Språk-coaching i norsk

Vi tilbyr egen språk-coach på jobben

Vår språk-coach følger medarbeideren i arbeidssituasjonen og gir coaching på muntlig og skriftlig aktivitet/arbeid.

www.briga.no
M: +47 476 09 350
wasim@briga.no

Hovedsamarbeidspartnere

TelenorDNV-GLNorconsultEquinorAsplan ViakPBT-GruppenLundin NorwaySwecoLøvenskioldBaker Hughes a GE CompanySandvika StorsenterNorkartFranzefossDNBAzets