Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 – Offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan for Nordby i Bærum

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 varsler ved dette offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan for ny adkomsttunnel ved Nordby (i Bjørumdalen), i Bærum kommune. Se brev med kart i vedlegg. Reguleringsplanen for Nordby legges ut på prosjektets nettside (https://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/ringeriksbanenoge16/) i løpet av dagen i dag. Merk frist for innspill: 9. januar 2019. Det blir arrangert Folkemøte…

TV- Aksjonen 2018 Følg oppfordring fra ordfører – gi ditt bidrag!

Kjære næringslivsleder, TV-aksjonen 2018 går av stabelen søndag 21. oktober og inntektene i år går til Kirkens Bymisjons arbeid for å skape et varmere og mer inkluderende samfunn. Bærum er en giverglad kommune og for meg som ordfører, er jeg svært stolt over den innsatsen og støtten kommunens næringsliv i alle år har bidratt med.…

Vi trenger kandidater til kåringen av årets bedrift i Bærum!

Vi ønsker kandidater til årets bedrift i Bærum. Juryarbeidet starter i begynnelsen av oktober,  og selve kåringen vil foregå i februar. Det er Nordea som står bak intiativet og i juryen sitter foruten representanter fra Nordea, Bærum næringsråd, Budstikka og Bærum kommune. Kandidater kan sendes til post@bn.no Statutter §1. Prisen ”Årets Bedrift i Bærum” er…

Etablerertjenesten i Asker og Bærum – høstprogram 2018!

Bærum næringsråd har blitt valgt som leverandør til Etablerertjenesten 2018,  sammen med Asker næringsråd og Kvinner i Business. Vi skal i løpet av en 5 års periode fremover levere kurs, veiledning og gründercafe – i tillegg til et menorprogram, Gründersjansen og relevante møteplasser for gründere og nyoppstartede virksomheter. Bærum næringsråd har også inngått en samarbeidsavtale…

Prosjekt «Fremtidens Næringsparker» i sluttfase.

Bærum næringsråd har fått i oppdrag fra varaordfører Ole kristian Udnes å komme med innspill til hva næringsparkene i Bærum har av næringsvirkdomhet pt, og hvordan disse eventuelt vil se ut i fremtiden. Vi har satt ned en prosjektgruppe om har hatt flere  møter, og vi har hyret inn Norconsult som faglig alibi i arbeidet.…

Gründersjansen 2018 er nå igang og vi har skaffet mentorer til alle adeptene!

I samarbeid med Asker næringsråd, IMDI og Asker kommune arrangerer vi Gründersjansen 2018. Gründersjansen 2018 er et halvårlig mentoring/støtteprogram for 20 personer med innvandrerbakgrunn som er bosatt i Asker eller Bærum, og som ønsker å starte opp egen bedrift. Deltakerne får egen mentor fra næringslivet i Asker eller Bærum som følger kandidaten i seks måneder.…

Vinnere av Innovasjonscamp 2018

Vi gratulerer vinnere av Innovasjonscamp 2018 og takker alle som har stilt opp for oss som jurymedlemmer! 1. Zelo Company, Rykkinn 2. Pay Back, Ringstabekk 3. Grønn Glede, Belset Bedriftene som stilte opp i juryarbeid var; Azets, Nordea, Advokatfirma Brækhus, Handelsstedet Bærums Verk, Norconsult, PBT Gruppen, Arba, Econtrol, Explorius, Multiconsult Analyse og Strategi, Eiksmarka Rotary,…

Hovedpartnere

TelenorDNV-GLNorconsultLøvenskioldGE Oil & GasJM EntreprenødSwecoEquinorAsplan ViakArba InkluderingFranzefossLundin NorwayAzetsDNB