Bærum Næringsråd har på oppdrag fra Bærum kommune nedsatt en prosjektgruppe som skal vurdere fremtidens næringsparker i Bærum. Gruppen har avholdt 5 møter hvor vi har diskutert status og problemstillinger, men i utgangspunktet fokusert på nye markedsmuligheter.

Norconsult og Bedriftsmegler1 har i tillegg utført analyse- og utredningsarbeid.

Næringsparkene spiller en meget viktig rolle i Bærum, både med tanke på allsidige, kortreiste og bærekraftige arbeidsplasser,  men også ut fra deres relative størrelse i forhold til øvrig næringsliv.

Næringsparkene har en stor mulighet til videre utvikling og vekst som allsidige næringsparker ved å tilpasse seg nye markedsmuligheter knyttet til endringer i handelsmønster, nye logistikkløsninger og ikke minst de fundamentale endringene som skjer med næringslivet i Groruddalen i Oslo.

Fylkeskommunens varsler om en smal og rigid definisjon av plasskrevende handel er meget utfordrende, og medfører at næringsparkene har behov for større grad av fleksibilitet på kommunalt nivå, for å møte fremtidens utfordringer i næringsutviklingen. Dette er i utgangspunktet ikke ønskelig, da dette kan føre til ulike tolkninger og ulik behandling av begrepet. Vi mener derfor at dette burde vært løst mellom kommune og fylkeskommune.

For å utnytte mulighetene som ligger i videre utvikling, er det en forutsetning at de enkelte næringsparker har en tydelig og koordinert strategi og god dialog med kommunen.
Sluttrapport_prosjekt_Fremtidens_Naeringsparker
2018-06-14_Naeringsparker_i_Baerum_Baerum_Naeringsrad_Norconsult_2018

Ved spørsmål ta kontakt på post@bn.no

 

Hovedsamarbeidspartnere

TelenorDNV-GLNorconsultEquinorAsplan ViakLundin NorwayLøvenskioldBaker Hughes a GE CompanyNorkartBærum kommuneFranzefossDNBAzetsSandvika Storsenter