskap og innovasjon.

semco.no

outsourcing (1)

AGA SPINNOFF AS
MÅLRETTET KUNDEPLEIE FOR NÆRINGSLIVET
SpinnOff tilbyr kundepleiearrangement og samarbeid om planlegging/utarbeidelse av kundepleieaktiviteter. SpinnOff arrangerer blant annet innenfor feltene
GOLF, FOTBALL, KONSERTER, KURS - KONFERANSER, MESSER, JUBILEUM, OPERA, TEATER, COACHING, FORELESERE, INTERNE ARRANGEMENT - KINO – CURLING eller det du trenger hjelp til.
På websiten www.spinnoff.no kan du lese mer om mulighetene.
www.spinnoff.no

Økonomi/regnskap (1)

Zpecter Økonomi AS
analyse
Tjenester

Våre kunder er i hovedsak små og mellomstore selskap.
Investeringsselskaper | Holdingselskaper | Nyetableringer (VC/PE finansierte selskap) | Konsulentselskaper | Selskaper i endring
Vi leverer tjenester tilpasset ditt selskap i størrelse og kompleksitet.
Økonomistyring | Rådgivning | Kontroll | Styrearbeid | Regnskap/lønn | Analyse | Dokumentadministrasjon | M&A | Kapitalisering

zpecterokonomi.no

P

Produksjon (11)

Leko Matter
Leko Matter driver med utleie av matter til inngangspartier. I tillegg driver vi med salg av ulike matterprodukter som logomatter, avlastningmatter, skrapermatter og kjørematter, Vi er 17 ansatte og har en omsetning på ca 20 millioner.
www.leko.no

Forbo Flooring AS
Forbo Flooring AS er en av verdens største produsenter av tepper, belegg og inngangssystemer.
Forbo er også produsent av verdens mest miljøvennlige gulv. Forbo jobber aktivt for god bærekraft, være seg økonomisk og miljøvennlig bærekraft.
Forbo er representert i 33 land og på alle kontinenter. Med 12 fabrikker hvor 11 ligger i Europa og 1 fabrikk i Russland. Alle fabrikkene i Forbo systemet benytter i hovedsak fornybar energi.

www.forbo.com

Ringi AS
www.ringi.no

Conax
betal-tv; datasikkerhet; netthandel
www.conax.com

Østerby Kjøkkenstudio
innredningsartikler; salg; trevarer
www.huseby.no

Umoe gruppen
investering; restauranter; shipping
www.umoe.no

Saghuset Hesselberg
maskinverktøy; metballbearbeiding
www.saghuset.no

Messekompaniet
dører og vinduer; messebyrå
www.messekompaniet.no

Lisa A/S
fryselager; kjølelager; syltetøy
www.lisasyltetoy.no

Krefting
uorganiske kjemikalier
www.krefting.no

Franzefoss Minerals
bergverk; gjenvinning; kalkverk; steinmaterialer
www.kalk.no

Profilgaver (1)

Mint Profil og Reklame AS
Mint leverer profil-, reklame- og firmagaver til næringslivet over hele landet.

Forretningsidé:
Mint Profil og Reklame skal være den foretrukne partner for bedrifter som ser verdien i å forsterke sitt budskap gjennom riktige profil- og gaveprodukter, skapt med kunnskap, kreativitet og kvalitet.

Visjon:
Et friskt førstevalg! Vi skal gjennom kunnskap, kreativitet og kvalitet skape de beste profil- og gaveprodukter for våre kunder.

www.mintpr.no

Programvareløsninger (1)

Konica Minolta
Konica Minolta er en av landets største leverandører av kopi og printløsninger både til offentlig og privat sektor. Våre multifunksjonsmaskiner (printer/skanner/kopierer) gir brukerne en effektiv og bekymringsløs hverdag på kontoret gjennom å en betydelig forenkling og effektivisering av rutiner og arbeidsoppgaver.
I tillegg til multifunksjonsmaskiner leverer Konica Minolta programvareløsninger som hjelper bedrifter med dokumenthåndtering, herunder finne igjen dokumenter, skanning og arkivering. En rekke undersøkelser dokumenterer betydelige kostnader forbundet med bedrifters dokumenthåndtering. Vi har lang erfaring i å hjelpe bedrifter med å redusere disse kostnadene.
Som medlem i Bærum Næringsråd vil dere nyte gode av meget konkurransedyktige priser både maskin og programvareløsninger
Vi foretar gjerne en uforpliktende gjennomgang både av deres nåværende maskinløsning og rutinene i forbindelse med papirflyt og håndtering av dokumenter. Med våre meget konkurransedyktige maskiner og løsninger, samt avtalen med Bærum Næringsråd i bunn, er vi overbevist om at vi kan tilby en vesentlige rimeligere og mer effektiv løsning.
Ta kontakt med Konica Minolta og Richard Hercz på mail:richard.hercz@KonicaMinolta.no eller telefon 989 05 716 for en uforpliktende prat.

www.konicaminolta.no

Prosjektutvikler (1)

Cedro AS
eiendom; prosjektutvikling

Prosjektutvikler (4)

KG Prosjekt AS
Rådgiving innenfor entreprenørdrift og fast eiendom, prosjektledelse, styrearbeide mv.
Mer enn 30 års relevant erfaring fra drift og eierskap i entreprenørbransjen, samt også erfaring fra større prosjekter på byggherresiden, gir et solid grunnlag for å kunne bistå oppdragsgivere på ulike nivåer.

Ta kontakt med Knut Gulbrandsen for mer informasjon på knut@kgprosjekt.no

Fornebupiloten
Fornebupiloten skal være en pådriver for utvikling av sivilsamfunnet på Fornebu. Vi skal bl.a. etablere og utvikle møteplasser, fasilitere prosjekter, mobilisere og organisere frivillige. Sammenføyningsarbeid med menneskene i fokus, der samarbeid mellom offentlig, privat og frivillig sektor er viktig.
Fornebupiloten er på Facebook - lik oss gjerne!

Backe Prosjekt
Backe Prosjekt er en prosjekt- og eiendoms­utvikler av bolig, nærings­bygg og OPS. Vi utvikler ny­skapende bygg til folk og samfunn.
backeprosjekt.no

SEMCO International
SEMCO er et konsulentfirma med mer enn 40 års historie i det norske markedet. Vi er meget erfarne konsulenter som arbeider med å gjøre virksomheter i privat og offentlig sektor bedre. Hos oss vi du treffe konsulenter som har ledererfaring og er vant til å bidra til å analysere forbedringsområder, legge planer for forbedring og skape forandring. Vi er hands on, involverte og ærlige - bare gode råd og god gjennomføring.

Vi bistår virksomheter med bl.a. styring og struktur, omstilling, endring og forbedring (Lean), lederskap og organisasjonsforbedring, entreprenørskap og innovasjon.

semco.no

R

Rådgiving (30)

travelmanager.no
travelmanager.no tilbyr reiseadministrasjon som en tjeneste med mål om å effektivisere, kostnadsoptimalisere og strukturere drift av reisetjenester. Med bred kompetanse, erfaring som forretningsreisende og lang fartstid fra reiselivsbransjen tilbys rådgivning og alt av tjenester din bedrift måtte behøve for å drive deres travel management enda mer effektivt og profesjonelt med viktig fokus på sikkerhet for de reisende.
www.travelmanager.no

K2kompetanse AS
K2 kompetanse AS leverer kompetanseutvikling til næringsliv og offentlige virksomheter. Vårt mål er å tilføre virksomheter kompetanse som strategisk virkemiddel for utvikling og vekst.
Vi analyserer virksomhetenes kompetansebehov og tilbyr skreddersydd opplæring og rådgivning. Vårt store nettverk av dyktige fagpersoner gjør at vi kan tilby et bredt spekter av tjenester – alt fra enkle kurs til langsiktige prosesser og rådgivning.

k2kompetanse.no

Strategic Consulting Group
Vi hjelper våre kunder med å utvikle lønnsomme strategier og tydelige strategiske markedsposisjoner. Deretter hjelper vi dem med å utvikle klare sammenhenger mellom virksomhetens aktivitetssystem, samt dens innovasjonsevne, ledelse og markedsføring. På den måten kan virksomheten stå i den strategiske markedsposisjonen over tid.
scgroup.no

Konica Minolta
Konica Minolta er en av landets største leverandører av kopi og printløsninger både til offentlig og privat sektor. Våre multifunksjonsmaskiner (printer/skanner/kopierer) gir brukerne en effektiv og bekymringsløs hverdag på kontoret gjennom å en betydelig forenkling og effektivisering av rutiner og arbeidsoppgaver.
I tillegg til multifunksjonsmaskiner leverer Konica Minolta programvareløsninger som hjelper bedrifter med dokumenthåndtering, herunder finne igjen dokumenter, skanning og arkivering. En rekke undersøkelser dokumenterer betydelige kostnader forbundet med bedrifters dokumenthåndtering. Vi har lang erfaring i å hjelpe bedrifter med å redusere disse kostnadene.
Som medlem i Bærum Næringsråd vil dere nyte gode av meget konkurransedyktige priser både maskin og programvareløsninger
Vi foretar gjerne en uforpliktende gjennomgang både av deres nåværende maskinløsning og rutinene i forbindelse med papirflyt og håndtering av dokumenter. Med våre meget konkurransedyktige maskiner og løsninger, samt avtalen med Bærum Næringsråd i bunn, er vi overbevist om at vi kan tilby en vesentlige rimeligere og mer effektiv løsning.
Ta kontakt med Konica Minolta og Richard Hercz på mail:richard.hercz@KonicaMinolta.no eller telefon 989 05 716 for en uforpliktende prat.

www.konicaminolta.no

07 Media AS
Lite designkontor som jobber med branding og markedsføring på tvers av flater og kanaler. Vi har lang erfaring med branding, identitetsbygging, konseptutvikling og kampanjer og jobber med både store og små kunder.
Vårt mål er å bidra til våre kunders verdiskaping gjennom tett samarbeid over tid.

07.no

Inger Hokstad AS
Jobber for å bedre dataflyt og samspill om 3D informasjons-modeller i samferdsel og infrastruktur-prosjekter.
Hovedaktivitet: BA-Nettverket, www.ba-nettverket.no, men også konsulentvirksomhet med samme hensikt/tema.
God kunskap om BIM/GIS/SOSI-standardisering.
www.ba-nettverket.no

SEMCO International
SEMCO er et konsulentfirma med mer enn 40 års historie i det norske markedet. Vi er meget erfarne konsulenter som arbeider med å gjøre virksomheter i privat og offentlig sektor bedre. Hos oss vi du treffe konsulenter som har ledererfaring og er vant til å bidra til å analysere forbedringsområder, legge planer for forbedring og skape forandring. Vi er hands on, involverte og ærlige - bare gode råd og god gjennomføring.

Vi bistår virksomheter med bl.a. styring og struktur, omstilling, endring og forbedring (Lean), lederskap og organisasjonsforbedring, entreprenørskap og innovasjon.

semco.no

Tanken Bak
www.tankenbak.no

Konsulentgruppen Frisk AS
kgf.no

Zpecter Økonomi AS
analyse
Tjenester

Våre kunder er i hovedsak små og mellomstore selskap.
Investeringsselskaper | Holdingselskaper | Nyetableringer (VC/PE finansierte selskap) | Konsulentselskaper | Selskaper i endring
Vi leverer tjenester tilpasset ditt selskap i størrelse og kompleksitet.
Økonomistyring | Rådgivning | Kontroll | Styrearbeid | Regnskap/lønn | Analyse | Dokumentadministrasjon | M&A | Kapitalisering

zpecterokonomi.no

Team Training
coaching; salgs- og ledertrening
www.teamtraining.no

Sivilingeniør Martin Stensaker
prosjektering; rådgivning; totalprosjekt
www.stensakeras.no

Rådgiveren Bjørn Frodahl

RightOn Consulting
hverdagsledelse; kurs; lederutvikling
www.rightonconsulting.no

Perplex
event; medietrening; nett-tv
www.perplexmedia.no

NTC Services
informasjonsteknologi; konsulentvirksomhet
ntcservices.no

Norconsult
ingeniørvirksomhet; konsulentvirksomhet
norconsult.no

GoodBusiness
bedrifstrådgivning; risikoanalyse
goodbusiness.as

Ferd
eiendomsinvestor; investeringsstrategi; sosiale entreprenører
ferd.no

EcoNova
analyse
www.econova.no

DNV GL
ekspertrådgivning; pålitelighetsanalyser; programvare
www.dnv.no

Confidon
gjennomføring; oppfølging; planlegging
www.confidon.no

Bouvet
kommunikasjon; kurs; teknologi
www.bouvet.no

Betula Consult - Grønn Drift
coaching; heafhunting; karriereveiledning
Betula Consult tilbyr PR og kommunikasjonstjenester - Coaching, headhunting og karriereveiledning.
www.gronndrift.no

Barebrafolk
kommunikasjon; lydarbeid; PR; profilartkler; rådgiving; reklame; tekst; trykksakproduksjon; videoproduskjon
www.barebrafolk.no

Asplan Viak
arkitektur; energi og miljø; samferdsel
www.asplanviak.no

Apertor
markedsbearbeiding; salg
www.apertor.net

Equatex Norway AS
outsorucing; rådgivning; transaksjoner
www.equatex.com

ABR Regnskap AS
it-systemer; kurs; økonomisk rådgivning
abregnskap.com

Afuture Recruiting and Consulting
karriereveiledning
www.afuture.no

Reisebyrå (3)

Bjørn markaopplevelser
Som kjentmann i Oslomarka og skogene vest for Oslo, tar jeg med enkelt personer og grupper/bedrifter på turer i marka året rundt. Orrhaneleik, trugeturer, naturfoto, ørettfiske, og padleturer er noe av det jeg tilbyr i mitt firma.
markaopplevelser.no

Manta Reiser
reiser
www.mantareiser.no

Berg-Hansen Asker og Bærum Reisebyrå
beredskap & sikkerhet; grupper og konferanser; reiser
www.berg-hansen.no

Reklame (5)

Mint Profil og Reklame AS
Mint leverer profil-, reklame- og firmagaver til næringslivet over hele landet.

Forretningsidé:
Mint Profil og Reklame skal være den foretrukne partner for bedrifter som ser verdien i å forsterke sitt budskap gjennom riktige profil- og gaveprodukter, skapt med kunnskap, kreativitet og kvalitet.

Visjon:
Et friskt førstevalg! Vi skal gjennom kunnskap, kreativitet og kvalitet skape de beste profil- og gaveprodukter for våre kunder.

www.mintpr.no

Tanken Bak
www.tankenbak.no

HG Media
HG Media leverer alt av design, trykk og dekor.
Som det største trykkeriet mellom Oslo og Drammen er vi en naturlig samarbeidsparter i Bærum.
I våre lokaler på Rud produserer vi alt fra større og mindre trykksaker til foliering av lokaler og biler.
Med fagfolk, erfaring og egne montører leverer vi både kvalitet og gode priser.


www.hgmedia.no

Fuel Reklamebyrå
nettside; print; webbanner
www.fuelexpress.no

Barebrafolk
kommunikasjon; lydarbeid; PR; profilartkler; rådgiving; reklame; tekst; trykksakproduksjon; videoproduskjon
www.barebrafolk.no

Rekruttering (8)

Jobbagent AS
JobbAgent er en ny tjeneste innen rekruttering som jobber konfidensielt som personlig rekrutteringsrådgiver på vegne av attraktive kandidater (ledere og spesialister) som av forskjellige årsaker vurderer å skifte jobb.
www.jobb-agent.no

Optimista Consulting AS
Bedriften tilbyr headhunting/rekruttering (executive search) av kandidater til lederstillinger.

KarConsulting
KAR Consulting ble etablert mai 2011. Selskapet eies og drives av Kari-Anne Røisland.
Selskapet har fokus på salg, service, ledelse og HR.
Selskapet leverer oppdrag som kurs, foredrag, trening, prosesser, rekruttering, headhunting, management for hire og coaching.
Vi bruker også verktøy som mystery shopper, adferdsprofiler, kundeundersøkelse, medarbeider og lederundersøkelse.

Mitt serviceløfte til deg som kunde er:
Gjøre mitt aller beste
Sette meg inn deres situasjon
Gi ærlige tilbakemelding for videre utvikling av bedriften

Hvilken forskjell gjør dette for dere?
En reel mulighet for diskusjon og refleksjon som kan føre til endringer og forbedringer i kundeopplevelsen

Hvilken forskjell gjør dette for deres kunder?
At kundefokus og serviceopplevelsen hos deres forsterkes

www.karconsulting.no

SEMCO International
SEMCO er et konsulentfirma med mer enn 40 års historie i det norske markedet. Vi er meget erfarne konsulenter som arbeider med å gjøre virksomheter i privat og offentlig sektor bedre. Hos oss vi du treffe konsulenter som har ledererfaring og er vant til å bidra til å analysere forbedringsområder, legge planer for forbedring og skape forandring. Vi er hands on, involverte og ærlige - bare gode råd og god gjennomføring.

Vi bistår virksomheter med bl.a. styring og struktur, omstilling, endring og forbedring (Lean), lederskap og organisasjonsforbedring, entreprenørskap og innovasjon.

semco.no

Temp-Team avd. Skøyen
www.temp-team.no

Azets People
rekruttering; stillingsutlysninger
www.visma.no

Afuture Recruiting and Consulting
karriereveiledning
www.afuture.no

Adecco Norge
rekruttering; stillingsutlysninger
www.adecco.no

Renhold (2)

Leko Matter
Leko Matter driver med utleie av matter til inngangspartier. I tillegg driver vi med salg av ulike matterprodukter som logomatter, avlastningmatter, skrapermatter og kjørematter, Vi er 17 ansatte og har en omsetning på ca 20 millioner.
www.leko.no

Elite Service Partner
kantineservice; matteservice; renhold
www.elite.as

Restaurant (6)

Sand Bistro AS
Ny Bistro og Bar i Sandvika. Sand Bistro og bar blir det nye naturlige treffstedet for voksne i Sandvika. Vi ønsker alle hjertelig velkommen.
www.sandbistro.no

Bærum Kulturhus
Kulturhuset arrangerer forestillinger innenfor flere kunstneriske uttrykk i egen regi og leier ut lokaler til kulturarrangementer og møtevirksomhet til leietagere.
baerumkulturhus.no

Kunnskapssenteret i Sandvika
Vi ønsker deg velkommen!
Kunnskapssenteret i Sandvika tilbyr topp moderne kurs- og konferansefasiliteter i mange ulike størrelser alt fra 4 til 220 personer.
Kunnskapssenteret tilbyr:
Topp moderne kurs- og konferansefasiliteter.
2 auditorier
16 møterom
4 dataopplæringsrom
36 undervisningsrom
2 musikksaler, 18 musikkrom, 1 øvingsleilighet
Møterom for spesialpedagogisk opplæring

www.baerum.kommune.no

Odonata AS
kafe; restaurantdrift
www.odonata.no

Værtshuset Bærums Verk
catering; mat- og vinkurs; selskapslokaler
www.vaertshusetbaerum.no

Restaurant Caspar
arrangementer; catering; restaurantdrift
restaurantcaspar.no

Revisjon/Regnskap (9)

Zpecter Økonomi AS
analyse
Tjenester

Våre kunder er i hovedsak små og mellomstore selskap.
Investeringsselskaper | Holdingselskaper | Nyetableringer (VC/PE finansierte selskap) | Konsulentselskaper | Selskaper i endring
Vi leverer tjenester tilpasset ditt selskap i størrelse og kompleksitet.
Økonomistyring | Rådgivning | Kontroll | Styrearbeid | Regnskap/lønn | Analyse | Dokumentadministrasjon | M&A | Kapitalisering

zpecterokonomi.no

Azets Insight avd. Asker og Bærum
fakturering; rådgiving; regnskap
www.visma.no

Reidun Gulbrandsen Regnskapskontor
fakturering; rådgivning; regnskapsføring
www.rgr-arf.no

Nitschke
konsulentvirksomhet; metodikk; revisjon
www.nitschke.no

Narum & Co

Helle Nygård Regnskapskontor AS
fakturering; økonomisk planlegging; remittering
www.hnr-arf.no

Echas Revisjon
regnskap; revisjon; skatt og avgift
echas.no

BDO
management consulting; skatt og avgift; transaksjonsrådgivning
www.bdo.no

ABR Regnskap AS
it-systemer; kurs; økonomisk rådgivning
abregnskap.com

S

samferdsel og infrastruktur (1)

Inger Hokstad AS
Jobber for å bedre dataflyt og samspill om 3D informasjons-modeller i samferdsel og infrastruktur-prosjekter.
Hovedaktivitet: BA-Nettverket, www.ba-nettverket.no, men også konsulentvirksomhet med samme hensikt/tema.
God kunskap om BIM/GIS/SOSI-standardisering.
www.ba-nettverket.no

Serviceledelse (1)

KarConsulting
KAR Consulting ble etablert mai 2011. Selskapet eies og drives av Kari-Anne Røisland.
Selskapet har fokus på salg, service, ledelse og HR.
Selskapet leverer oppdrag som kurs, foredrag, trening, prosesser, rekruttering, headhunting, management for hire og coaching.
Vi bruker også verktøy som mystery shopper, adferdsprofiler, kundeundersøkelse, medarbeider og lederundersøkelse.

Mitt serviceløfte til deg som kunde er:
Gjøre mitt aller beste
Sette meg inn deres situasjon
Gi ærlige tilbakemelding for videre utvikling av bedriften

Hvilken forskjell gjør dette for dere?
En reel mulighet for diskusjon og refleksjon som kan føre til endringer og forbedringer i kundeopplevelsen

Hvilken forskjell gjør dette for deres kunder?
At kundefokus og serviceopplevelsen hos deres forsterkes

www.karconsulting.no

Sikkerhet (5)

travelmanager.no
travelmanager.no tilbyr reiseadministrasjon som en tjeneste med mål om å effektivisere, kostnadsoptimalisere og strukturere drift av reisetjenester. Med bred kompetanse, erfaring som forretningsreisende og lang fartstid fra reiselivsbransjen tilbys rådgivning og alt av tjenester din bedrift måtte behøve for å drive deres travel management enda mer effektivt og profesjonelt med viktig fokus på sikkerhet for de reisende.
www.travelmanager.no

Conax
betal-tv; datasikkerhet; netthandel
www.conax.com

Trygge rom
digitalisering; låser; sikkerhetsløsninger
www.tryggerom.no

Securitas
alarmanlegg; vakttjenester
www.securitas.com

House of Control
dataprogramvare og -utvikling; vakttjenester
www.houseofcontrol.no

Skoler og undervisning (4)

Lær Kinesisk AS
Lær Kinesisk AS hjelper norske bedrifter som ønsker å satse på det kinesiske markedet ved undervisning i kinesisk kultur, språk og kommunikasjon. Lær Kinesisk AS holder kurs, foredrag, oversetter og rådgir. Jan Erik Christensen som startet Lær Kinesisk AS har bodd i Kina og Taiwan i 15 år. Jan Erik har en doktorgrad i kinesisk litteratur, og er faglærer i kinesisk i Bærum kommune. En av de største kundene til Lær Kinesisk AS er Huawei, der vi underviser i kinesisk til de norske ansatte.
www.laerkinesisk.no

Reaktorskolen
kurs; voksenopplæringstjenester
www.reaktorskolen.no

Norges Toppidrettsgymnas (NTG)
idrett; ungdomsskole; videregående skole
www.ntg.no

Norges Realfagsgymnas (NRG)
realfag; videregående skole

Språkskole (1)

Lær Kinesisk AS
Lær Kinesisk AS hjelper norske bedrifter som ønsker å satse på det kinesiske markedet ved undervisning i kinesisk kultur, språk og kommunikasjon. Lær Kinesisk AS holder kurs, foredrag, oversetter og rådgir. Jan Erik Christensen som startet Lær Kinesisk AS har bodd i Kina og Taiwan i 15 år. Jan Erik har en doktorgrad i kinesisk litteratur, og er faglærer i kinesisk i Bærum kommune. En av de største kundene til Lær Kinesisk AS er Huawei, der vi underviser i kinesisk til de norske ansatte.
www.laerkinesisk.no

T

Telecom (3)

Alltelefoni
Mobilt Bedriftsnett med Telenor-dekning.
Sentralbordløsninger.
Mobiltelefoner, hodesett og utstyr.
Internett (fiber).
Ett kontaktpunkt.

www.alltelefoni.no

Talkmore
abonnementer; mobiltelefoni; support
www.talkmore.no

Djuice
abonnementer; mobiltelefoni; telekommunikasjon
www.djuice.no

Teppeleverandør (1)

Leko Matter
Leko Matter driver med utleie av matter til inngangspartier. I tillegg driver vi med salg av ulike matterprodukter som logomatter, avlastningmatter, skrapermatter og kjørematter, Vi er 17 ansatte og har en omsetning på ca 20 millioner.
www.leko.no

Transport (3)

Move About AS
www.moveabout.no

Transportsentralen Asker og Bærum
avfallshåndtering; betongtransport; renovasjon
www.tab.no

eXpedinor
lager; transport; truckutleie
www.expedinor.no

Treningssenter (1)

Barry`s Bootcamp
Gruppetreningskonsept hentet fra Los Angeles.
Økter som kombinerer intensive intervaller på tredemølle med styrketrening.
Nattklubbstemning og motiverende trenere gjør at du virkelig gir alt.
Velutstyrte garderober, og egen FuelBar med proteinshakes lagd på bestilling.www.barrysbootcamp.com

Trykkeri (4)

07 Media AS
Lite designkontor som jobber med branding og markedsføring på tvers av flater og kanaler. Vi har lang erfaring med branding, identitetsbygging, konseptutvikling og kampanjer og jobber med både store og små kunder.
Vårt mål er å bidra til våre kunders verdiskaping gjennom tett samarbeid over tid.

07.no

XLP Extra Large Print
bannere; messestand; rollup
www.xlp.no

HG Media
HG Media leverer alt av design, trykk og dekor.
Som det største trykkeriet mellom Oslo og Drammen er vi en naturlig samarbeidsparter i Bærum.
I våre lokaler på Rud produserer vi alt fra større og mindre trykksaker til foliering av lokaler og biler.
Med fagfolk, erfaring og egne montører leverer vi både kvalitet og gode priser.


www.hgmedia.no

Allkopi
dekor og utsmykning; messeløsninger; rollup
www.allkopi.no

V

Vaskeri (1)

Leko Matter
Leko Matter driver med utleie av matter til inngangspartier. I tillegg driver vi med salg av ulike matterprodukter som logomatter, avlastningmatter, skrapermatter og kjørematter, Vi er 17 ansatte og har en omsetning på ca 20 millioner.
www.leko.no

Velvære (1)

Petite Frisørene
fargebehandling; hårklipp; styling
www.petite.no

Vikartjenester (4)

Azets People
rekruttering; stillingsutlysninger
www.visma.no

Manpower
stillingsutlysninger
www.manpower.no

Arba Inkludering
barnehagedrift; grafiske tjenester og produkter; vaktmestertjenester
www.arba.no

Adecco Norge
rekruttering; stillingsutlysninger
www.adecco.no

Visittkort (1)

Hovedsamarbeidspartnere

TelenorDNV-GLNorconsultEquinorAsplan ViakPBT-GruppenLundin NorwaySwecoLøvenskioldBaker Hughes a GE CompanySandvika StorsenterNorkartFranzefossDNBAzets