Bærum kommune har åpnet for søknader til ny kommunal kompensasjonsordning og Bærumspakke 3

Støtteordningene skal bidra til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som ble rammet av smittevernstiltak i desember 2021.

Kompensasjonsordningen og Bærumspakke 3 er på totalt 13,8 millioner til lokal næringsliv. Midlene fordeles etter følgende ramme:

• Serveringsvirksomheter, reiseliv og hoteller (8 millioner kroner)
• Gründere, unge bedrifter for øvrige bransjer (787.000 kroner)
• Kulturnæring (3 millioner kroner)
• Frafall av gebyrer for skjenkebevilgning (1 mill)*
• Husleiestøtte til leietakere i kommunale bygg (1 mill)*

*Frafall av gebyrer og husleiestøtte fordeles utenom denne søkbare støtteordningen.

Søknadsfrist: 31.1.2022

 

E18 – Mer enn Norges største flaskehals

Grini Hjemmebakeri er kåret til Årets Bedrift i Bærum 2023 – Vi gratulerer!

Nyhetsbrev

"*" obligatorisk felt