Prosjekter

Bærum Næringsråd gjennomfører en rekke prosjekter, både som en del av sin strategiske plan og som følge av et tett samarbeid med Bærum kommune via en partnerskapsavtale og kommunens strategiske næringsplan

Innovasjonscamp for Bærumskolen 2024

Destinasjon Bærum

Bedriftsbesøk

StartUp Asker og Bærum – en tjeneste for oppstartsselskaper i Asker og Bærum

Fagutdanning og lærlinger

Avsluttet – Kompetanseheving og styrking av SMB bedrifter gjennom rettede kompetansetiltak

Rådgivningstjenesten – nå lukket

Avsluttet: Gründerhjelp

Nyhetsbrev

"*" obligatorisk felt