Forretningshemmeligheter og annen informasjon på avveie

Velkommen til avklarende nettverksmøte om et viktig tema!

I samarbeid med SAK – Sandvika Advokatkontor, har vi gleden av å invitere til et viktig og for mange, komplisert tema i Bærum Kulturhus.

I vårt informasjonssamfunn blir relevant informasjon mere etterspurt enn noen gang, og noen kopierer ulovlig eller bruker ulovlig informasjon om både forretningsforhold, men også personopplysninger, kraftsensitiv informasjon med mer. Det foreligger etter Sandvika Advokatkontor sin oppfatning to-tre hovedutfordringer:

  1. Den første utfordringen har vært å beskrive hva som egentlig skal holdes konfidensielt og omfanget av det
  2. Den andre utfordringen har vært å beregne og få gjennomslag for hvilket økonomisk tap den krenkede eventuelt har lidt, altså beregning av erstatning og annet vederlag.
  3. Den tredje kan være hvordan man kan få stoppet en ulovlig bruk av forretningshemmeligheter.

Det er ikke uvanlig i forbindelse med avtaler og kontrakter å enten ha klausuler eller erklæringer om taushet- og konfidensialitet. Tradisjonelt kan dette ha vært mye «ord» uten særlig presist innhold, og uansett svært omfattende

Den nye loven om vern av forretningshemmeligheter trådte i kraft 01.01.2021 Der gis det rimelige anvisning på hva som kan anses som forretningshemmeligheter, og også hvordan ulovlig bruk kan stoppes, og hvordan man kan kreve erstatning og straff ved tyveri eller misbruk. Samtidig er det viktig å skille dette fra annen type beskyttelsesverdig informasjon, f.eks. personopplysninger, kraftsensitiv informasjon, sikkerhetsgradert informasjon mm.

Det vil også bli presentert en praktisk oppgave som løses i fellesskap.

For eventuelle faglige spørsmål eller innspill, kontakt advokat Anders Venemyr ved Sandvika Advokatkontor DA på telefon 90207755, eller e-post av@sandvikaadvokat.no

Nettverksmøtet er gratis, og det serveres enkel frokost fra kl. 08:00. Selve seminaret foregår kl. 08.30- kl. 10.00

Velkommen til informasjon og interessante samtaler rundt dette temaet 15. februar!

        

Har du spørsmål eller innspill til frokostmøtet, kontakt:

Gry Skådinn
Kommunikasjons- og markedssjef
gry@bn.no
Tel: 48193068

  • Dato : 15.02.2023
  • Tid : 08:00 - 10:30 (Europe/Oslo)
  • Sted: Bærum Kulturhus

Sted info

Claude Monets alle 27, Sandvika

Nyhetsbrev

"*" obligatorisk felt