Brækhus Advokatfirma har blitt til Advokatfirmaet Dehn DA i Sandvika!

Brækhus Advokatfirma har besluttet å flytte virksomheten til Oslo, så da har våre gode venner Johan Mølbach-Thellefsen og flere av de andre vi kjenner godt,  startet Advokatfirmaet Dehn DA i samme lokaler. Vi er glad for å følge disse videre og ønsker lykke til med videre satsing  lokalt i vår kommune.

Gledelig Jul!

Julen 2018 Kjære medlemmer & samarbeidspartnere, Nok et aktivt år nærmer seg slutten, og vi takker dere for engasjement, innspill og gode dialog – vårt arbeid er basert på deres tilbakemeldinger rundt ønsker og behov! Neste år har vi foreslått noen nye formater å møtes på I tillegg til næringslivsfrokostene, og med bakgrunn i deres…

Sandvika – byen for fremtiden!

Sandvika trenger flere mennesker og boliger for å skape mer liv i byen. Grønne lunger og møteplasser blir også viktig i fremtidens Sandvika. Fremtidens Stor-Sandvika strekker seg fra Kjørbo i vest, til Hamang, Bjørnegård og Franzefoss i nord. Dette, sammen med Lakseberget og Kadettangen i øst og sør, vil bli nye byområder som omkranser den gamle…

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 – Offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan for Nordby i Bærum

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 varsler ved dette offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan for ny adkomsttunnel ved Nordby (i Bjørumdalen), i Bærum kommune. Se brev med kart i vedlegg. Reguleringsplanen for Nordby legges ut på prosjektets nettside (https://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/ringeriksbanenoge16/) i løpet av dagen i dag. Merk frist for innspill: 9. januar 2019. Det blir arrangert Folkemøte…

TV- Aksjonen 2018 Følg oppfordring fra ordfører – gi ditt bidrag!

Kjære næringslivsleder, TV-aksjonen 2018 går av stabelen søndag 21. oktober og inntektene i år går til Kirkens Bymisjons arbeid for å skape et varmere og mer inkluderende samfunn. Bærum er en giverglad kommune og for meg som ordfører, er jeg svært stolt over den innsatsen og støtten kommunens næringsliv i alle år har bidratt med.…

Vi trenger kandidater til kåringen av årets bedrift i Bærum!

Vi ønsker kandidater til årets bedrift i Bærum. Juryarbeidet starter i begynnelsen av oktober,  og selve kåringen vil foregå i februar. Det er Nordea som står bak intiativet og i juryen sitter foruten representanter fra Nordea, Bærum næringsråd, Budstikka og Bærum kommune. Kandidater kan sendes til post@bn.no Statutter §1. Prisen ”Årets Bedrift i Bærum” er…

Etablerertjenesten i Asker og Bærum – høstprogram 2018!

Bærum næringsråd har blitt valgt som leverandør til Etablerertjenesten 2018,  sammen med Asker næringsråd og Kvinner i Business. Vi skal i løpet av en 5 års periode fremover levere kurs, veiledning og gründercafe – i tillegg til et menorprogram, Gründersjansen og relevante møteplasser for gründere og nyoppstartede virksomheter. Bærum næringsråd har også inngått en samarbeidsavtale…

Prosjekt «Fremtidens Næringsparker» i sluttfase.

Bærum næringsråd har fått i oppdrag fra varaordfører Ole kristian Udnes å komme med innspill til hva næringsparkene i Bærum har av næringsvirkdomhet pt, og hvordan disse eventuelt vil se ut i fremtiden. Vi har satt ned en prosjektgruppe om har hatt flere  møter, og vi har hyret inn Norconsult som faglig alibi i arbeidet.…

Hovedsamarbeidspartnere

TelenorDNV-GLNorconsultLøvenskioldBaker Hughes a GE CompanyJM EntreprenødSwecoEquinorAsplan ViakNorkartFranzefossLundin NorwayDNBAzets