Får direkte kontakt med lokale næringslivsaktører!

«Brækhus Dege advokatfirma DA har 60 advokater med kontorer i Oslo, Sandvika og Ski. Vi gir bistand innen hele det privat- og forretningsmessige område. Sandvikakontoret har lokal kunnskap og handlekraft. Virksomheten og veksten er særlig innen SMB markedet. Ved vårt medlemskap i Bærum Næringsråd og deltakelse på arrangementene får vi direkte kontakt med lokale næringslivsaktører.»»

Advokatfirma Brækhus Dege bisto med kurs i jus for småbedrifter

Torsdag kveld avholdt Advokatfirma Brækhus Dege et 3 timers kurs i jus for småbedrifter for 13 nyetablerte selskaper i Sandvika. Kurset var nyttig med mange gode tips og råd for den som skal starte egen bedrift eller er nyetablert. Kurset inneholdt blant annet temaer fra avtalerett, husleierett, kjøp- og forbrukerkjøpsrett, arbeidsrett og varemerke, domene og…

Unikt samarbeid mellom skole og næringsliv!

Bærum næringsråd, Terramar og Bærum kommune ved Hundsund skole har et pågående samarbeid om prosjektbasert læring. Hundsund ungdomsskole på Fornebu og konsulentselskapet TerraMar på Lysaker har i to år gjennomført prosjektet «Digitale sprell – prosjekt som arbeidsform». Til høsten kan sannsynligvis et slikt samarbeid utvides til to nye skoler i kommunen, med Telenor og Simula…

Ser frem til Næringslivsdagen

Company Pulse har deltatt på flere spennende frokostmøter og stiftet nye kontakter gjennom Bærum næringsråds arrangementer. Til høsten vil vi delta på «Næringslivsdagen 2014» og ser frem imot og utvide vårt nettverk ytterligere. Company Pulse – analyse av arbeidsmønstre, medlem av Bærum næringsråd siden 2014. Karin Jansson Company Pulse 

Et must å være medlem

Medlemsskap i Bærum næringsråd har åpnet svært mange dører for oss samt gitt oss innblikk i næringslivet i Bærum på en unik måte. Vi har blitt kjent både faglig og sosialt med så vel ledere som andre ansatte i bedriftene. En unik mulighet og et must å være medlem dersom man ønsker business på tvers…

Viktig med lokalt næringsliv

For Accurate Equity er det lokale næringslivet en viktig arena. Gjennom vårt medlemskap i Bærum næringsråd har vi stiftet bekjentskap med mange spennende bedrifter og menneskene bak disse bedriftene. For oss har Bærum næringsråd fungert som en arena for kompetanse- og nettverksbygging. Arrangementene vi har deltatt på har vært godt organisert og fungert som produktiv variasjon…

Medlemskontingenten inntjent

Som nystartet bedrift er det uvurderlig å få tilgang til et nettverk av virksomheter i nærområdet. Kontakter vi fikk på den første nettverksfrokosten ledet til oppdrag som gjør at vi allerede har tjent inn medlemskontingenten. Bjørn O. Hopland SmartEndring         

Holdes oppdatert

Dette er en ypperlig måte for oss til å bli kjent med næringslivet i Bærum og å holde oss oppdatert på hva som skjer i vårt område. Det er hyggelig å treffe kunder på denne måten. Anne- Kate Brekke Temp-team

Trives som medlem

Det er inspirerende, nyttig og sosialt å være medlem. Vi har vært med i mange år og det viktigste er å treffe nye mennesker fra ulike bransjer. Det er alltid en god start på dagen når vi er med på frokostmøtene med gode innlegg, smakfulle retter og hyggelige samtaler med andre medlemmer. Vi har i løpet av…

Munch design har formgitt Bærum næringsråds grafiske profil

Bærum næringsråd får stadig nye med­lem­­mer, og vi samarbeider og har dialog med ungdom under utdannelse, nær­ings­livet og politiske aktører. Det gjør at vi utfordres til å møte nye og mange forvent­ninger, og vi må være imøtekommende og nyskapende. Munch design er et av våre medlemmer og har formgitt ny logo, grafisk profil, trykksaker og…

Hovedpartnere

TelenorDNV-GLNorconsultLøvenskioldGE Oil & GasJM EntreprenødSwecoEquinorAsplan ViakNorkartFranzefossLundin NorwayDNBAzets