Kandidater til Mangfoldsprisen

Mangfoldsprisen i regi av IMDI er statens utmerkelse for fremragende bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet. Formålet med prisen er å fremme etnisk mangfold, bedre bruk av innvandreres kompetanse og øke rekruttering av innvandrere i arbeidslivet. Både store og små virksomheter, offentlige og private kan foreslås, og hvem som helst kan foreslå. Prisen går til…

Driver du virksomhet i Bærum tilbyr vi gratis rådgivning i forbindelse med koronapandemien!

I samarbeid med Bærum kommune og 25 medlemsbedrifter, har vi etablert en rådgivningstjeneste for alle virksomheter i Bærum. Tjenesten er også gratis for deg som holder til utenfor Bærum, dersom du er medlem av Bærum næringsråd. Mange har behov for praktiske råd og hjelp både når det gjelder søknader til krisepakken fra regjeringen, juridiske- og…

Årsmelding 2019!

Her ligger årsmeldingen for 2019 klar til nedlasting. Planen var å presentere denne på årsmøtet, men grunnet situasjonen med Corona viruset må vi utsette møtet på ubestemt tid. BN-Årsmelding 2019

E-18 – videoinnlegg til sentrale politikere!

Her viser vi  videoinnlegg som sendes til sentrale politikere i dag. Dette skulle vært «live» innlegg på frokostmøtet om E-18, men siden vi måtte avlyse, følger vi opp på denne måten. Administrasjonen i Bærum næringsråd sitter på hjemmekontor frem til påske, men er i fullt arbeid og tilgjengelige på e-post,  Skype og telefon Bygg E-18…

Årsmøtet i Bærum næringsråd utsatt!

Kjære medlemmer i Bærum næringsråd Bærum næringsråd tar ansvar og følger kommunale,  og nasjonale retningslinjer for å begrense smitte. I den forbindelse utsettes gjennomføring av det planlagte årsmøtet  24.mars,  og alle aktiviteter, uavhengig av antall deltakere,  innstilles i mars og april Gitt den ekstraordinære situasjonen, kan vedtektene avvikes hva gjelder kravet om når årsmøtet må…

Ny Nasjonal Transportplan – Hva ønsker politikerne i Bærum?

I formannskapet onsdag ble det blant annet vedtatt å prioritere disse prosjektene: Fullføring av første etappe av E18 Lysaker – Ramstadsletta som førsteprioritet for NTP første seksårsperiode. Sikre kontinuerlig fremdrift av E18 gjennom hele Asker og Bærum ved at etappe to Ramstadsletta – Slependen og etappe tre Slependen – Drengsrud sikres tilstrekkelig midler til planlegging,…

Fjern flaskehalsen på E18

– Vi trenger å fjerne den flaskehalsen Lysakerkrysset utgjør i dag. Konsekvensene E18 har for byutvikling i Bærum har vært mye omtalt. Næringslivets behov har i mindre grad kommet fram, derfor er vi glad for at våre medlemmer nå mobiliserer før Stortingets behandling, sier Einar Schultz, styreleder i Bærum Næringsråd. Mye står på spill når…

Innovasjonscamp i Bærumsskolen!

I uke 11, skal vi igjen, sammen med Ungt Entreprenørskap Akershus og Bærum kommune gjennomføre Innovasjonscamp for Bærumsskolen. Innovasjonscamp er utviklet for elever i ungdomsskolen, og er en treningsleir med fokus på kreativitet og nyskaping. Elevene får et reelt oppdrag med en definert problemstilling, som de skal presentere en løsning på, innen et avgrenset tidsrom.…

Næringssjef Tore Gulli, blir prosjektdirektør i Bærum ressursbank

Bærums næringssjef Tore Gulli har takket ja til ny stilling som prosjektdirektør i Bærum ressursbank. Bærum næringsråd takker for samarbeidet med næringssjefen og ønsker lykke til med ny spennende stilling! Bærum ressursbank er en strategisk satsing som skal håndtere og utnytte den store mengden overskuddsmasser fra bygging av Ringeriksbanen, Fornebubanen og ombygging av E16 og…

Bli Miljøfyrtårnsertifisert med Bærum næringsråd i 2020!

Som en videreføring av temaet «Bærekraftig næringsliv – hvordan lykkes sammen?» fra Næringslivsdagen, ønsker Bærum næringsråd å hjelpe næringslivet med grønn omstilling. Derfor har vi inngått et samarbeid med Norges største miljøsertifisering Stiftelsen Miljøfyrtårn og arrangerer Miljøfyrtårn-kurs med oppstart 16. januar 2020. Sted: Bærum næringsråd, Kjørboveien 20, Sandvika SAMLINGER: 1. samling: Torsdag 16. januar 12:30…

Hovedsamarbeidspartnere

TelenorDNV-GLNorconsultEquinorAsplan ViakPBT-GruppenLundin NorwaySwecoLøvenskioldBaker Hughes a GE CompanySandvika StorsenterNorkartFranzefossDNBAzets