Møte om Nasjonal Transportplan med fokus på E18 fase 2 forbi Sandvika

I Nasjonal transportplan for 2025-2036 er som kjent fase 2 Ramstadsletta-Nesbru tatt ut av plan-porteføljen.

Vi er opptatt av at ny E18 Vestkorridoren må fullføres, og at NTP må følge opp Stortingets opprinnelige vedtak om helhetlig utbygging av ny E18 Vestkorridoren.

Hvis videreføring av ny E18 ikke legges inn igjen i NTP, vil det ha store negative konsekvenser for den videre samfunnsutviklingen i de prioriterte vekstområdene i Asker og Bærum.

Manglende avklaringer rundt trasévalg og framdrift for ny E18 vil ikke bare få omfattende konsekvenser for trafikkavviklingen, men også sette bolig- og næringsutvikling i vestkorridoren på vent på ubestemt tid.

Vi inviterer i samarbeid med Bærum Kommune til et statusmøte om NTP med spesiell fokus på E18 forbi Sandvika.

Mål for møtet er informasjon og dialog med berørte aktører, og ikke minst hva vi kan gjøre på kort og lang sikt.

PROGRAM:
• Velkommen
• Innledning ved Ordfører Lisbeth Hammer Krog
• Rapport om konsekvensene for transportsektoren inkl. samfunnsøkonomisk analyse, ved AsplanViak og Bærum Kommune
• Orientering fra E18 prosjektet ved prosjektsjef Tom Hedalen fra Statens Vegvesen
• Hva kan vi påvirke på kort og lang sikt – Oppsummerende diskusjon ledet av Petter Kvinge Tvedt fra Kruse Larsen

 

Velkommen til møte 28. mai kl 15:00 – 17:00 i Kommunegården i Sandvika!

Møtet er gratis, men krever påmelding grunnet plassbegrensning.

Dette er hva ordfører Lisbeth Hammer Krog og daglig leder Aksel Aanensen sa til Dagsrevyen om saken 21. mars, kvelden før den ble lagt frem:

 

Har du spørsmål til arrangementet, kontakt:

Gry Skådinn
Kommunikasjons- og markedssjef

Tel:48193068
gry@bn.no

  • Dato : 28.05.2024
  • Tid : 15:00 - 17:00 (Europe/Oslo)
  • Påmeldingsfrist: 27.05.2024 09:00
  • Sted: Kommunegården i Sandvika

Sted info

Arnold Haukelands plass 10, 1338 Sandvika

Meld på

PÅMELDING DIALOGMØTE OM NTP
kr 0
kr 0
0.00
kr 0

Nyhetsbrev

"*" obligatorisk felt