Gründersjansen 2019

For andre året har vi sammen med Asker næringsråd fått tildelt midler fra IMDI for å gjennomføre Gründersjansen. GRÛNDERSJANSEN er et halvårlig mentoring-/støtteprogram for 20 personer med innvandrerbakgrunn, som er bosatt i Asker eller Bærum kommune og som ønsker å starte egen virksomhet. Programmet er støttet av IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet), og er gratis for…

Nytt samarbeid med «Torsdagsporten» på Fornebu!

Bærum næringsråd innleder samarbeid med «Torsdagsporten» for å kunne tilby enda en møteplass for våre medlemmer. Kort om TorsdagsPorten: «TorsdagsPorten» er et talkshow og folkemøte for de som bor eller jobber på Fornebulandet, i Bærum eller Oslo kommune. TorsdagsPorten skal være en sosiale møteplass for nettverksbygging, ideutveksling og deling av erfaring gjennom spennende historiefortelling og…

Fremtidens næringsparker – et prosjekt gjennomført for Bærum kommune

Bærum Næringsråd nedsatte på oppdrag fra Bærum kommune en prosjektgruppe som skulle  vurdere fremtidens næringsparker i Bærum. Gruppen  avholdt 5 møter i 2018,  hvor det ble diskutert status og problemstillinger, men i utgangspunktet fokusert på nye markedsmuligheter for næringsparkene i Bærum. Norconsult og Bedriftsmegler1 utførte i tillegg  analyse- og utredningsarbeid. Dette prosjektet ble ferdigstilt i…

Vi trenger kandidater til Mangfoldsprisen 2019!

Juryarbeidet er avsluttet og prisvinnere blir offentliggjort av Kunnskapsdepartementet i juni! Mangfoldsprisen er statens utmerkelse for fremragende bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet. Formålet med prisen er å fremme etnisk mangfold, bedre bruk av innvandreres kompetanse og øke rekruttering av innvandrere i arbeidslivet. Både store og små virksomheter, offentlige og private kan foreslås, og hvem…

Ny Inkubator på Fornebu!

Energy.Invented  er en ny satsing i Solenergiklyngen for å koble mennesker og ideer på tvers av industri, akademia, finans og gi et tilbud om møteplasser og plattformer for samarbeid. Lokalet er på Fornebu. Her vil det være fleksible og faste kontor plasser som dere partnere kan benytte samt en rekke tjenester innen inkubasjon, forretningsutvikling, akselerator mm.…

Årsmøtet i Bærum næringsråd ble avholdt 28. mars!

Torsdag 28. mars ble vårt årsmøte avholdt på Henie Onstad Kunstsenter med rundt 115 deltakere, god stemning under tapas og mingling og en spennende & humørfylt politikerdebatt som skapte stort engasjement! Takk til aktive og engasjerte medlemmer, til styre & råd og til politikerne som så sporty stilte opp til debatt. Sammen skaper vi et…

Bærum kommune og NTNU inngår avtale om faglig samarbeid og prosjekter!

I dag undertegnet Bærum kommune og NTNU en avtale som  som skal videreutvikle og styrke samarbeid om forskning og innovasjon. – Avtalen vil bidra til innovasjon og utvikling av ny kunnskap og kompetanse om nåværende og fremtidige muligheter og utfordringer, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog. Samarbeidet starter med utlysning av fire PhD-prosjekter innen temaene «Samspill…

Innovasjonscamp 2019 starter tirsdag 2. april – takk til alle som stiller som jurymedlemmer!

I uke 14 skal vi igjen sammen med Ungt Entreprenørskap og Bærum kommune gjennomføre Innovasjonscamp 2019 for Bærumsskolen. Innovasjonscamp er utviklet for elever i ungdomsskolen og er en  treningsleir med fokus på kreativitet og nyskaping. Elevene får et reelt oppdrag med en definert problemstilling, som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom.…

Hovedsamarbeidspartnere

TelenorDNV-GLNorconsultEquinorAsplan ViakPBT-GruppenLundin NorwaySwecoLøvenskioldBaker Hughes a GE CompanySandvika StorsenterNorkartFranzefossDNBAzets