Bli Miljøfyrtårn våren 2021 gjennom Bærumspakke 2

Stadig flere bedrifter, kommuner og andre offentlige etater krever at leverandørene er miljøsertifiserte. Det kan bli en «kamp» om oppdragene i en post-koronatid hvor svært mange har et stort behov for oppdrag, her kan det å være miljøsertifisert bli «gullbilletten» inn i anbudsrundene! Vi tilbyr nå alle Bærums-bedrifter gratis kursavgift som en del av Bærumspakke 2!

Miljøfyrtårn er et norsk miljøledelsessystem som er tilpasset norske bedrifter og norske forhold og er et effektivt verktøy for å jobbe med bedriftens miljø og omdømme.

Som en av de første næringsforeningene tilbød Bærum næringsråd gruppesertifisering i «Bli Miljøfyrtårn» vinteren 2020 hvor 7 Asker- og Bærumsbedrifter gjennomførte vårt kurs, og høsten 2020 gjennomførte vi nok et sertifiseringskurs for 5 nye virksomheter.

8. april er det oppstart på et 3. kurs som er en del av kompetansehevingsprogrammet for SMB bedrifter i Bærumspakke 2.

Ved å miljøsertifisere seg blir virksomheten ikke bare bærekraftig og får mer fokus på miljø internt, men merkevaren blir styrket i tillegg til å få et konkurransefortrinn som nevnt over.

Bærum kommune ga Bærum næringsråd prosjektansvaret for kompetanseheving for SMB høsten 2020, og har videreført ansvaret for dette i Bærumspakke 2.

Bærekraft har en sentral og viktig rolle i kommunens strategiplan, og sammen har vi derfor besluttet blant annet å tilby miljøsertifiseringskurset gratis til alle virksomheter i Bærum! Dette muliggjør sertifisering for flere, og allerede nå før påske ser vi at deltakelsen vil være større enn på de 2 tidligere kursene.

Kurset  er planlagt gjennomført med en blanding av elektronisk og fysisk deltakelse avhengig av de til enhver tid gjeldende smittevernregler, og kurset leder bedriften frem til sertifisering innen sommeren.

Kursleder vil, som tidligere, være Jan Bjerk & ansvarlig for prosjektet i Bærum næringsråd er Gry Skådinn.

 

RIKTIG GOD SOMMER ØNSKES DEG!

E18 – Mer enn Norges største flaskehals

Nyhetsbrev

"*" obligatorisk felt