Bærum kommune og NTNU inngår avtale om faglig samarbeid og prosjekter!

I dag undertegnet Bærum kommune og NTNU en avtale som  som skal videreutvikle og styrke samarbeid om forskning og innovasjon. – Avtalen vil bidra til innovasjon og utvikling av ny kunnskap og kompetanse om nåværende og fremtidige muligheter og utfordringer, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog. Samarbeidet starter med utlysning av fire PhD-prosjekter innen temaene «Samspill…

Innovasjonscamp 2019 – Vi trenger jurymedlemmer til alle ungdomsskoler i kommunen!

I uke 14 skal vi igjen sammen med Ungt Entreprenørskap og Bærum kommune gjennomføre Innovasjonscamp 2019 for Bærumsskolen, og i den forbindelse trenger vi jurymedlemmer fra næringslivet. Nedenfor oversikt over de ulike skolene, og hvilket behov vi har for jurymedlemmer. Det er mulig å delta en dag eller flere dager, og jeg håper at det…

Nysgjerrig på vintersykling? La din bedrift teste elsykler gratis

Gjennom elsykkel-poolen SmartBike Bærum kan alle bedrifter i Bærum enkelt låne og teste ut elsykler – helt uten kostnader. Syklene lånes i tre uker av gangen, og leveres ferdig utstyrt med hjelm, sideveske og lås. Totalt lånes det ut 12 elsykler. Flere bedrifter i Bærum har deltatt i ordningen, og tilbakemeldingene har vært positive. Flere…

Spennende mentorordning på Norges realfagsgymnas – lyst å bli med?

NRG-skolene er ikke-kommersielle profilskoler med fokus på motivasjon, fordypning og mestring i matematikk, naturfag og teknologi. Vi har både ungdomsskole og videregående skole i Sandvika i Bærum. En av våre målsettinger er tett samarbeid med næringslivet slik at våre elever skal se nytteverdien av det de lærer på skolen. Du kan lese mer på www.nrg.no.…

Fremtidens næringsparker – et prosjekt gjennomført for Bærum kommune

Bærum Næringsråd nedsatte på oppdrag fra Bærum kommune en prosjektgruppe som skulle  vurdere fremtidens næringsparker i Bærum. Gruppen  avholdt 5 møter i 2018,  hvor det ble diskutert status og problemstillinger, men i utgangspunktet fokusert på nye markedsmuligheter for næringsparkene i Bærum. Norconsult og Bedriftsmegler1 utførte i tillegg  analyse- og utredningsarbeid. Dette prosjektet ble ferdigstilt i…

Kronikk i Budstikka – skevet av Einar Schultz

Velferden skal finansieres! Næringspolitikk i Bærum Einar Schultz, Styreleder i Bærum Næringsråd Kommunepolitikken og valget i 2019 skal sikkert handle mest om oppvekst, skole, bomiljø, omsorg og pleie. Bærum er i Norgestoppen på disse områdene. Alle gode velferds- og kulturtiltak skal finansieres, og det kan bare sikres gjennom gode arbeidsplasser i et velfungerende og bærekraftig…

Brækhus Advokatfirma har blitt til Advokatfirmaet Dehn DA i Sandvika!

Brækhus Advokatfirma har besluttet å flytte virksomheten til Oslo, så da har våre gode venner Johan Mølbach-Thellefsen og flere av de andre vi kjenner godt,  startet Advokatfirmaet Dehn DA i samme lokaler. Vi er glad for å følge disse videre og ønsker lykke til med videre satsing  lokalt i vår kommune.

Gledelig Jul!

Julen 2018 Kjære medlemmer & samarbeidspartnere, Nok et aktivt år nærmer seg slutten, og vi takker dere for engasjement, innspill og gode dialog – vårt arbeid er basert på deres tilbakemeldinger rundt ønsker og behov! Neste år har vi foreslått noen nye formater å møtes på I tillegg til næringslivsfrokostene, og med bakgrunn i deres…

Sandvika – byen for fremtiden!

Sandvika trenger flere mennesker og boliger for å skape mer liv i byen. Grønne lunger og møteplasser blir også viktig i fremtidens Sandvika. Fremtidens Stor-Sandvika strekker seg fra Kjørbo i vest, til Hamang, Bjørnegård og Franzefoss i nord. Dette, sammen med Lakseberget og Kadettangen i øst og sør, vil bli nye byområder som omkranser den gamle…

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 – Offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan for Nordby i Bærum

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 varsler ved dette offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan for ny adkomsttunnel ved Nordby (i Bjørumdalen), i Bærum kommune. Se brev med kart i vedlegg. Reguleringsplanen for Nordby legges ut på prosjektets nettside (https://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/ringeriksbanenoge16/) i løpet av dagen i dag. Merk frist for innspill: 9. januar 2019. Det blir arrangert Folkemøte…

Hovedsamarbeidspartnere

TelenorDNV-GLNorconsultLøvenskioldGE Oil & GasJM EntreprenødSwecoEquinorAsplan ViakNorkartFranzefossLundin NorwayDNBAzets