Prosjekt «Fremtidens Næringsparker» i sluttfase.

Bærum næringsråd har fått i oppdrag fra varaordfører Ole kristian Udnes å komme med innspill til hva næringsparkene i Bærum har av næringsvirkdomhet pt, og hvordan disse eventuelt vil se ut i fremtiden. Vi har satt ned en prosjektgruppe om har hatt flere  møter, og vi har hyret inn Norconsult som faglig alibi i arbeidet.…

Gründersjansen 2018 er nå igang og vi har skaffet mentorer til alle adeptene!

I samarbeid med Asker næringsråd, IMDI og Asker kommune arrangerer vi Gründersjansen 2018. Gründersjansen 2018 er et halvårlig mentoring/støtteprogram for 20 personer med innvandrerbakgrunn som er bosatt i Asker eller Bærum, og som ønsker å starte opp egen bedrift. Deltakerne får egen mentor fra næringslivet i Asker eller Bærum som følger kandidaten i seks måneder.…

Vinnere av Innovasjonscamp 2018

Vi gratulerer vinnere av Innovasjonscamp 2018 og takker alle som har stilt opp for oss som jurymedlemmer! 1. Zelo Company, Rykkinn 2. Pay Back, Ringstabekk 3. Grønn Glede, Belset Bedriftene som stilte opp i juryarbeid var; Azets, Nordea, Advokatfirma Brækhus, Handelsstedet Bærums Verk, Norconsult, PBT Gruppen, Arba, Econtrol, Explorius, Multiconsult Analyse og Strategi, Eiksmarka Rotary,…

Innovasjonscamp 2018 er i gang!

I dag starter juryarbeidet i forbindelse med Innovasjonscamp 2018 på alle ungdomsskolene i Bærum. Det stiller ca 40 medlemmer fra næringslivet, sammen med representanter fra kommunen og Ungt Entreprenørskap til denne spennende jobben. Lykke til med jobben og tusen takk for at dere vil være med å bidra! Takk til Azets, Nordea, Advokatfirma Brækhus, Handelsstedet…

Næringsplan klar til politisk behandling i løpet av våren/sommeren!

Næringssjef Tore Gulli sier at Næringsplanen blir presentert i løpet av de neste seks månedene, og det er bra. Nå er Klimastrategien for Bærum kommune vedtatt, og det er denne som har forårsaket utsettelsen av avrbeidet med næringsplanen. Bærum næringsråd er høringsinnstans og vil på vegne av medlemmene kommentere på denne når den blir presentert.…

Årsmøte gjenomført med over 80 medlemmer tilstede!

Årsmøtet i Bærum næringsråd ble gjennomført onsdag 21. mars på Henie Onstad Kunstsenter. Over 80 medlemmer var tistede på selve årsmøtet og gjester Bærum kommune og Asker næringsråd kom til tapas og minglig og for å høre årsmøteforedraget med Arthur Buchardt. Det ble gjennomført valg av styre- og råd samt revisor for 2018. Styret består…

Første bedriftsbesøket i 2018 i Mølladammen Næringspark!

Det første bedriftsbesøket med ordføer Lisbeth hammer Krog i 2018,  fant sted i Mølladammen Næringspark i Lommedalen. En velfungerende og flott næringspark. Takk til Per Arne Pedersen for presentasjon og omvisning. Hyggelig også å møte venner fra Handelsbanken og Krogsveen næring på møtet.

Hovedpartnere

TelenorDNV-GLNorconsultLøvenskioldGE Oil & GasJM EntreprenødSwecoEquinorAsplan ViakArba InkluderingFranzefossLundin NorwayDNBAzets