Årets gründer 2020 – Vi trenger gode kandidater!

VI SØKER KANDIDATER TIL ÅRETS GRÜNDER I ASKER OG BÆRUM 2020 For sjette gang skal det deles ut en pris på kr 25.000 til en gründer fra Asker eller Bærum som har utmerket seg spesielt og har lykkes med sin lille eller store idé. Vi søker i disse dager etter gode kandidater og ønsker innspill…

TV- Aksjonen 2020/ Vi oppfordrer næringslivet til å være med å bidra

TV- Aksjonen 2020 – hilsen fra ordfører og varaordfører Kjære næringslivsleder, TV-aksjonen 2020 går av stabelen søndag 18. oktober og inntektene i år går til WWFs arbeid for å bekjempe plast i havet. Åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år. Plasten truer ikke bare dyrelivet, men også oss. En fjerdedel av plasten i…

Tilbud om kompetansehevingstiltak for små- og mellomstore bedrifter!

Bærum kommune tilbyr via Bærumspakken styrking av SMB bedrifter gjennom rettede kompetansetiltak. På vegne av Bærum kommune, gjennomfører Bærum næringsråd dette prosjektet som prosjekteier, og deltakelsen blir gratis for bedriftene.  SMB segmentet er grunnfjellet i norsk næringsliv, også i Bærum. Et viktig skritt for å sikre bedriftene langsiktig, er kompetanseheving som raskt kan omdannes i…

Husleiestøtte til gründere i forbindelse med Bærumspakken!

Bærum kommune tilbyr via Bærumspakken en lokal støtteordning for gründerbedrifter med behov for refusjon av husleie. Bærum næringsråd er prosjekteier og gjennomfører utbetalinger på vegne av Bærum kommune. Kriterier for å kunne søke om husleiestøtte.; Foretaket må ha registrert adresse i Bærum. Foretaket må ha faste husleiekostnader for å kunne motta tilskudd. Som faste kostnader…

Gratis rådgivningstjeneste – Tiltakspakke COVID-19

  GRATIS HJELPEPORTAL TIL ALLE VIRKSOMHETER I BÆRUM! Vårt næringsliv sliter med mange ulike utfordringer i forbindelse med unntakstilstanden  som koronaviruset har skapt. Svært mange bedrifter er sårbare for de endringer som skjer, og er usikre på hvilke praktiske tiltak de skal gjøre. Bærum næringsråd og Bærum kommune har i fellesskap lansert en digital kanal…

HAR DET I BÆRUM – en kampanje med hensikt å bidra til økt lokal handel, både blant privatpersoner og mellom næringsdrivende.

Lokalsamfunn er lagarbeid og lokal handel skaper gode lokalsamfunn. Når du handler lokalt, bidrar du til å gjøre ditt eget lokalmiljø rikere. Lokale virksomheter støtter lokale lag og foreninger. Handler du lokalt bidrar du aktivt til å bygge et godt lokalmiljø. Det innebærer gode muligheter for interessant arbeid, godt handels- og tjenestetilbud og ikke minst…

VI TILBYR GRATIS KOMPETANSEHEVING FOR PERMITTERTE OG ARBEIDSLEDIGE

  Myndighetene har bevilget ekstra midler til kompetanseheving for de som er rammet av koronakrisen. I samarbeid med Handelshøyskolen BI tilbyr vi nå gratis nettbaserte kurs til permitterte og ledige. Utnytt tiden i høst til å øke din kompetanse innen temaer som arbeidslivet etterspør. I samarbeid med Handelshøyskolen BI gir Bærum næringsråd alle som er…

Gratis kurs i bærekraftig og grønn vekst for arbeidsledige og permitterte

Myndighetene har bevilget ekstra midler til kompetanseheving, og Bærum næringsråd kan nå i samarbeid med Handelshøyskolen BI tilby gratis nettbaserte kurs til permitterte og ledige. Utnytt tiden til å øke din kompetanse innen et tema som arbeidslivet etterspør! Øk din kompetanse på bærekraft og grønn vekst I samarbeid med Handelshøyskolen BI gir Bærum næringsråd alle…

Kandidater til Mangfoldsprisen

Mangfoldsprisen i regi av IMDI er statens utmerkelse for fremragende bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet. Formålet med prisen er å fremme etnisk mangfold, bedre bruk av innvandreres kompetanse og øke rekruttering av innvandrere i arbeidslivet. Både store og små virksomheter, offentlige og private kan foreslås, og hvem som helst kan foreslå. Prisen går til…

Hovedsamarbeidspartnere

TelenorDNV-GLNorconsultEquinorAsplan ViakLundin NorwayLøvenskioldBaker Hughes a GE CompanyNorkartBærum kommuneFranzefossDNBAzetsSandvika Storsenter