Her vil det finnes lenker til aktuelle politiske saker som Bærum næringsråd er opptatt av eller som medlemmer kan være engasjert i. Gi oss gjerne tips og hint dersom det finnes saker i regionen vi bør lenke til.

Bærum kommune
Strategisk næringsplan
Fornebubanen – planforslag for området Fornebu – Lysaker
Sandvika – byen i Bærum
Planprogram Stabekk sentrum
Kommuneplanens arealstrategi
Ny E18
Fossum områderegulering – fastsetting av planprogram
Stedsutvikling Høvik

Hovedsamarbeidspartnere

TelenorDNV-GLNorconsultEquinorAsplan ViakPBT-GruppenLundin NorwaySwecoLøvenskioldBaker Hughes a GE CompanySandvika StorsenterNorkartFranzefossDNBAzets