Thon Hotel Oslofjord har fylkets beste frokost!

Bærum Næringsråd gleder seg over medlemmer som får positiv omtale og utmerker seg. Thon Hotel Oslofjord, vår mest brukte lokasjon for frokostmøter, har blitt kåret til vinner av Haugen Gruppens «Twinings Best Breakfast» i konkurranse med 400 hoteller. Vi gleder oss over dette og gratulerer hotelldirektør Camilla Røstad og hennes stab med kåringen!

OBOS med klar tale vedrørende Fornebubane – staten må betale!

Innlegget i dagens Budstikke er en oppfølger av gårsdagens der Telenor sjef Jon Fredrik Baksaas uttalle seg om grunneierbidraget til finansiering av Fornebubane. Både fylkesordføreren og nå også OBOS følger opp debatten. Vi tar opp tema på vår konferanse 13. oktober hvor både Fornebualliansen og Ruter er representert. Dagen artikkel i Budstikka her

Telenorsjefen uttaler seg om viktigheten av Fornebubane!

Dette innlegget i Budstikka viser hvor aktuell Næringslivsdagen 2014 er i forhold til tema Fornebu. Kom på konferansen og hør Bærums ordfører, Administrerende direktør i Ruter og Fornebualliansen uttale seg. 150 påmeldt til konferansen i dag! Les artikkel i Budstikka her Og tilsvaret fra Fylkesordfører Anette Solli kan du lese om her

Omvisning i Powerhouse på Kjørbo – Takk til Asplan Viak!

I overkant av 50 møtte til Bærum Næringsråds nettverkstreff og omvisning hos Asplan Viak som holder til det mye omtalte PowerHouse på Kjørbo. Administrerende direktør Øivind Mork og Bente Haukland Næss var vertskap for arrangementet. Det bvar hyggelig stemning og stor interesse for foredraget om Powerhouse,  samt omvisningen i etterkant. Vi takker Asplan Viak for…

Bedriftsbesøk med ordføreren hos Norsk Tilhengersenter på Høvik

Ordfører Lisbeth Hammer Krog avla Norsk Tilhengersenter et besøk torsdag 11. september, som et ledd i hennes engasjement for næringslivet i Bærum. Ordfører Lisbeth Hammer Krog og leder for Bærum Næringsråd Ane Mjaaseth møtte ledelsen i det familieeide selskapet Norsk Tilhengersenter: daglig leder Dag Borgenhov, salgssjef Kristoffer Borgenhov og markedssjef Mathias Borgenhov. Sammen med næringslivet…

Vellykket frokostmøte med ADVnor, BDO, Brækhus Dege og Formuesforvaltning!

Vel 50 møtte frem for å høre om «bevisste veivalg  for å øke og sikre verdier». ADVNor, Brækhus Dege, BDO og Formuesforvaltning har lang erfaring i å samarbeide med grundere og næringslivsledere. De erfarer dessverre alt for ofte at de trekkes inn i et samarbeid noe sent. Små endringer i en tidlig fase vil kunne…

Bærum næringsråd synliggjør og profilerer medlemmene!

Norconsult har vært medlem av Bærum Næringsråd i flere år, og har vært involvert i flere prosjekter i regi av næringsrådet; blant annet i forbindelse med skole/næringslivssatsingen, og Næringslivsdagen. Næringsrådet er en viktig aktør som bidrar til å bedre rammebetingelsene for næringslivet i kommunen, samt fremme viktige og nødvendige saker både i form av prosjektarbeid…

Fornebubanens trasé i Bærum!

Forslaget til reguleringsplan for  t-banelinjen fra Lysaker og ut på Fornebulandet er ferdig. Akershus fylkeskommune har utarbeidet forslaget som skal behandles i fylkestingets hovedutvalg for samferdsel onsdag i neste uke. Se artikkel i Budstikka her Les også at reguleringsplanen er sendt Bærum Kommune her

E-18 utbyggingen – hvordan påvirker dette trafikken?

Budstikka skriver i et innlegg 1. september om hvordan E-18 utbyggingen vil påvirke trafikken på veiene i utbyggingsperioden. Bærum næringsråd skal følge utviklingen og fremdriften og holde medlemmene oppdatert underveis. Les sak i Budstikka her

Hovedsamarbeidspartnere

TelenorDNV-GLNorconsultLøvenskioldGE Oil & GasJM EntreprenødSwecoEquinorAsplan ViakNorkartFranzefossLundin NorwayDNBAzets