Invitasjon til dialogmøte: Hvordan redusere bruken av engangskopper i kommunen?

Norge er i verdenstoppen i avfall fra emballasje. Det vil EU ha en slutt på. Er din bedrift klar for omstillingen som kreves?

Bærum og Lillestrøm kommune er en del av et større prosjekt hvor flere norske kommuner har gått sammen for å se på hvordan redusere bruken av engangskopper. Bakgrunnen for initiativet er endringene
som skjer på engangsemballasje i Europa og Norge gjennom både reguleringer og trender.

I samarbeid med Æra Strategic Innovation og WWF ønsker Lillestrøm og Bærum kommune derfor serveringsbransjen velkommen til et
dialogmøte, hvor vi vil presentere ny kunnskap på feltet og forespeilede regelverk. Sammen med dere ønsker vi å se på hvordan vi kan møte
endringene på en måte som skaper verdi for lokalsamfunn, næringsliv og miljøet.
Vi legger opp til diskusjon om muligheter og barrierer knyttet til å redusere engangskopper i byrommet, og alle innspill vil bli tatt med videre i prosessen. Vi deler også resultater fra en studie Oslo kommune nylig har gjennomført sammen med Æra Strategic Innovation, som har sett på hvordan få til reduksjon av engangskopper i byrommet, med fokus på on-the-go adferd.

Innspill fra bransjen er helt nødvendig, slik at vi sammen kan finne gode løsninger som vil fungere for alle parter. Vi håper derfor at en eller flere relevante personer fra din bedrift har mulighet til å delta.

Link til påmelding finner du her: https://forms.office.com/r/X5APiPrHuA?origin=lprLink
For eventuelle spørsmål, ta kontakt med cleas.book@baerum.kommune.no.

Les mer om de nye reguleringene her:
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2023/feb/forslag-til-forordning-om-emballasje-og-emballsjeavfall/id2978356/
https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/packaging-waste_en

Vel møtt!

Med vennlig hilsen,
Bærum og Lillestrøm kommune

  • Dato : 29.01.2024
  • Tid : 09:00 - 10:00 (Europe/Oslo)
  • Påmeldingsfrist: 29.01.2024 20:30
  • Sted: TEAMS

Nyhetsbrev

"*" obligatorisk felt